Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Seguretat alimentària > Normativa legal

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Controls especials per aflatoxinas

La Comissió Europea fixa nous controls a productes com a nous amb pela procedents de Brasil, cacauets de Xina i pistados d'Iran i Turquia

El risc potencial que poden presentar per a la salut humana determinats productes alimentosos importats de tercers països per contaminació amb aflatoxinas ha portat a les autoritats comunitàries a imposar condicions especials per al seu control amb caràcter previ a la seva comercialització en la Unió Europea. Brasil, Xina, Egipte, Iran i Turquia són alguns dels països afectats per aquests nous controls.


El passat 21 de juliol de 2006 el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) publicava una Decisió de la Comissió, de data 12 de juliol de 2006, que estableix condicions especials a determinats productes alimentosos importats de determinats tercers països a causa dels riscos de contaminació d’aquests productes amb aflatoxinas.

La Comissió ve a reconèixer que alguns productes alimentosos, procedents d’alguns tercers països, han superat amb regularitat els nivells màxims d’aflatoxinas permesos per la normativa comunitària. Un fet que per si mateix, com indiquen, constitueix una amenaça greu per a la salut pública de la UE i per la qual s’han d’adoptar condicions especials en l’àmbit comunitari per evitar en un futur aquesta situació.

Des de l’any 2000, la Comissió imposa condicions especials per a la importació de productes alimentosos procedents de països com Brasil, Xina, Egipte, Iran i Turquia. En alguns casos, ha decidit, fins i tot, la suspensió temporal d’importar alguns productes, com els cacauets i productes derivats originaris o procedents d’Egipte.

Condicions especials
Els nous controls sobre aflatoxinas inclouen productes com a barreges de fruits de pela o fruita seca i avellanes tallades, laminades o trossejades
Ara, i atenent al fet que moltes de les condicions especials imposades a la importació d’aquests productes són idèntiques, s’ha decidit, en llaures a la claredat, establir en una sola Decisió les que han d’aplicar-se a determinats aliments procedents d’aquests països tercers per contaminació amb aflatoxinas. La Comissió, amb l’aprovació de la citada Decisió, ha considerat necessari, donat el risc potencial que els aliments contaminats amb aflatoxinas pot causar en la salut humana, introduir mesures específiques addicionals a les normes generals que han d’aplicar-se en els controls oficials.

La llista de productes afectats per condicions especials varia segons els països, així com el grau de control que sobre els mateixos es va a realitzar en els punts designats d’importació en la Comunitat. Així, i atenent a certs codis de producte, afectarà a nous del Brasil amb pela; a cacauets, fins i tot torrats, de Xina i Egipte; a festucs d’Iran i Turquia; i a figues seques, avellanes, pasta de figues i d’avellanes, farina i sèmola de Turquia. La norma en qüestió va a afectar també als productes alimentosos processaments i compostos que es derivin dels quals apareixen en l’esmentada llista, com a barreges de fruits de pela o fruita seca; a les avellanes tallades, laminades, trossejades o en pols, entre uns altres.

La Decisió adverteix que es considerarà que un producte alimentós conté els productes alimentosos esmentats si aquests figuren en la llista d’ingredients de l’etiqueta o l’embalatge.

Control oficial
El control oficial és un dels aspectes fonamentals de la nova Decisió de la Comissió. La intenció no és una altra que, donada la importància del tema a tractar, pugui assegurar-se que el mostreig i l’anàlisi de les remeses dels productes alimentosos als quals resulta d’aplicació es realitzi de manera harmonitzada en tota la Comunitat. I això ha de fer-se sobre la base del nou Reglament, aprovat en 2006, pel qual s’estableixen els mètodes de mostreig i d’anàlisi per al control oficial del contingut de micotoxinas en els productes alimentosos.

En aquest sentit, la disposició aprovada determina que abans que les mercaderies puguin circular lliurement des del punt designat d’importació a la Comunitat, les autoritats competents de cada Estat membre hauran de prendre mostres de les remeses de productes alimentosos per analitzar la contaminació amb aflatoxina B1 i aflatoxina total.

Els percentatges de les remeses sobre els quals s’hauran de realitzar els mostrejos amb finalitats d’anàlisis varien d’uns països a uns altres. Així, si mentre a Brasil i Iran han de fer-se sobre totes i cadascuna de les remeses de productes, en el cas de Xina ha de fer-se sobre el 10% d’aquestes i, en el cas d’Egipte, sobre el 20%. En algun cas existeixen percentatges diferents per a productes d’un mateix país, com és el cas de Turquia, pel qual n’hi ha prou amb la presa de mostres d’aproximadament el 5% de les remeses per a cada categoria d’avellanes, i exigeix el 10% de les remeses d’altres categories de productes alimentosos.

