Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Full de ruta per a productes pesquers

La capacitat d'identificar l'espècie marina i el seu origen geogràfic constitueix una de les condicions que ha de complir la traçabilitat pesquera
Per Natàlia Gimferrer Morató 17 de novembre de 2008
Img banco peces
Imagen: mirko delcaldo

Un dels grans reptes de la indústria alimentària és poder identificar amb rigor tots els processos que han estat implicats en la producció d’un aliment. Les cada vegada majors exigències dels consumidors, juntament amb la voluntat d’augmentar la seguretat dels productes, obliga a crear eines capaces de reconstruir el camí que segueixen dins de la cadena alimentària. Un dels sectors en els quals es donen alguns passos per aconseguir-ho és el pesquer, que compta amb una nova guia que dona pistes al sector de com avaluar, de forma científica, la fiabilitat de la informació que s’ofereix a les indústries alimentàries dels productes del mar.

Poder garantir l’autenticitat dels productes del mar, així com la seva seguretat durant totes les etapes de processament, és l’objectiu principal de les indústries especialitzades i de les autoritats responsables comunitàries i de cadascun dels països membres de la UE. D’acord amb això, el Centre Tecnològic de Recerca Marina i Alimentària (AZTI-Tecnalia), responsable de realitzar estudis periòdics de control de la seguretat alimentària, acaba de publicar la “Guia Pràctica per a la Validació de la Traçabilitat en Productes Pesquers”. Emmarcat dins del projecte europeu SEAFOODplus, l’objectiu és definir un model de validació que permeti obtenir la traçabilitat del mar.

Seguretat, qualitat i autenticitat són tres conceptes clau de la traçabilitat pesquera

Producció, processament i distribució. Aquestes són algunes de les fases que han de quedar validades. I és que, d’acord amb el Reglament (CE) N º 178/2002, que recull les normes generals i requisits de la legislació dels productes alimentaris, la traçabilitat és la capacitat de rastrejar i seguir un aliment de procedència humana o animal durant la producció d’aliments animals o de substàncies destinades a ser incorporades en un aliment al llarg de totes les etapes de producció, transformació i distribució.

Així, el treball aporta informació, selecciona i exposa les millors tècniques analítiques que permeten establir la veracitat de l’eficàcia de les mesures posades en pràctica i poder així garantir la seguretat alimentària, la qualitat i l’autenticitat dels productes en la seva comercialització.

Tres objectius

Un dels aspectes de major interès està relacionat amb la validació de dades de traçabilitat. Per complir-ho, el projecte s’ha fixat tres objectius específics.En primer lloc, la prova d’autenticitat i els mètodes d’avaluació de la qualitat com a eines de validació. En segon lloc, definir l’ús de materials de referència contrastada per a la validació i, finalment, avaluar científicament el compliment de la conformitat de les dades de traçabilitat i dels sistemes establerts.

La guia suposa un document de referència per a totes les persones involucrades tant en la cadena de producció i comercialització com en els organismes de control. A més de que ajuden a establir una avaluació ràpida contra el frau, i a favor de la seguretat, els mètodes de validació poden determinar si la informació ha estat adequada i fiable.

Aplicació del mètode

Un dels punts clau en els quals s’ha centrat el treball ha estat el desenvolupament i l’aplicació de metodologies d’anàlisi molecular basades en espècies marines, una tècnica menys limitada que les utilitzades fins ara, que es basaven en l’anàlisi de proteïnes. Aquest mètode fa possible determinar l’espècie marina de la qual es tracta i, en alguns casos, el seu origen geogràfic. També permet quantificar els ingredients usats per a les barreges d’aliments. Gràcies a tots aquests avanços, pot garantir-se la qualitat dels productes de procedència marina.

L’ús d’aquestes noves metodologies compta amb estàndards plasmídicos, que faciliten la comparació de les característiques i la composició de diferents espècies. El resultat es concreta en material per a l’autenticació de l’ADN, per la qual es compta amb una base de dades que inclou més de 700 seqüències d’ADN procedents de 53 espècies marines, incloses les més consumides com són la tonyina, el lluç o el bacallà.

VALIDACIÓ DELS MÈTODES

ImgImagen: ThomasEls responsables de la guia han seleccionat la millor validació dels mètodes per poder establir una ràpida avaluació quant a seguretat alimentària. Aquests mètodes permeten determinar si la informació ha estat validada a través de la cadena alimentària i, a més, saber si la traçabilitat de la informació és fiable.

L’objectiu de la guia és facilitar a tots els professionals que participen en la cadena de processament d’aliments marins la identificació dels indicadors que li informaran si el seu sistema de traçabilitat compleix amb les normes establertes i serveix per al seu propòsit amb eficàcia. Això significa que el sistema no només és eficient i lliure d’errors, sinó que també serà fiable.

Per dur a terme tots aquests propòsits, la guia explica com establir aquests indicadors dins de cada baula de la cadena i avaluar científicament el compliment de la conformitat dels sistemes establerts. Amb aquest propòsit, la guia inclou una breu anàlisi de les tècniques analítiques més importants per avaluar l’eficàcia en els següents punts:

  • Garantir la seguretat del producte.
  • Proporcionar la qualitat esperada pels consumidors.
  • Prevenir el frau en la cadena de processament d’aliments marins.
  • Garantir la correcta gestió de dades i d’informació.

El propòsit és constituir un “full de ruta” per a les persones que participen en qualsevol de les baules de la cadena productora d’aliments procedents del mar.L’anàlisi no pretén ser exhaustiu, sinó una eina global amb la informació necessària per a qualsevol persona interessada en la metodologia de validació com un punt d’inici per dur a terme els seus propis procediments.