Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assoliments en certificació de seguretat alimentària

Espanya està entre els deu primers països del món en aquest camp i és el tercer en certificats de Gestió de Qualitat
Per Maite Pelayo 28 de gener de 2010
Img labotarorio
Imagen: Daino

La certificació en l’àmbit de la seguretat alimentària (ISO 22000) és una pràctica cada vegada més habitual. El nombre de certificats emesos s’ha incrementat en un 96% i s’han distribuït 8.102 en més de 112 països, segons reflecteix l’últim informe “The ISO Survey 2008”. En ell, l’Organització Internacional per a la Normalització recull la classificació mundial per països segons el nombre i tipus de certificats. Espanya es troba entre els deu primers llocs, amb 182 certificats de seguretat alimentària. L’informe ISO, principal referent internacional en aquest àmbit, posa de manifest que, malgrat la crisi, la certificació continua el procés de creixement i demostra que és un instrument eficaç de competitivitat empresarial. Aquest augment també és notable en nous àmbits, com la seguretat de la informació o de l’alimentació.

Imagen: Daino

La seguretat alimentària és una demanda insistent dels consumidors, que ha conduït a moltes empreses a desenvolupar un Sistema de Gestió basat en l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). L’any 2001, ISO va iniciar el desenvolupament d’un estàndard auditable, de manera que una entitat externa pogués examinar-ho. Aquesta pràctica va afermar més el paper de l’APPCC en els Sistemes de Seguretat Alimentària i va finalitzar amb la publicació de la nova Norma ISO 22000. Avui dia, se certifica la ISO 22000:2005 (referida a l’any 2005). La ISO 22000 defineix els requisits relatius a la Gestió de la Seguretat Alimentària per a les empreses que tenen necessitat d’aconseguir uns nivells de seguretat superiors a les exigències legislatives. És un estàndard que conjumina les necessitats del mercat i dels consumidors en l’àmbit internacional.

Control en tota la cadena

ISO 22000 harmonitza els estàndards voluntaris i obligatoris mitjançant la combinació dels elements claus per garantir la seguretat dels aliments

El certificat ISO 22000 és una eina molt útil per a la gestió de la innocuïtat dels aliments per part de les empreses implicades en la cadena alimentària, amb independència de la seva grandària i complexitat. És una norma internacional de certificació específica per al sector alimentari, que defineix els requisits per als Sistemes de Gestió de la Seguretat Alimentària que apliquen des de les granges i empreses del sector primari fins al consumidor. Abasta el processament, envasat, transport, emmagatzematge, restauració i comerç detallista i, fins i tot, les organitzacions interrelacionades, com els fabricants d’equip, material d’envasament , productes de neteja, additius i ingredients alimentaris.

Així es garanteix la seguretat en totes les baules del procés. L’objectiu és la gestió integrada i coherent de la innocuïtat dels aliments amb la finalitat d’oferir productes segurs per al consum.

ISO 22000 harmonitza els diferents estàndards voluntaris i obligatoris mitjançant la combinació dels elements claus per garantir la seguretat dels aliments. Les seves bases són uns requisits previs, com a higiene i traçabilitat, i el sistema APPCC, uns paràmetres que es recullen en els textos legals d’obligat compliment. El sistema de Gestió de Seguretat Alimentària, molt important en aquesta norma, té massa elements comuns al de la ISO 9000 i, per tant, facilita la integració amb altres sistemes de gestió com la pròpia ISO 9001. Implica el control del procés i dels riscos, alhora que estableix una comunicació interactiva amb el desenvolupament de millores i actualitzacions contínues del sistema.

Segons els organismes implicats en la seva implantació i desenvolupament, la certificació de l’ISO 22000 aporta altres avantatges més específics:

  • Enfocament sistemàticament en lloc d’enfocament per producte.
  • Optimització de recursos en la cadena alimentària.
  • Totes les mesures de control estan subjectes a l’anàlisi de riscos.
  • Millor planificació i menor verificació posterior al procés.
  • Documentació millorada.
  • Gestió sistemàtica de programes de requisits essencials.
  • Augment de la diligència deguda.
  • Comunicació dinàmica sobre assumptes relacionats amb la innocuïtat dels aliments amb proveïdors, clients, organismes reguladors i altres parts interessades.
  • Enfocament sistemàtic i actiu per identificar riscos de la seguretat alimentària, així com el desenvolupament i implantació de mesures de control.

Gestionar la qualitat

L’informe “ISO Survey 2008” revela que Espanya avança un lloc en el rànquing internacional respecte a referències anteriors. Del quart lloc passa al tercer en certificats de Gestió de Qualitat ISO 9001. En un àmbit més proper, és el quart any consecutiu que s’aferma com el segon país europeu amb més certificacions de Qualitat ISO 9001, després d’Itàlia. La Norma ISO 9001, l’eina de gestió de qualitat més estesa al món, especifica els requisits per a un sistema d’aquest tipus que apliquen de forma interna les organitzacions, per a certificació o amb finalitats contractuals.

S’acaben de complir 20 anys des que l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) concedís el primer certificat de Qualitat ISO 9001 a Espanya. Una empresa catalana de ventilació passaria a la història en convertir-se en la primera companyia espanyola a aconseguir-ho en 1989. D’altra banda, el nostre país és, per quart any consecutiu, el tercer del món i primer d’Europa en nombre de certificats en Gestió ambiental (ISO 14001), a més d’ocupar el vuitè lloc mundial (remunta un respecte a l’anterior informe) quant a certificació en Seguretat de la Informació (ISO 27001).

UNA EINA CLAU

La certificació és un procés dut a terme per una entitat independent. Avalua i examina la conformitat d’un producte, procés, servei, persona o sistema de gestió amb els requisits definits en uns documents denominats normes o especificacions tècniques. Aquesta certificació és posterior a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat que, en optimitzar els processos i els recursos destinats, es tradueixen en un estalvi de costos i temps.

En certificar aquests sistemes, es posa de manifest que l’empresa compleix uns requisits de qualitat determinats, un aspecte que concedeix un major prestigi entre els consumidors i la competència. Quan una empresa aconsegueix un certificat de qualitat significa que el producte, servei o procés certificat compleix amb les exigències tècniques que ha establert abans una norma.

ISO

L’Organització Internacional de Normalització o per a l’Estandardització (International Organization for Standardization, ISO), creada en 1946 i amb seu en Ginebra (Suïssa), és una organització internacional no governamental composta per representants dels Organismes de Normalització Nacionals (ON’s). És responsable del desenvolupament de normes internacionals industrials i comercials que es coneixen com a normes ISO. La seva finalitat és la coordinació de les normes nacionals per facilitar el comerç, l’intercanvi d’informació i contribuir amb uns estàndards comuns per al desenvolupament i transferència de tecnologies.

Entre les seves normes i certificacions més reconegudes, destaquen la ISO 9001 de Gestió de Qualitat, la ISO 22000 de Seguretat Alimentària, la ISO 14001 de Gestió Ambiental i la ISO 27001 de Seguretat de la Informació. De forma periòdica, l’organització fa públic un informe (l’ISO Survey) sobre l’evolució de les seves certificacions als diferents països del món i elabora un rànquing segons el seu nombre i tipus de certificacions.