Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aliments sense contaminants

La Unió Europea informa sobre els principals riscos químics en aliments i els llindars que garanteixen la seguretat dels consumidors
Per Marta Chavarrías 4 de febrer de 2008
Img fruta
Imagen: Iain Farrell

Els contaminants són substàncies que poden estar presents en certs aliments a causa de factors mediambientals, certes pràctiques de cultiu i determinats processos de producció. En determinats nivells, aquestes substàncies poden arribar a plantejar una amenaça per a la salut humana. Per assegurar que això no succeeixi, la UE fixa uns llindars que garanteixen que els aliments que arriben al consumidor són totalment segurs per a substàncies com l’acrilamida o l’aflatoxina.

Hi ha contaminants que es formen de manera natural i es transporten als aliments a través de l’aigua o el sòl, i uns altres que es creen durant el procés de producció de l’aliment. L’acrilamida, per exemple, és un compost químic que es troba en productes sotmesos a altes temperatures en aliments rics en midó. La legislació europea estableix que quan un aliment conté un nivell de contaminants superior al que es considera segur, aquest no pot posar-se al mercat. Per assegurar que això sigui així, ha de garantir-se que la presència d’aquestes substàncies en els aliments és molt baixa, d’acord amb el que l’evidència científica estipula com a segur.

Dins de la Unió Europea està vigent un sistema que actua de manera ràpida al moment en el qual s’identifica un risc. Quan això succeeix, les autoritats nacionals poden suspendre o restringir temporalment la producció o la distribució dels productes, i informar de forma immediata als altres Estats membre, així com a la Comissió Europea i al Sistema d’Alerta Ràpid per a l’Aliment (RASFF). Ara, l’informe ‘Food Contaminants’ que acaba de presentar la UE adona d’algunes de les substàncies que vulneren la seguretat en els aliments.

Patulina en suc de poma

Un tractament a temperatures d’uns 150ºC pot arribar a reduir en un 20% les concentracions de patulina

La patulina és una micotoxina produït per diversos tipus de fongs que es presenta de forma especial en els productes derivats de la poma. Per evitar la presència d’aquesta substància, la UE ha proposat un codi de bones pràctiques en assumptes com la poda d’arbres, la manipulació de la fruita per reduir al mínim els danys que pugui sofrir i l’emmagatzematge de la fruita després de la collita, que ha de mantenir-se com més sec millor. A pesar que els estudis realitzats fins ara indiquen que no es tracta d’una toxina particularment potent, sí s’ha demostrat que és un agent carcinógeno.

En la UE, el Reglament (CE) n° 563/2003 establia ja una revisió dels continguts màxims de la substància en productes com a sucs de fruita, concentrats de fruites, nèctars de fruita i altres begudes que contenen suc de poma. L’objectiu era aconseguir nivells inferiors als nivells màxims de 50 μg/kg per al suc de poma per aconseguir un nivell de 25 μg/kg de patulina. Segons el Codi de pràctiques per a la reducció i la prevenció de la contaminació per patulina, es tracta d’un metabòlit secundari produït per espècies fúngiques dels gèneres ‘Penicillium’, ‘Aspergillus’ i ‘Byssochlamys’. En la majoria dels casos, la fermentació alcohòlica dels sucs de fruita destrueix la patulina, encara que això no implica que no s’hagi trobat en productes fermentats als quals s’ha afegit suc de poma després de la fermentació.

Fusarium en cereals

Fusarium és una floridura que es troba sobretot en els cereals que es produeixen en zones d’Europa, Amèrica i Àsia. Aquestes toxines han demostrat que poden causar efectes tòxics en bestiar, i no es descarta que pugui tenir efectes també per als éssers humans. A més de garantir que es compleixin amb els nivells mínims, la UE promou una gamma de bones pràctiques agrícoles durant la recol·lecció, l’emmagatzemat, el procés i la distribució dels cereals destinats a l’alimentació animal com a pinsos. Aquestes pràctiques inclouen, per exemple, la rotació de collites i un emmagatzematge sec.

Acrilamida

La formació d’acrilamida en certs aliments és el resultat de pràctiques de cocció a elevades temperatures. Afecta a aliments rics en midó, com a patates i cereals, que se sotmeten a temperatures superiors a 120ºC. La substància, els efectes de la qual en salut humana poden ser potents carcinógenos, és tema d’estudi del projecte europeu Heatox, que a la fi de 2007 ja va concloure que hi ha formes de reduir la quantitat d’acrilamida en els aliments, però no d’eliminar-la.

BENEFICI ‘VERSUS’ RISC

ImgDes d’abril de 2006 i fins a setembre de 2009 està en vigor en la UE el projecte Beneris que, partint que l’aliment pot plantejar riscos per a la salut humana, s’encarrega d’analitzar no només en quin nivell està la informació sobre les possibles malalties relacionades amb l’alimentació, si és suficientment clara i transparent, sinó també a aprofundir en els riscos concrets dels aliments que es consumeixen diàriament. L’objectiu, segons els responsables, és avançar en l’anàlisi dels beneficis i els riscos i, per a això, el treball requereix la intervenció d’un ampli equip interdisciplinari de científics.

Toxicólogos, epidemiòlegs, nutricionistes, analistes del risc i autoritats nacionals i internacionals de cinc països europeus treballen a explorar sobretot els riscos alimentaris i els contaminants. L’equip científic s’encarrega de repassar i analitzar l’evidència científica actual que permet identificar i crear aquests riscos, especialment pel que fa a efectes en salut humana dels contaminants a través de nous mètodes que integren tant dades epidemiològiques com toxicológicos. De forma específica, el projecte, que s’emmarca al Sisè Programa de Qualitat i Seguretat Alimentària de la UE, se centra en els agents contaminants de peixos.