Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com és de segura la donació d’aliments?

La donació d'aliments, que redueix el balafiament alimentari i recupera els productes que han sortit del canal de comercialització, ha de garantir la seguretat alimentària
Per Marta Chavarrías 25 de agost de 2017
Img donacion alimentos seguridad hd
Imagen: edu1971

La donació d’aliments no deixa de ser una forma de comercialitzar, per la qual cosa ha d’estar subjecta a les normes d’higiene dels productes alimentaris. A pesar que aquesta activitat no es regeix per una reglamentació específica, sí ha de complir amb els principis bàsics en matèria de seguretat alimentària. La traçabilitat i l’autocontrol són dos aspectes que les empreses donants i les associacions benèfiques han de tenir en compte per garantir-la. L’article explica quins són els productes que es poden donar i com i per què és important la donació per reduir el balafiament alimentari.

Imatge: edu1971

Segons la ‘Memòria Anual 2016’, de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), l’any passat va poder repartir 153.908.368 quilos d’aliments. Els principals canals d’entrada d’aquests productes són els excedents de la indústria alimentària, la Unió Europea i la transformació de fruites i hortalisses. Com reflecteix un estudi de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), cada any poden perdre’s o malgastar-se un 30% de cereals; entre un 40% i un 50% de tubercles, fruites i hortalisses; un 20% de llavors oleaginosas, carn i productes làctics; i un 35% de peix. Mentre, milers de persones no tenen accés a la quantitat necessària d’aliment, la qual cosa obliga a pensar com gestionar millor els recursos per malgastar menys i aprofitar més. Com reconeix FESBAL, “no es tracta de falta de recursos, sinó de com es reparteixen i com els usen els que tenen accés a ells”. La donació d’aliments té una doble funció: d’una banda, satisfà les necessitats dels quals no tenen accés normal als aliments i, per un altre, redueix el balafiament.

Aliments que es poden donar i com fer-ho

Els bancs d’aliments, que són els protagonistes d’aquest tipus de donació, reben tot tipus d’aliments i begudes sempre que siguin aptes per al consum humà. Aquests poden ser secs, refrigerats o congelats, peribles o no. Però mai han d’estar caducats ni amb la data de consum preferent superada. Poden donar-se els excedents de producció, els productes que tenen l’envàs o l’etiquetatge defectuós o amb promocions finalitzades, les partides que retornen els clients, productes excedents de campanyes comercials finalitzades i productes estacionals anés de temporada, però no caducats. En el cas dels aliments refrigerats o congelats, els magatzems han de comptar amb cambra frigorífica i de congelació per poder conservar-los mentre no es distribueixen.

La donació d’aliments ha de complir amb els principis recollits en la legislació en matèria de seguretat alimentària

La donació d’aliments, segons l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), no es regeix per una normativa específica, però sí ha de complir amb els principis recollits en la legislació vigent en matèria de seguretat alimentària. Per tant, s’ha d’assegurar la qualitat dels productes consumibles que s’emmagatzemen i distribueixen fins que arriben als beneficiaris. Per a això, s’apliquen controls de qualitat organoléptica dels aliments rebuts, de la seva caducitat i de les instal·lacions i prestacions de les entitats receptores. D’acord amb el Reglament 178/2002, la donació és una forma de comercialització, per tant, l’empresa donadora i l’entitat social que distribueix aliments estan subjectes a les normes sobre seguretat i higiene alimentàries.

Com reconeix l’ACSA, han de donar-se aliments que tinguin les mateixes garanties sanitàries que els destinats a la venda. Els productes molt peribles microbiológicamente no és recomanable donar-los, si no es conserven i transporten fins a les entitats socials a tot moment a la temperatura adequada: carn i peix frescos no envasats, amanides, elaboracions amb ou fresc, menjars calents que no són líquides o aliments que han estat exposats al públic en vitrines. A més, abans de lliurar els aliments ha de comprovar-se que els envasos estan íntegres i que no s’ha superat la data de caducitat.

L’ACSA ha elaborat el document ‘Requisits de Seguretat Alimentària en la donació d’aliments’, amb el qual intenta recollir i harmonitzar els requisits de seguretat i d’higiene dels aliments que tenen complir les entitats socials que intervenen en la donació en les seves diferents modalitats. L’objectiu és que serveixi de guió per els qui formaran i assessoraran a les entitats socials en matèria de seguretat alimentària.

Una forma de tirar menys menjar

Les xifres d’aliments en bon estat que poden acabar en les escombraries són preocupants. Segons dades de la FAO de 2011, es calcula que cada any es desaprofiten o tiren uns 1.300 milions de tones d’aliments aptes per al consum. Segons la mateixa organització, en tot el planeta es rebutgen gairebé el 40% de les fruites i hortalisses abans que arribin al consumidor; i en la Unió Europea, una de les principals raons és, sobretot, estètica, és a dir, que es malgasten aliments per la seva aparença i no entren en la cadena alimentària, perquè són “lletjos”, però no perquè no són de qualitat.

Una de les principals mesures per evitar el balafiament d’aliments sans i assegurances és aprendre a llegir bé les etiquetes dels aliments, en concret el significat de consum preferent i data de caducitat. En molts casos, aliments que podrien consumir-se sense problemes es donen per caducats i es tiren. Ha de tenir-se en compte que la data de consum preferent, a diferència de la de caducitat, indica a partir de quin dia l’aliment pot haver perdut algunes de les seves qualitats, però no suposa un risc. Sempre que un aliment es conservi segons indica el fabricant, encara que hagi sobrepassat la data de consum preferent, pot consumir-se.