Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Brussel·les aprova un nou reglament sobre substàncies indesitjables en l’alimentació animal

Per EROSKI Consumer 5 de juny de 2002

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han aprovat un Reial decret pel qual s’estableixen noves condicions sobre substàncies i productes indesitjables en l’alimentació animal.

La nova normativa respon, segons els responsables comunitaris, a la necessitat de regular els pinsos per garantir la productivitat i la sostenibilitat dela agricultura. A més, les noves condicions han de poder garantir la salut pública, la salut i el benestar dels animals i la qualitat del medi ambient ja que determinats productes poden contenir substàncies indesitjables capaces de perjudicar a la salut animal o a la salut humana.

Un dels productes que hauran de sotmetre’s a controls estrictes és l’aigua que consumeixen els animals. En aquest sentit, i encara que la definició de pinso no exclogui considerar l’aigua com a tal, el nou Reial decret obliga a establir les mateixes normes de qualitat i seguretat que s’apliquen als productes destinats a l’alimentació animal.

Les noves mesures, que s’aplicaran a partir de l’1 d’agost de 2003, obliguen als Estats membres a dur a terme recerques encaminades a determinar les fonts de les substàncies indesitjables quan se sobrepassin els límits màxims establerts.

La llista d’aquestes substàncies, presents en el producte destinat a l’alimentació animal i que constitueixen un perill potencial per a la salut humana, la salut animal o per al medi ambient, inclou l’arsènic, plom, fluor, mercuri, nitrits, cadmi, aflatoxina B1, àcid cianhídrico, teobromina, essència volàtil de mostassa, i un llarg etcètera. *Llista completa de substàncies indesitjables per a alimentació animal:

http://europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2002/l_140/l_14020020530es00100021.pdf