Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Identificació electrònica obligatòria del boví

Es modifiquen les mesures sobre identificació electrònica d'animals bovins i l'etiquetatge de la carn de boví
Per mchavarrias 23 de setembre de 2014
Img vacas hd
Imagen: Timo Balk

Després de més de deu anys del reglament 1760/2000 sobre identificació d’animals bovins i l’etiquetatge de la carn de boví, era necessari actualitzar-ho per racionalitzar l’ús de sistemes d’identificació electrònica. Ara, amb el Reglament 653/2014 s’aconsegueix que els procediments de traçabilitat siguin més precisos gràcies a una lectura i registre automatitzats. L’objectiu és que tots els animals d’una explotació s’identifiquin com a mínim mitjançant dos mitjans, sent un d’ells visible. L’actualització també suposa una millora del registre automatitzat dels desplaçaments dels animals en la base de dades informatitzada, la qual cosa agilita el sistema de traçabilitat i millora la seva fiabilitat i precisió. L’article explica en què consisteixen aquests canvis.

Les denominades vaques boges van fer popular l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) i, des de 1997, es va regular, mitjançant marques auriculars convencionals, el rastreig, l’origen i els desplaçaments dels animals. Al seu moment, el Reglament 820/97 va plantejar una legislació més exigent en matèria d’identificació i traçabilitat d’aquests animals i li va donar continuïtat el Reglament 1760/2000. Llavors, s’establia que cada Estat membre havia de comptar amb un sistema d’identificació i registre d’animals de l’espècie bovina de conformitat amb aquest Reglament.

Traçabilitat de la carn

El sistema d’identificació i registre és un element vital per controlar la carn de boví en tota la cadena alimentària

Totes aquestes mesures han estat fonamentals en la traçabilitat de l’origen de la carn de boví. El sistema d’identificació i registre és un element vital per poder controlar la carn de boví al llarg de tota la cadena alimentària, garantir la protecció dels consumidors i de la salut pública i reforçar la confiança del consumidor. En altres espècies com l’oví i caprí ja s’han introduït aquest tipus de sistemes. Per això, la Unió Europea veu lògic que el boví també compti amb ells.

Futur 2020

S’espera que el nou Reglament contribueixi a aconseguir alguns dels objectius clau de les principals estratègies de la Unió Europea, inclosa l’estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, impulsant el creixement econòmic, la cohesió i la competitivitat.

El nou reglament pretén evitar riscos de frau en l’etiquetatge de la carn i protegir als consumidors

Aquestes mesures també tenen gran importància per evitar riscos de frau en l’etiquetatge de la carn i de protegir als consumidors europeus. Els controls i sancions aplicables han de tenir suficient efecte dissuasori (no podem oblidar recents situacions vinculades a les espècies d’origen de la carn).

El Reglament tindrà un seguiment perquè, en un termini màxim de cinc anys després de la seva entrada en vigor, la Comissió present al Parlament Europeu un informe en relació a l’etiquetatge facultatiu de la carn de boví i, en un termini de nou anys, a les disposicions relatives a la identificació electrònica. Aquests informes de la Comissió se centraran en l’aplicació del Reglament i també en la viabilitat tècnica i econòmica de la introducció de la identificació electrònica obligatòria en tot el territori de la UE. Aquests informes han d’acompanyar-se, en cas necessari, de les corresponents propostes legislatives.

Aquestes mesures contribueixen a un major control i seguretat per evitar que crisis passades es repeteixin i no emergeixin fantasmes del passat en forma de noves crisis alimentàries.