Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com es gestiona una alerta alimentària

En la UE, l'eina RASFF gestiona les sospites d'alerta i decideix si és necessari retirar un producte del mercat
Per Natàlia Gimferrer Morató 18 de juliol de 2011

Alerta alimentària i crisi alimentària són termes que provoquen preocupació en el consumidor i, per tant, és important distingir-los per no causar confusió. Una alerta alimentària fa referència a una situació en la qual se sospita que un producte pot provocar incidències que afecten a la salut del consumidor sense que això es posi sota coneixement públic, ja que és una sospita. D’altra banda, el terme crisi alimentària fa referència a una situació extraordinària que afecta, sobretot, a la percepció del consumidor sobre la seguretat dels productes. Una alerta alimentària pot passar a transformar-se en una crisi si no es gestiona bé i pot causar importants danys econòmics, d’imatge i de qualitat.

Img cajasImagen: a tree is nicePer a la correcta gestió de les alertes alimentàries, la Comissió Europea ha creat el RASFF, un sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos les sigles dels quals corresponen a Rapid Alert System for Food and Feed. És un sistema d’intercanvi ràpid d’informació sobre els riscos per a la salut humana relacionats amb els aliments i els pinsos. És, per tant, una eina més per garantir la seguretat dels consumidors. En el seu entramat participa la Comissió Europea com a responsable de la seva gestió, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i els Estats membres de la UE. També poden participar altres països estrangers, així com organitzacions internacionals.

Aquest intercanvi d’informació facilita a cada país actuar amb rapidesa i de manera coordinada davant una amenaça de possible contaminació dels aliments o els pinsos i que puguin afectar a la salut del consumidor. Aquesta organització pretén a més proporcionar respostes ràpides i adoptar les mesures necessàries segons els riscos detectats. El Reglament (CE) Nº 178/2002 constitueix el fonament jurídic del RASFF.

Transparència i protecció

La Comissió europea ha creat aquest organisme perquè aporti transparència davant les empreses d’alimentació i les autoritats de tot el món. Segons expliquen les bases del RASFF, el seu treball pretén trobar un equilibri entre l’obertura d’una alerta i la seva protecció enfront de la societat, ja que una mala gestió explicativa pot conduir a danys econòmics irreparables. No obstant això, el RASFF gestiona i decideix si les sospites d’alerta han de tractar-se com a tals i, en el cas de concloure amb la necessitat de retirar un producte del mercat, són els Estats membres i la Comissió Europea els responsables de garantir que el producte s’ha retirat immediatament i, a més, han de proporcionar tota la informació clara i verídica als consumidors. El RASFF comprèn tres nivells d’informació:

  • La notificació d’alertes, amb la necessitat immediata d’adopció d’accions.
  • La notificació d’informació, en la qual no hi ha una necessitat d’acció immediata, però serveix per prevenir situacions futures.
  • Les notícies, informació d’interès relacionada amb la seguretat dels aliments de consum humà o animal.

Quan es coneix una informació o possible alerta procedent d’un Estat membre, la Comissió europea realitza una avaluació del problema i proporciona una resposta a partir d’un d’aquests tres canals o la classifica com alerta, informació o notícia.

Comunicació de la informació

Una vegada que el RASFF dona la seva resposta, si és una notícia, es publica a la xarxa de manera que l’EFSA o els Estats membres la puguin donar a conèixer. En el cas de ser una notificació d’informació, es redacta la notificació i es transmet als diferents països implicats, que gestionen ells mateixos la seva publicació. Davant alertes, quan el RASFF certifica una, s’elabora la seva notificació com a tal, es transmet a la xarxa, als Estats membres i a l’EFSA i s’espera d’ells un feedback d’informació per retirar el producte, si és necessari, o solament obtenir informació més detallada del problema.

Es realitzen també informes estadístics per valorar les incidències dels problemes i la seva probabilitat. A més, s’inicia una xarxa de controls fronterers per evitar l’entrada o sortida dels aliments afectats i, en cas de retirada del producte, s’ha d’iniciar de manera immediata i el més ràpid possible. No obstant això, els membres del RASFF han de notificar-ho a la Comissió, qui, al seu torn, té l’última decisió.

LA TRAÇABILITAT, CLAU PER IDENTIFICAR L’ORIGEN

Com si fossin animals, els aliments també disposen de sistema de control que permet als productors, els fabricants i a les autoritats sanitàries seguir cada pas dels aliments des del seu origen fins que arriben al consumidor. Amb aquest sistema es pot conèixer tota la història de l’aliment, la seva localització o utilització. Funciona mitjançant diferents codis de registres on cada pas de l’aliment durant el seu processament, emmagatzematge, transport o distribució queda registrat.

El principal objectiu és disposar de la informació a tot moment perquè, en cas d’alertes alimentàries que requereixin retirada del producte, es puguin situar els lots afectats, retirar-los i esbrinar en quin moment del processament s’ha registrat el problema. En alguns casos, fins i tot es pot matisar dia, data, hora, maquinària o operari.

La traçabilitat és d’obligat compliment des de fa cinc anys arran de la problemàtica sorgida en el sector boví a Europa. El seu principal objectiu és garantir que els productes que es comercialitzen siguin segurs i innocus.