Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Anàlisi de riscos alimentaris emergents

Experts preparen estratègies específiques per a l'anàlisi i la prevenció de nous riscos alimentaris en la UE
Per Marta Chavarrías 5 de abril de 2007

Les recerques en alimentació plantegen nous reptes en seguretat alimentària. Aquests desafiaments han d’anar més enllà de la vigilància i el control de la qualitat, en resposta bàsicament als nous mètodes de producció agrícola i de novetats alimentoses, com els denominats aliments funcionals. Bona part de la labor se centra ara a identificar els principals riscos alimentaris que emergeixen dels canvis en el sector de l’alimentació, labor que ha unit a prop de 140 experts de tot el món en el Regne Unit sota la tutela de l’Agència de Normes Alimentoses (FSA, en les seves sigles angleses).

Formar una estratègia de prevenció de riscos alimentaris i establir una xarxa científica en l’àmbit comunitari han estat algunes de les propostes presentades per nombrosos experts en seguretat alimentària. La trobada, celebrat a principis de març a Londres, ha servit perquè els responsables del sector alimentari, així com organitzacions de consumidors, hagin compartit les seves experiències sobre les principals causes dels riscos alimentaris més comuns, així com sobre les mesures que s’apliquen per garantir la seguretat i la qualitat alimentàries. Una de les àrees que major necessitat té de ser reforçada és la identificació de nous riscos, labor que ha de passar primer per la unificació de les dades, fins ara molt dispars.

Una de les idees fonamentals que plantegen els experts és crear un «espai de discussió» que permeti analitzar les situacions de risc abans que es prenguin les decisions que, preses de forma precipitada, poden ser les menys apropiades. A més, proposen flexibilitzar els controls i inspeccions en aquelles indústries alimentàries que apliquen sistemes i processos segurs i incrementar-los en les quals es demostra que s’incorren algunes pràctiques. Els experts aposten també per tirar mà d’un dels sistemes que consideren que major seguretat alimentària ofereix, que és el de la traçabilitat alimentària. Amb l’ajuda d’aquests i altres instruments pretenen reduir el frau alimentari i disminuir la presència de productes químics en aliments.

Riscos microbiològics

Els experts revisen periòdicament l’evolució dels riscos alimentaris
El grup d’experts BIOHAZ, pertanyent a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, en les seves sigles angleses) és un dels quals ja treballa en la reducció de riscos a través de criteris de seguretat alimentària i d’higiene del procés. Per a això, és necessari, tal com han reconegut els experts en la trobada londinenca, avaluar la gestió d’un risc abans de passar a avaluar les possibles alternatives de control. De forma periòdica, els experts revisen l’evolució que segueixen els riscos alimentaris amb la finalitat de donar una visió general dels diferents conceptes d’anàlisis de riscos en la cadena alimentària, donant especial importància a l’aplicabilitat dels criteris i als objectius microbiològics.

En el futur està previst que l’anàlisi de riscos, i de forma especial el dels riscos microbiològics, pugui comptar amb nous conceptes, com els quals proposa l’EFSA: nivells adequats de protecció (NAP), objectius de seguretat alimentària (OSSA), criteris de rendiment (CR) i criteris microbiològics (CM), entre uns altres. En aquest últim apartat s’inclouen els criteris de seguretat alimentària i els de higiene del procés, els avantatges del qual resideixen que es proporcionen estàndards harmonitzats sobre l’acceptabilitat dels aliments, tant per part de les autoritats, com de les indústries en l’àmbit europeu i els productes importats de tercers països.

No obstant això, el panell d’experts reconeix que hi ha certes limitacions a tot aquest procés de control que es fonamenta en possibles falsos resultats derivats de les limitacions estadístiques dels plans de mostreig.

Malalties animals

Garantir la sanitat animal és un altre dels reptes importants dels últims anys. Les últimes malalties animals aparegudes, com la grip aviari, la febre aftosa o l’encefalopatia espongiforme bovina, han demostrat que la millor resposta és comptar amb adequats sistemes de gestió i de programes zoosanitarios no només per millorar la salut pública sinó també la seguretat sanitària dels aliments. Des de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) porten temps treballant per prevenir crisi epizoóticas. Per a això va crear, en 2004, el Fondo Mundial per a la Salut i el Benestar dels Animals, capaç de fer front als «nous desafiaments i a reforçar la capacitat de reacció dels diferents països», reconeix Bernard Vallat, director general de l’OIE.

MÉS CONTROL

Img einteligente1En resposta als canvis en el sector de l’alimentació i les seves conseqüències, la Unió Europea inaugurava el passat mes de març tres nous laboratoris destinats al control de riscos alimentaris. Els Laboratoris Comunitaris de Referència (LCR) estan situats en Geel, Bèlgica, en l’Institut de Materials i Mesures de Referència (IRMM) del Centre Comú de Recerca. La raó de ser d’aquests laboratoris és aportar els materials i mètodes de referència certificats necessaris per al control de metalls pesats, micotoxinas i hidrocarburs aromàtics policíclics en aliments en tota la Unió Europea.

«Els contaminants representen riscos considerables», reconeix Alejandro Herrero, director de l’IRMM, per la qual cosa és necessari «mantenir-se en alerta per evitar que aquestes substàncies entri en els aliments». Del que es tracta fonamentalment és de crear un una eina comuna per a tota la UE que permeti el control unificat de la qualitat alimentària. En concret, el laboratori del CCI centrarà el seu treball a proporcionar mètodes analítics per unes dotze micotoxinas, substàncies produïdes per fongs que creixen en els aliments i els pinsos per a animals.

A més, està previst que els tres laboratoris proporcionaran materials de referència, la qual cosa inclou moldre substàncies i convertir-les en partícules diminutes perquè cada mostra produïda sigui homogènia. Entre les nombroses accions que es desenvoluparan des d’aquests laboratoris es troba la de donar formació als laboratoris de referència oficials de cada país i realitzar comparacions.