Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Informació i promoció alimentària

Qualitat, seguretat i tipus de producció dels aliments és alguna de la informació que es veu reforçada per noves mesures normatives
Per Juan Ramón Hidalgo Moya 14 de gener de 2008
Img eti listado
Imagen: Matt Musselman

Els països europeus estan habilitats legalment a dur a terme accions d’informació i promoció de determinats productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països. I ho estan de manera especial en tot allò que fa referència a la qualitat i als aspectes nutricionals, així com a la seguretat dels aliments i a les maneres de producció.

Informació coherent

El passat 12 de gener de 2008 va entrar en vigor el Reglament comunitari sobre accions d’informació i de promoció dels productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països. La norma comunitària atorga a la Comunitat, tant per al mercat interior com per a tercers països, la possibilitat de dur a terme accions conjuntes d’informació i de promoció d’un determinat nombre de productes agrícoles. L’habilitació legal no és una novetat en si, encara que sí la fórmula conjunta, perquè sengles reglaments comunitaris, aprovats en 1999 i 2000, atorgaven ja tal potestat a la Comunitat, pel que sembla amb «resultats molt encoratjadors».

El nou marc jurídic considera convenient desenvolupar una política global i coherent d’informació i promoció dels productes agrícoles i la seva manera de producció, així com dels productes alimentosos a base de productes agrícoles, sense per això incitar al consum d’un producte per raó del seu origen concret. Aquesta política té la intenció de completar i reforçar les accions empreses pels Estats membres, promovent davant el consumidor la imatge d’aquests productes, especialment pel que fa a qualitat, aspectes nutricionals, la seguretat dels aliments i les maneres de producció.

Antecedents

Un marc jurídic únic ha de ser capaç d’establir normes clares per a la promoció dels productes agrícoles

A mitjan desembre de 2007, el Parlament Europeu (segons informació emesa per aquest organisme) va votar un informe en el qual instava a la Comissió Europea i als Estats membres a reforçar les accions per a promocionar els productes agrícoles europeus en el mercat interior i en tercers països. L’informe sobre la promoció de productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països, elaborat per la comissió d’Agricultura de l’Eurocambra, posa de manifest que la simplificació del règim comunitari sobre aquesta mena d’accions constitueix un pas fonamental cap a una política agrícola europea simple i manejable.

La mesura en qüestió és coherent amb les realitzades anteriorment per la Comunitat sobre iniciativa conceptual i legislativa de la Comissió. Una de les propostes del Pla d’acció per a la simplificació de la Política Agrícola Comuna de la DG Agricultura i Desenvolupament Rural respon sobretot a la necessitat de simplificar el marc de promoció dels productes agrícoles i advoca per l’elaboració d’un marc jurídic únic capaç d’establir normes clares per a l’aplicació dels programes.

En l’informe ja s’apunta un possible acord sobre reduccions dels drets duaners d’entre un 48% i un 73% per a la majoria dels productes agrícoles comunitaris. Una situació que pot ser aprofitada per la UE per a ampliar l’àmbit de les mesures de promoció i augmentar el pressupost destinat a les campanyes de promoció i d’informació.

Tipologia d’accions

Tipologia d'accionsLes accions d’informació i de promoció dels productes agrícoles i la seva manera de producció, així com dels productes alimentosos a base de productes agrícoles, dutes a terme en el mercat interior o en tercers països podran finançar-se amb càrrec al pressupost comunitari, totalment o parcialment, en les condicions previstes reglamentàriament.

La norma imposa certes limitacions: no hauran d’estar orientades en funció de marques comercials, ni incitar al consum d’un producte per raó del seu origen concret. No obstant això, sí que permet indicar l’origen del producte objecte de les accions quan es tracti d’una denominació encunyada en virtut de la normativa comunitària.

Principals mesures

Les accions d’informació i de promoció que són objecte del nou Reglament són les següents:

  • Accions de relacions públiques, promoció i publicitat que es destinin, en particular, a destacar les característiques intrínseques i els avantatges dels productes comunitaris referent a la qualitat, la seguretat dels aliments, els mètodes de producció específics, els aspectes nutricionals i sanitaris, l’etiquetatge, el benestar dels animals i el respecte al medi ambient.
  • Campanyes d’informació, en particular sobre els règims comunitaris aplicables a les denominacions d’origen (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les especialitats tradicionals (ETG) i la producció ecològica, així com altres règims comunitaris relatius a les normes de qualitat i a l’etiquetatge dels productes agrícoles i alimentosos, i els símbols gràfics establerts en la legislació comunitària aplicable.
  • Accions d’informació sobre el règim comunitari dels vins de qualitat produïts en regions determinades (vcprd), dels vins amb indicació geogràfica i de les begudes espirituoses amb indicació geogràfica o indicació tradicional reservada.
  • Estudis d’avaluació dels resultats obtinguts amb les accions d’informació i de promoció.

Més accions

En el mercat interior, les accions també podran consistir en la participació en salons, fires i exposicions d’importància nacional o europea, mitjançant llocs destinats a valorar la imatge dels productes comunitaris. En tercers països, les accions en qüestió també podran adoptar la forma d’accions d’informació sobre el règim comunitari aplicable als vins de taula; participació en salons, fires i exposicions d’importància internacional, especialment mitjançant llocs destinats a valorar la imatge dels productes comunitaris; estudis de nous mercats, necessaris per a la cerca de noves sortides comercials; i missions comercials d’alt nivell.

Per a realitzar les accions d’informació i de promoció, l’organització o les organitzacions professionals o interprofessionals representatives del sector o dels sectors corresponents en un o diversos Estats membres o a escala comunitària elaboraran propostes de programes d’informació i de promoció d’una durada màxima de tres anys.

En cas que s’aprovin accions de promoció en tercers països en el sector de l’oli d’oliva i de les olives de taula, la Comunitat podrà dur-les a terme per mitjà del Consell Oleícola Internacional.

La Comissió té opció a decidir dur a terme una o diverses accions de les contemplades en el reglament comunitari, atenent a determinats criteris i a la tipologia d’accions a desenvolupar.