Infografia

Al·lèrgies alimentàries

Alergias alimentarias

Les al·lèrgies alimentàries han experimentat un notable creixement en els últims anys, a causa de factors genètics, ambientals i nutricionals. La supressió primerenca de la lactància materna, per passar al biberó i a la ingesta de cereals, aliments de gran capacitat alergénica, és un altre factor que explica l’increment de les al·lèrgies.