Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aragó aprova un nou pla de control de la cadena alimentària

Promou una supervisió de la seguretat dels aliments des de l'origen fins que el producte arriba al consumidor
Per EROSKI Consumer 7 de juny de 2010

El nou Pla Autonòmic de Control de la Cadena Alimentària d’Aragó (PACCAA) es fonamenta en una vigilància adaptada al risc i més homogènia. Ho han elaborat tècnics dels departaments d’Agricultura i Alimentació i de Salut i Consum, ja que la supervisió de la seguretat dels aliments s’inicia en l’origen del producte, ja sigui en el camp o en la granja amb els animals vius, i continua fins que arriba al consumidor.

El treball ha generat tot un seguit de protocols per dur a terme la vigilància d’una forma homogènia en tota la comunitat i d’acord amb les normes nacionals i europees. L’operador és el responsable de garantir la seguretat alimentària i mantenir la qualitat, mentre que l’Administració s’encarrega de controlar que tots aquests procediments es duen a terme per garantir el control dels perills i, en cas que es detectin, la seva eliminació. Les inspeccions i presa de mostres per a això són regulars i es fixen en funció del nivell de risc dels establiments, un nivell que depèn de diferents factors com el tipus de producte tractat o els antecedents en el compliment de la normativa. La verificació de l’eficàcia del control oficial és una altra de les novetats que aporta el pla presentat, el valor afegit del qual és l’auditoria interna que una entitat externa realitza sobre el propi sistema de control.

El PACCAA, que és el primer pla elaborat en i per a Aragó, té com a objectiu final convertir-se en un sistema de control tant en la seguretat com en la qualitat dels aliments i pinsos. Per a això, s’inclouen en les seves mesures la salut i el benestar dels animals, ja que són factors que contribueixen notablement a aquesta qualitat, a la prevenció de la disseminació de malalties animals i al tractament humà de les mateixes. El nou pla pretén a més ser un marc sòlid i flexible en el qual els operadors econòmics i consumidors trobin un referent sobre obligacions i garanties.

S’ha establert també un sistema d’indicadors que permetrà mesurar la consecució dels objectius previstos i així, després de la seva anàlisi, seran possibles modificacions en el pla que permetin una millora contínua del control oficial i de les garanties de seguretat alimentària. Amb tot això, es busca prevenir les malalties relacionades amb els aliments i reduir la seva incidència i prevalença, a més de disminuir l’exposició de les persones amb els agents capaços de causar malalties per via alimentària i garantir els nivells de qualitat alimentària.

En total, s’han desenvolupat 41 programes de control (20 d’Agricultura i Alimentació i 21 de Salut i Consum) i s’ha recollit informació entre els treballadors que des de primers d’aquest any ja treballen als nous programes i procediments. El sector agrícola i ramader té un pes molt important a Aragó (el valor de la producció final agrària en 2009 va aconseguir gairebé els 3.000 milions d’euros), per la qual cosa la seguretat alimentària i la qualitat d’aquestes produccions requereix un pla autonòmic de controls sobre la base de criteris fixats per la normativa comunitària. Quant al punt de vista de salut, un programa d’aquestes característiques és molt important ja que és estratègic en les polítiques de salut pública consolidar i millorar la seguretat alimentària dels ciutadans.