Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Comerç just i etiquetatge

Un segell amb certificat internacional recolza i difon els productes de comerç just
Per Juan Ramón Hidalgo Moya 7 de novembre de 2005

La introducció d’un nou segell en l’etiquetatge de certs productes de comerç just suposarà una major garantia per als consumidors a l’hora d’identificar-los correctament. Aliments com el cafè, la xocolata, el te o el sucre van a ser els primers a incorporar-ho, la qual cosa suposa una clara aposta dels seus promotors i productors, no només per la responsabilitat social, sinó també pel respecte cap als consumidors i el seu dret a la informació.

Img comjusto

Fa amb prou feines uns dies que el Segell de Garantia FAIRTRADE acaba de començar la seva marxa a Espanya, si ben ja estava present en una vintena de països de tot el món.

Al nostre país, el segell ho promociona l’Associació del Segell de Productes de Comerç Just que pertany, com ocorre en els altres països, a Fairtrade Labelling Organizations Internacional (FLO), amb seu a Alemanya, que és impulsada per organitzacions no governamentals, productors i comerciants internacionals.

No hi ha dubte que la nova referència va a ajudar molt a adoptar al nostre país fórmules de consum més justes i responsables de forma garantida.

Cap a un comerç més just

Holanda és el país europeu on més vendes de comerç just es produeixen

El Comerç Just a Espanya ha estat impulsat des de sempre per organitzacions no governamentals (ONG’s) i organitzacions de comerç alternatiu (OCA’s), agrupades totes elles en la Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ). En els últims anys, el comerç just ha experimentat un extraordinari creixement tant en volum de vendes com en coneixement per part de consumidors, institucions i empreses.

En aquest sentit, Catalunya, que és capdavanter de vendes a Espanya (amb un percentatge entorn del 22 %), ha experimentat entre els anys 2000 i 2003 un increment espectacular del 47%. Les dades aportades per SETEM (1) determinen que l’alimentació suposava el 54% de les vendes totals, sent el cafè el producte més venut en aquesta comunitat autònoma. Això ha fet que l’administració pública s’interessi per incorporar aquests productes i el valor afegit que comporten en les seves instal·lacions (amb diferent implantació segons la comunitat autònoma) i que la pròpia empresa tradicional prengui contacte per poder distribuir aquests productes.

I si bé les vendes a Espanya van ascendir durant l’any 2003 a uns 11 milions d’euros, encara estem molt lluny de les quals es produeixen a Alemanya (que ascendeixen a gairebé deu vegades més) o d’experiències com el Regne Unit (on el 18% de tot el cafè molt que prenen procedeix del comerç just) o de Suïssa (on 1 de cada 2 plàtans tenen aquest origen), i fins i tot d’Holanda, que és el país on més vendes de comerç just es produeixen a Europa.

Un segell amb certificat internacional

Per això, la Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ) es va decidir a impulsar la creació de l’Associació del Segell de Productes de Comerç Just, recolzant la difusió de la certificació, i donant la possibilitat a l’empresa privada de convertir-se en un actor més dins d’aquest tipus de comerç. L’Associació s’uneix al treball que altres entitats similars reunides en FLO Internacional desenvolupen actualment en altres 19 països d’Amèrica del Nord, Europa, Austràlia-Nova Zelanda i Japó.

Les principals activitats de l’Associació són:

  • Promocionar el Segell de Garantia de productes de comerç just
  • Concedir i regular les llicències d’ús del segell
  • Fer un seguiment de les companyies licenciatarias per garantir el bon ús del segell

Com ens comenta Pablo Cabrera Forneiro, director de l’Associació del Segell de Productes de Comerç Just, «el treball de seguiment de les empreses es realitza conjuntament amb FLO-Cert», entitat internacional independent que segueix els estàndards de la ISO 65 per a la certificació dels productes. Al seu torn, l’Associació ves-la perquè el Segell sigui utilitzat de manera correcta i no sigui concedit a aquelles entitats la conducta de les quals o imatge estigui en clara contradicció amb els principis de solidaritat i justícia del Comerç Just.

Des de l’Associació s’entén que el Segell és un instrument operatiu per facilitar un major accés al mercat de productes procedents d’organitzacions productores del Sud, per promoure la participació d’un major nombre d’agents comercials a Espanya, que tenen la possibilitat d’oferir els seus productes amb un valor afegit ètic i, finalment, donar majors garanties als consumidors, que així accedeixen a productes de qualitat i poden, a través de l’acte quotidià de la compra, participar en el canvi de les estructures comercials internacionals.

De la mateixa forma, proposen facilitar el contacte entre els productors del Sud i les entitats espanyoles interessades en els productes certificats (importadores, industrials i distribuïdors, entre uns altres) perquè augmenti el comerç de productes amb Segell i, d’aquesta manera, ampliar l’impacte que el comerç just té entre els productors del Sud. I tot això sense deixar de costat al destinatari final dels productes, amb qui es proposen treballar perquè conegui les propostes de comerç just, reconegui el segell de garantia i orient les seves opcions de compra cap a aquests productes, argumenta Pablo Cabrera.

En aquest sentit, Cabrera confirma que FLO Internacional té previst «multiplicar per dos el nombre dels grups registrats en els propers quatre anys», amb les conseqüències d’impacte i millora per a les zones productores en qüestió. I és que, continua Cabrera, el Segell ve a cobrir «un buit de participació important, el de les empreses tradicionals». No hi ha dubte que a partir d’ara, gràcies al Segell, les entitats espanyoles interessades a treballar amb comerç just i disposar de línies pròpies de productes certificats podran fer-ho gràcies al treball de la nova Associació del Segell de Productes de Comerç Just.

En el cas que una empresa o una organització estigués interessada a poder disposar d’un producte certificat per al comerç just segons els paràmetres FLO, el primer que ha de fer és posar-se en contacte amb l’Associació. El procés de certificació per poder disposar del Segell de Garantia pot portar un màxim de dos mesos de tramitació, sempre que no es produeixin imprevists. El Segell de Garantia de Comerç Just FAIRTRADE permet així que les empreses tradicionals se sumeixen al moviment del comerç just. Les cooperatives del Sud, raó de ser per a les organitzacions de comerç just, podran apropar-nos els seus productes amb totes les garanties.

FLO I LA SEGURETAT DE SER SOLIDARIS

La raó de ser de FLO i del Segell de Garantia FAIRTRADE que promociona és, segons Pablo Cabrera, millorar la posició dels productors desfavorits als països del Sud, establint criteris de Comerç Just i animant a les empreses tradicionals, organitzacions i consumidors perquè recolzin un comerç més equitatiu i comprin els productes certificats.

FLO garanteix que qualsevol producte que es vengui amb el Segell de Comerç Just, en qualsevol part del món, segueix els seus estàndards o principis, i contribueix al desenvolupament de productors desfavorits. Les seves funcions són:

  • Garantir els estàndards mitjançant una certificació independent. Els quatre elements més importants de la certificació són avaluar si els productes compleixen amb els estàndards FLO; garantir que els beneficis del Comerç Just s’utilitzin per al desenvolupament social i econòmic dels productors; supervisar als comerciants registrats (exportadors, importadors, licenciatarios) en FLO per garantir que els beneficis arribin directament als productors i, finalment, garantir que el segell s’usa en productes que procedeixen de productors amb certificació FLOR, i importats correctament. FLO treballa amb una xarxa d’inspectors independents que visiten totes les organitzacions productores i verifica el compliment de les condicions de Comerç Just.
  • Facilitar l’accés de les organitzacions productores al mercat, mitjançant un esforç de màrqueting i assessorament sobre els productes i els comprats destinataris.
  • Recolzar el desenvolupament els grups productors. FLO els ajuda a aclarir les seves necessitats i plans de desenvolupament i estableix relacions entre ells i les organitzacions amb recursos i experiència per cobrir aquestes necessitats.

Els productes que actualment poden ser certificats per FLO per ser distribuïts a través dels canals tradicionals són cafè, sucre, te, cacao/xocolata, mel, arròs, fruita fresca, sucs, va venir, flors, fruita seca, bananes, espècies, quínoa, cotó, plantes ornamentals, pilotes de futbol. A Espanya, la certificació comença el seu treball permetent la certificació de cafè, cacao, sucre i te. Conforme vagi ampliant-se el mercat, s’anirà ampliant també el nombre de productes d’alimentació o no alimentosos, i fins i tot es desenvoluparan estàndards de comerç just per incorporar nous productes.

Organitzacions membres de l’Associació del Segell de Garantia:Caritas Espanyola, Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU), Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ), SETEM, Fundació Ecologia i Desenvolupament, Fundació ETEA per a la Cooperació i el Desenvolupament, Intermon-Oxfam, Alternativa 3, IDEES (Societat Cooperativa Andalusa Iniciatives d’Economia Alternativa i Solidària)

Bibliografía
(1) Dades exposades per D. Antoni Codina, Director de SETEM, en la 1ª Jornada sobre Consum Sostenible i Responsable a Catalunya, organitzada per l’Agència Catalana del Consum i coordinada per Juan Ramón Hidalgo Moya en data 13 d’octubre de 2005.