Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Envasos de ceràmica i aliments

La Comissió Europea analitza la migració de compostos com a plom i cadmi en aliments a través d'objectes de ceràmica
Per Marta Chavarrías 20 de agost de 2014
Img ceramica alimento hd
Imagen: Ant Ware

Els cadmi. Per això, en la Unió Europea solament es permet la utilització d’articles que respectin uns límits màxims de migració. Entre ells, els objectes destinats a ús alimentari compten amb uns nivells de migració de plom i cadmi màxims admissibles. Ara, la Comissió Europea està considerant si és necessària una legislació futura que inclogui el concepte de “ús ocasional” per a alguns d’aquestes peces i l’establiment de límits legals. El següent text explica quin és la nova iniciativa de la Comissió Europea sobre l’ús de ceràmica i possibles modificacions en els límits de certes substàncies i quins són els materials permesos per entrar en contacte amb aliments.

Una de les prioritats de la política europea és assegurar-se que no solament els aliments dels quals disposa el consumidor siguin segurs, sinó que tot el que entra en contacte amb el menjar també ho sigui: la producció, l’envasament, el transport i l’emmagatzematge també han de ser segurs. Els materials destinats a entrar en contacte amb els aliments (plàstic, paper, cartró, metalls, ceràmica, silicona o materials intel·ligents) ocupen un lloc important. I és que, en alguns casos, certs productes químics que puguin contenir poden migrar als aliments.

Però la Unió Europea compta amb estrictes normes en aquest àmbit per assegurar que no hi ha riscos per a la salut humana. En aquest sentit, acaba d’engegar una nova iniciativa per conèixer els hàbits dels consumidors europeus quant a l’ús d’objectes de ceràmica per a aliments, i determinar si és necessari, en un futur, establir nous límits de migració per al plom i el cadmi, considerats els dos tòxics més comuns en aquest tipus de material.

Ceràmica, ús ocasional i límits

Segons la Unió Europea, alguns materials de ceràmica podrien transferir tòxics com a plom i cadmi als aliments amb els quals entren en contacte. Per tant, els articles de ceràmica han d’anar acompanyats d’una declaració escrita del fabricador o proveïdor que garanteixi que es compleixen els límits màxims per a la transferència d’aquests metalls.

D’acord amb la Directiva 84/500/CE, els límits per aquests dos tòxics en objectes amb una vora superior 25 mm han de ser de 0,8 mg/dm2 i 0,07 mg/dm2. Pels altres, el límit oscil·la entre 0,4 mg/l a 0,3 mg/l. Per als utensilis de cocció, envasos i recipients d’emmagatzematge que tinguin una capacitat superior a 3 litres, els límits anirien d’1,5 mg/l a 0,1 mg/l.

Es qüestiona si per als objectes de ceràmica d’ús ocasional els límits legals de plom i cadmi han de ser els mateixos que els de altres utilitzacions

Ara, la Comissió Europea es planteja revisar aquesta directiva i els límits que proposa, així com un estudi sobre la migració real d’aquests metalls en aquest tipus de materials. Per a això, compta amb el Laboratori Europeu de Referència (JRC), que ja ha treballat en la identificació dels aliments més exposats a aquest tipus de migració, a determinar les condicions de prova que imiten la forma d’ús de la ceràmica i envasos de vidre en relació al temps de contacte i la temperatura i en el desenvolupament de nous mètodes analítics per detectar tots aquests metalls.

Els estudis per determinar la migració de metalls als aliments es realitzen, en la majoria dels casos, a partir de l’ocupació dels materials en les condicions més desfavorables dins d’un ús diari. No obstant això, no es contempla, segons la Comissió Europea, la utilització considerada “ocasional”, que és el que atribueixen als articles de ceràmica com a tradicionals i artesanals, és a dir, que s’empren solament de tant en tant. Els experts es qüestionen si per a aquests objectes les condicions sobre els límits legals han de ser les mateixes. Per a això, ha engegat una enquesta en la qual intentarà reflectir els diferents hàbits d’utilització dels articles de vidre i ceràmica en la UE. En funció del resultat, s’elaborarà la definició del terme “uso ocasional“.

Materials en contacte amb aliments

En la Unió Europea, una de les prioritats en matèria de seguretat alimentària és garantir que els materials que entren en contacte amb els aliments no suposin un risc per a la salut dels consumidors. La normativa europea (tintes d’impressió, silicona, vernissos i revestiments.

A més, també s’estableix una llista de substàncies autoritzades per a la fabricació dels materials, que es completa amb informació sobre les condicions i restriccions d’ús. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) s’encarrega d’avaluar la seguretat de les noves substàncies abans que s’incloguin en la llista. Tot bon material no solament ha d’evitar que l’aliment es deteriori, sinó que ha d’impedir que es produeixin migracions de qualsevol de les substàncies que formen part d’ell a l’aliment.

La recerca també juga un paper molt important en el desenvolupament d’envasos i materials el més “neutres” possibles per a aliments, que siguin respectuosos amb aquests. Des del desenvolupament d’envasos actius i intel·ligents a l’aplicació nanotecnológica, les innovacions en aquest camp no cessen.