Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cadena alimentària i prioritats europees

L'eficàcia dels sistemes oficials de control és vital per mantenir un alt nivell de seguretat dels consumidors, animals i vegetals en la cadena alimentària
Per mchavarrias 19 de agost de 2014
Img cadena alimentaria hd
Imagen: Taichiro Ueki

Un anhel de tots els ciutadans de la Unió Europea és saber en què s’empra els diners que manegen les diferents administracions. En el cas de la cadena alimentària, les línies mestres les estableix el Reglament (UE) nº 652/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014. En ell s’estableixen disposicions per a la gestió de les despeses relatives a la cadena alimentària, la salut i el benestar dels animals, a més dels concernents a la fitosanidad i als materials de reproducció vegetal. L’article explica la importància de la detecció primerenca dels problemes de plagues i la transcendència dels controls oficials i quins són les prioritats en sanitat animal i fitosanidad.

L’objectiu primordial de la Unió Europea en el camp de la cadena alimentària és aconseguir un alt nivell de protecció de la salut de les persones, els animals i els vegetals, així com un alt nivell de protecció i d’informació dels consumidors i de protecció del medi ambient, al mateix temps que s’afavoreix la competitivitat i la creació d’ocupació. Per a això, la UE explica per al període 2014-2020 amb prop de 2.000 milions d’euros.

Detecció primerenca dels problemes, estalvi de costos

És necessari detectar a temps la presència de determinades plagues per protegir d’altres possibles brots a la UE

La UE té la responsabilitat de garantir que els fons s’utilitzin de forma adequada. Per a un correcte ús, és necessari detectar a temps la presència de determinades plagues. Les recerques realitzades pels Estats membres per comprovar aquesta presència són essencials per aconseguir la immediata erradicació dels brots d’aquestes plagues i per protegir el territori de tots els altres països membres.

La UE pot contribuir al finançament d’aquestes recerques en general, a condició que el seu objecte inclogui almenys una de les dues categories crítiques de plagues: aquelles de la presència de les quals en la Unió no es té constància i les subjectes a mesures d’emergència per part de la UE.

Importància dels controls oficials i el seu adequat finançament

Els controls oficials efectuats pels Estats membres són una eina essencial per comprovar i vigilar l’aplicació i el compliment dels requisits de la UE. L’eficàcia i l’eficiència dels sistemes oficials de control és vital per mantenir un alt nivell de seguretat de les persones, els animals i els vegetals al llarg de la cadena alimentària, al mateix temps que es garanteix un alt nivell de protecció del medi ambient.

En particular, s’ha d’oferir una contribució financera als laboratoris de referència de la UE, amb la finalitat d’ajudar-los a sufragar els costos derivats de l’execució dels programes de treball aprovats per la Comissió Europea.

D’altra banda, atès que l’eficàcia dels controls oficials depèn també que les autoritats disposin de personal ben preparat que posseeixi un coneixement adequat del Dret de la Unió, és necessari que aquesta pugui contribuir a la formació del personal i als pertinents programes d’intercanvi organitzats per les autoritats competents. Per tant, també ha de ser possible concedir una contribució financera per a la creació i el funcionament de les bases de dades i dels sistemes informatitzats de tractament de la informació destinats a aquest efecte.

La UE ha de facilitar finançament per a les activitats tècniques, científiques, de coordinació i de comunicació necessàries per garantir la correcta aplicació del Dret de la Unió i l’adaptació del Dret a l’evolució de la ciència, la tecnologia i la societat. Ha d’ajudar-se amb finançament per a projectes destinats a millorar l’eficàcia i l’eficiència dels controls oficials.

Prioritats de la UE en sanitat animal i fitosanidad

Les línies d’inversió prioritària en sanitat animal i fitosanidad es concreten en aquests 10 punts:

  • Malalties que repercuteixin sobre la salut humana.

  • Malalties amb impacte en la salut animal, tenint en compte la seva possible propagació i les taxes de morbiditat i mortalitat en la població animal.

  • Malalties i zoonosis que puguin introduir-se al territori de la UE procedents de tercers països.

  • Malalties que puguin generar una situació de crisi amb greus conseqüències econòmiques.

  • Malalties amb un impacte en el comerç amb tercers països i en el comerç dins de la UE.

  • Plagues, considerant la Directiva 2000/29/CE, de la presència de la qual no es té constància al territori de la UE.

  • Plagues que no estiguin enumerades en la Directiva 2000/29/CE i que representin un perill imminent per al territori de la UE.

  • Plagues que puguin generar una situació de crisi amb greus conseqüències econòmiques i ambientals.

  • Plagues amb un impacte en el comerç amb tercers països i en el comerç dins de la UE.