Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El control de la tuberculosi bovina

A Espanya, segons el programa nacional de sanejament ramader, s'exigeix el sacrifici de l'animal que hagi donat positiu en les anàlisis de tuberculosis
Per Natàlia Gimferrer Morató 13 de maig de 2013
Img vacuno
Imagen: Gerla Brakkee

La tuberculosi bovina està provocada pel bacteri Mycobacterium bovis. És una malaltia contagiosa que es propaga per contacte amb animals infectats. Es transmet per via respiratòria, per la inhalació de gotículas infectades que un animal malalt expulsa en tossir o respirar. El problema d’aquesta malaltia és que un sol animal pot transmetre-la a una gran quantitat d’animals, fins i tot abans que es manifestin els signes clínics. El passat mes d’abril es va confirmar un focus de tuberculosi bovina a Astúries, casos esporàdics que no suposen cap risc per al consumidor. L’article explica què és la tuberculosi bovina i quin és el paper del sanejament animal per posar cèrcol a la malaltia.

Els principals signes que evidencien la presència de tuberculosi bovina són variats, però destaca la debilitat progressiva de l’animal, pèrdua d’apetit i de pes, febre, tos seca, acceleració de la respiració o dificultat per respirar, diarrea i, a la llarga, la mort. No obstant això, en ocasions el bacteri roman en l’organisme de l’animal sense desencadenar la malaltia. L’aparició en les ramaderies d’aquesta malaltia representa una important pèrdua econòmica, tant pel sacrifici dels animals com per la prohibició del moviment o per les campanyes de control i erradicació.

Segons informaven les autoritats sanitàries asturianes, en l’últim any s’han sacrificat més de 100 animals que han donat positiu en el control de tuberculosi i s’ha detectat una major incidència a l’esperada a la zona des de finals de l’any 2011. Encara que no ha estat una situació alarmant, es van engegar campanyes per evitar que la situació empitjorés. Les mesures dutes a terme per l’Executiu regional de la zona han estat l’aplicació de noves campanyes de sanejament de les ramaderies, on s’ha detectat l’increment dels casos de tuberculosis, i de les pastures de la mateixa zona ja que existeixen terrenys comuns on es barregen caps de bestiar de diferents explotacions durant l’època de pastura. Les accions s’han dut a terme de forma immediata per poder preparar les pastures en els mesos més calorosos, els més propicis al fet que els caps de bestiar estiguin en l’exterior.

Sanejament animal

A Espanya, segons el programa nacional de sanejament ramader, s’exigeix el sacrifici de l’animal que hagi donat positiu en les anàlisis de tuberculosis. També s’han d’analitzar les restes per certificar la presència de la malaltia. La prevenció en aquests casos resulta vital per als animals, sens dubte, i per als ramaders. Un programa de salut d’alta qualitat és essencial per al desenvolupament de l’animal i per evitar la presència de malalties. És important mantenir un ambient net i confortable, un adequat programa de nutrició i de vacunes o tractament de malalties i un control exhaustiu en el registre de tots els tractaments. Es recomana:

 • Identificar tots els animals, també els que han estat tractats.

 • Registrar tots els tractaments realitzats amb la data, identificació dels animals, producte utilitzat, ruta d’aplicació, dosi i temps de retirada.

 • Control exhaustiu de l’alimentació .

 • Verificar el color, olor, humitat i possibles cossos estranys dels aliments.

 • Emmagatzemar per separat els aliments medicados o els medicaments que s’agreguin en els aliments.

 • Netejar de forma adequada els equips d’alimentació després del seu ús.

 • Seguir els temps de retir recomanats per als medicaments que s’agreguin en l’aliment.

 • Prevenir la contaminació fecal dels aliments.

Cèrcol a la tuberculosi

Per a la prevenció de la malaltia, és imprescindible realitzar una prova individual per a cada animal, seguida del sacrifici del mateix en cas de donar positiu. Es tracta d’avaluar de manera constant que no aparegui cap brot en les ramaderies.

 • Aplicar mesures intensives de vigilància mitjançant la inspecció de les explotacions.

 • Realitzar proves individuals de manera sistemàtica.

 • Eliminar els animals infectats.

 • Minimitzar el temps de permanència dels animals que hagin donat positiu.

 • Control dels desplaçaments dels animals.

 • Realització d’un examen post mortem de la carn per evitar que entri en la cadena alimentària.