A tal fi, la Decisió estableix que tota remesa que hagi de sotmetre’s a mostreig i anàlisi podrà retenir-se, abans del seu despatx al mercat comunitari des del punt designat d’importació, un període màxim de 15 dies laborables a partir del moment en què es present a importació i estigui físicament disponible per al mostreig.

Una vegada realitzats els corresponents mostrejos amb finalitats d’anàlisis de les remeses, les autoritats competents de l’Estat membre importador hauran d’expedir un document oficial d’acompanyament en el qual es faci constar que la remesa en qüestió ha estat sotmesa a mostreig i anàlisi, havent de figurar els resultats analítics.

Per avaluar si les condicions especials establertes en la Decisió proporcionen un nivell suficient de protecció de la salut pública en la Comunitat i si aquestes segueixen sent necessàries, s’ha optat per sotmetre a la norma en qüestió a revisió periòdica. El funcionament adequat de la mateixa podrà observar-se en funció de dos paràmetres: les garanties aportades per les autoritats competents dels tercers països afectats i dels resultats dels controls oficials realitzats pels Estats membres. A partir d’ara, els Estats membres van a estar obligats a presentar a la Comissió, al mes següent a finalitzar cada trimestre de l’any, un informe de tots els resultats analítics dels controls oficials realitzats en les remeses de productes alimentosos.

EL CAS DE LES NOUS DE BRASIL

Img frutoseco1
La norma comunitària assenyala a Brasil com el país que no està actualment en condicions d’oferir resultats analítics fiables ni de garantir la integritat dels lots pel que fa a la certificació de les remeses de nous de Brasil amb pela, segons els resultats de la visita realitzada per l’Oficina Alimentària i Veterinària (OAV).

En aquest sentit, la Decisió estableix condicions addicionals sobre les importacions de productes alimentosos procedents de Brasil. Així, pel que fa als resultats del mostreig i l’anàlisi que han d’acompanyar les remeses dels aliments de referència (nous de Brasil amb pela i productes derivats d’aquests) s’imposa que sigui realitzat pel laboratori de control oficial per a l’anàlisi d’aflatoxinas, que no és un altre que el Laboratori de Controli de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA), Belo Horizonte de Brasil.

Als importadors de nous del Brasil amb pela se’ls adverteix que les remeses que no respectin els nivells màxims d’aflatoxina B1 i d’aflatoxina total de la reglamentació comunitària podran ser destruïdes per les autoritats competents de l’Estat membre importador si no compleixen certs requisits, com és la de proporcionar per escrit per a cada remesa no conforme l’acord explícit per a la devolució de la mateixa; el compromís de posar sota control oficial la remesa retornada a partir de la data de la seva arribada; així com una indicació concreta de la destinació, el tractament previst i el mostreig i l’anàlisis previstes per a la remesa retornada.

La situació de Brasil, juntament amb la d’Iran, determinen que, quant a les mesures especials establertes, aquestes tinguin una incidència significativa en els recursos de control dels Estats membres. I no vol passar-se l’oportunitat que tots els costos derivats del mostreig, l’anàlisi i l’emmagatzematge, així com els resultants de les mesures oficials adoptades pel que fa a les remeses que incompleixin la normativa en relació amb els controls oficials dels productes alimentosos procedents d’aquests països siguin sufragats pels importadors o els explotadors d’empreses alimentàries afectats, que siguin responsables de la remesa en qüestió.

Ha de tenir-se en compte que, tant en el cas de Brasil com d’Iran, han de prendre’s mostres en cadascuna de les remeses de productes importats inclosos en la llista de referència parell analitzar la contaminació amb aflatoxina B1 i aflatoxina total.

Bibliografía

NORMATIVA

  • Decisió de la Comissió, de 12 de juliol de 2006, sobre les condicions especials al fet que estan subjectes determinats productes alimentosos importats de determinats tercers països a causa dels riscos de contaminació d'aquests productes amb aflatoxinas (DOUE número L 199, de 21 de juliol de 2006).
  • Reglament (CE) número 401/2006, de la Comissió, de 23 de febrer de 2006, pel qual s'estableixen els mètodes de mostreig i d'anàlisi per al control oficial del contingut de micotoxinas en els productes alimentosos (DOUE número L 70, de 9 de març de 2006).

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions