Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Canàries declara les illes de Tenerife, La Gomera i El Ferro, lliures de la malaltia Aujeszky del bestiar porcí

Els controls serológicos realitzats en 2011 han donat resultat negatiu en aquesta afecció
Per mediatrader 21 de març de 2012

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Aigües del Govern de Canàries ha declarat la comarca veterinària de Tenerife, que engloba les illes de Tenerife, La Gomera i El Ferro, indemne d’Aujeszky i suspèn la vacunació contra aquesta malaltia que afecta al bestiar porcí de l’Arxipèlag. Aquesta declaració es produeix després que els controls serológicos realitzats l’any passat han donat resultat negatiu en aquesta malaltia en totes les proves efectuades per la Conselleria.

Per establir aquesta consideració s’han realitzat dues anàlisis per comprovar la presència d’anticossos en sang dels animals, en els quals es chequeó en tots dos casos el 100% de les explotacions de cicle tancat, que són aquelles en les quals tot el procés productiu -naixement, cria, recría i esquer- té lloc en una mateixa granja amb la utilització solament de la producció pròpia.

Els estudis realitzats determinen que en cap de les inspeccions dutes a terme en les granges de la comarca veterinària de Tenerife s’han registrat signes clínics, patològics o serológicos d’Aujeszky durant els últims 12 mesos, ni hi ha hagut comunicació alguna, d’acord amb les previsions de la Llei de Sanitat Animal i del Reial decret 617/2007, de 16 de maig, pel qual s’estableix la llista de malalties dels animals de declaració obligatòria i es regula la seva notificació.

La Malaltia d’Aujeszky (EA) és una afecció contagiosa d’etiologia vírica, que afecta a un gran nombre d’espècies, especialment al bestiar porcí i que l’any 2002 es trobava a Espanya àmpliament distribuïda i va provocar importants pèrdues econòmiques en les explotacions ramaderes. La introducció de porcí des d’altres comunitats autònomes afectades va suposar la via d’entrada d’aquesta malaltia a Canàries, difonent-se de manera ràpida per tot el sector ramader porcí de les set illes canàries.