Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Gel més segur

El gel, a pesar que no és un aliment d'especial risc sanitari, necessita que es compleixin els criteris d'higiene i seguretat de l'aigua
Per Marta Chavarrías 31 de juliol de 2014
Img hielo hd
Imagen: Rich_f28

A l’estiu, augmenta l’ús de glaçons per acompanyar refrescs i altres begudes. Però en poques ocasions es té en compte que aquest aliment també pot contaminar-se amb patògens indesitjats que poden posar en risc la salut del consumidor. A pesar que és aigua congelada i, per tant, podria pensar-se que la congelació és una garantia de seguretat, en alguns casos certs bacteris i virus poden sobreviure a aquestes condicions. El gel està considerat un aliment, per la qual cosa ha de ser tan segur com l’aigua potable. L’article explica com aconseguir que el gel sigui segur i la importància per a això de la matèria primera, l’aigua.

L’aigua, un aliment indispensable en alimentació, constitueix un factor essencial en la preparació d’aliments i pot ser un vector de gèrmens perillosos com a virus i bacteris. En forma de gel, continua suposant un risc si la seva forma original estava contaminada, ja que l’acció de congelar no resol, en tots els casos, possibles contaminacions. Fins i tot temperatures de congelació no asseguren l’eliminació total dels patògens. Per tant, és important tenir en compte que el gel no és segur solament perquè està congelat. Pot estar contaminat per bacteris que puguin entrar en contacte, productes químics mal utilitzats o contaminants físics com a pols o brutícia. Però aplicant senzilles pautes de manipulació poden evitar-se els riscos relacionats amb el seu consum.

Com aconseguir que el gel sigui segur

Dos dels usos més comuns del gel són conservar els aliments i refredar begudes. Al principi, no es tracta d’un aliment d’especial risc sanitari, encara que sí han de posar-se en pràctica certes normes per evitar riscos indesitjats.La manipulació incorrecta dels glaçons és una font comuna de contaminació, així com la utilització d’aigua contaminada per a la seva elaboració. Els microorganismes romanen latents durant la congelació, però quan es recupera la forma líquida, poden multiplicar-se de nou. Per tant, és molt important no oblidar les pautes d’higiene i manipulació.

En el cas que es comprin borses, cal fixar-se en:

  • La borsa ha d’estar ben tancada, sense corts.

  • No pot contenir objectes o partícules estranyes.

  • Els glaçons han de ser clars, vàters i insípids.

  • El gel s’ha de manipular amb utensilis nets, com a pinces o culleres per a gel.

  • S’ha d’evitar tocar el gel amb les mans brutes.

  • El gel ha d’emmagatzemar-se en recipients nets.

  • Una vegada fos, el gel no ha de congelar-se de nou.

Si es fa gel a casa, cal assegurar-se que s’utilitza solament aigua potable per a això. També és important no descurar la higiene dels recipients on es facin glaçons, que hauran de netejar-se i desinfectar-se cada vegada que s’usin. A més, no podran emprar-se envasos que s’hagin utilitzat per a altres finalitats.

En un viatge, és important no consumir glaçons en les begudes, si es desconeix o es dubta de la qualitat i procedència de l’aigua.

La importància de la matèria primera, l’aigua

El gel es fa amb aigua, un aliment amb propietats físiques, químiques i biològiques pròpies. Si la seva qualitat no és bona, poden aparèixer patògens que no es destrueixen amb la congelació. Aeromonas spp. I. coli, Helycobacter pylori, Pseudomonas, Salmonella typhi, Shigella o Vibrio cholerae són algunes dels bacteris més comuns en l’aigua. Compostos orgànics, sediments o substàncies químiques també vulneren la seva seguretat. Per eliminar patògens i evitar infeccions, es duen a terme rigorosos programes de desinfecció.

Ha de tenir-se en compte que, sense aigua de qualitat, es posen en risc la resta de preparacions relacionades amb el seu ús. L’aigua potable és apta per al consum humà i animal i la seva seguretat s’avalua amb proves que busquen contaminants potencialment nocius. Als tradicionals sistemes de desinfecció, com el clor i els rajos ultraviolat, s’afegeixen altres tècniques, com les quals es basen en la genètica. Els principals objectius de tots aquests controls és evitar que l’aigua es contamini amb nitrats, plaguicides, metalls pesats o hidrocarburs clorats, algunes de les majors apostes en qualitat hídrica.

D’acord amb la normativa, l’aigua ha de ser “salubre i neta”, és a dir, no ha de contenir cap tipus de microorganisme, paràsit o substància “en una quantitat que pugui suposar un risc per a la salut humana”. Transparència, turbidez, color, olor o sabor són alguns dels paràmetres que ajuden a establir la seva seguretat. Però ha de tenir-se en compte que no són índexs 100% fiables, encara que ajuden a establir certa classificació de la qualitat.

L’aigua, a més de para el consum, s’empra per a diferents finalitats: rentat i tractament d’aliments; preparació de gel per conservar aliments; i rentat i esterilització de material. En tots aquests casos la qualitat microbiològica ha de ser satisfactòria.