Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

AECOSAN, millores en seguretat alimentària i consumo

La fusió de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició i l'Institut Nacional de Consum garantirà una major seguretat dels productes
Per mchavarrias 15 de abril de 2014
Img aecosan verdura hd
Imagen: Rob Owen-Wahl

L’any 2014 ha arrencat amb la fusió d’institucions claus en matèria alimentària i consum. S’han refós l’Institut Nacional del Consum i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. El resultat ha estat l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), l’estatut de la qual s’ha aprovat en virtut del Reial decret 19/2014. La idea és que les autoritats competents millorin l’aprofitament dels recursos disponibles. L’article explica quins són la missió i els objectius de l’AECOSAN i com s’estructura.

Missió i objectius de l’AECOSAN

La fusió de les dues institucions permetrà un millor aprofitament dels recursos posats a la disposició de les autoritats competents. A més, està previst que garanteixi una major seguretat de tots els productes, els alimentosos i els no alimentosos. Després de la unió, AECOSAN aglutina més activitats. Destaquen alguns dels aspectes que considerem més rellevants quant als objectius i manera de desenvolupar-los:

 • Vetllar pels drets de consumidors i usuaris.

 • Ser garant de la Seguretat Alimentària com un dels eixos de la salut pública.

 • Recolzar i assistir en la mesura de les seves necessitats al sector agroalimentari.

 • Desenvolupar quantes accions siguin necessàries en la línia de nutrició per millorar la salut i els hàbits alimentosos de la societat en general.

Les funcions de major rellevància són:

 • Coordinació entre les diferents administracions amb competències que incideixin directa o indirectament en el consum, la seguretat alimentària i la nutrició.

 • Proposar mesures de gestió del risc en aliments a través de nous desenvolupaments normatius.

 • Representació d’Espanya en els diferents fòrums en matèria de seguretat alimentària, nutrició i consum, tant en la Unió Europea com en els organismes internacionals (Comissió Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius).

 • Gestió del Registre General Sanitari d’empreses Alimentàries i Aliments.

 • Coordinar el funcionament de les xarxes d’alerta existents a Espanya.

 • Impulsar l’Estratègia de la nutrició, activitat física i prevenció de l’obesitat, d’acord amb la Llei 17/2011, de seguretat alimentària i nutrició.

 • Impulsar i participar en el seguiment i gestió dels codis d’autorregulació que s’acordin en matèria de publicitat d’aliments i begudes.

 • Dissenyar i gestionar estratègies de comunicació del risc alimentari.

Estructura d’AECOSAN

Un dels punts més destacats són les xarxes d’alerta, tant de productes alimentosos com no alimentosos. La nova agència compta amb un gran nombre d’àrees, que detalla el Reial decret 19/2014.

AECOSAN coordina la Xarxa d’Alerta Alimentària i és el punt de contacte a Espanya amb el RASFF

AECOSAN coordina el Sistema d’Intercanvi Ràpid d’Informació o Xarxa d’Alerta Alimentària, a través de la qual es difon qualsevol informació que es consideri rellevant en comprometre de forma greu i potencialment immediata la salut de les persones consumidores.

A més, AECOSAN és el punt de contacte a Espanya en el Sistema RASFF (Sistema Comunitari d’Alerta Ràpida per a aliments i pinsos i el sistema internacional INFOSAN).

D’altra banda, AECOSAN també gestiona la Xarxa d’Alerta de Productes No Alimentosos llocs a la disposició de les persones consumidores. AECOSAN és el punt de contacte a Espanya del Sistema RAPEX (Sistema Comunitari d’Intercanvi Ràpid d’Informació) i constitueix un nexe d’unió d’intercanvi d’informació entre les autoritats nacionals, la Comissió Europea i els restants Estats membre.