Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Intoxicacions alimentàries i legislació europea

L'enfocament preventiu de la legislació comunitària destaca els criteris microbiològics com a claus per prevenir intoxicacions
Per mchavarrias 13 de agost de 2013
Img campylobacter
Imagen: Wikimedia

L’estiu és una època propícia per a les intoxicacions alimentàries. Per això, és interessant conèixer com les controlen les autoritats competents quan apliquen la legislació alimentària de la UE. L’enfocament preventiu de la legislació comunitària en matèria de seguretat alimentària fa que el reglament sobre criteris microbiològics sigui una de les claus d’actuació. Les intoxicacions alimentàries es produeixen per diferents causes. L’article se centra en com es regulen els microorganismes que poden generar un problema en la salut dels consumidors.

Els riscos microbiològics dels productes alimentosos constitueixen una de les principals fonts de malalties d’origen alimentari per a les persones. Els criteris microbiològics actuals es regeixen pel Reglament (CE) nº 2073/2005 de la Comissió, de 15 de novembre de 2005, sobre els criteris microbiològics aplicables als productes alimentosos. El reglament contribueix a un dels objectius fonamentals de la legislació alimentària: assegurar un nivell elevat de protecció de la salut pública (Reglament (CE) nº 178/2002). Per contribuir a la protecció de la salut pública i evitar les diferències d’interpretació, és necessari establir criteris de seguretat harmonitzats sobre l’acceptabilitat dels aliments, en particular pel que fa a la presència de certs microorganismes patògens.

Els criteris microbiològics serveixen també d’orientació sobre l’acceptabilitat dels productes alimentosos i els seus processos de fabricació, manipulació i distribució. La utilització de criteris microbiològics hauria de formar part integrant de l’aplicació de procediments basats en els principis d’anàlisis de perills i punts de control crític (APPCC) i d’altres mesures de control de la higiene.

Enfocament preventiu

La seguretat dels productes alimentosos es garanteix sobretot mitjançant un enfocament preventiu, com l’adopció de bones pràctiques d’higiene i l’aplicació de procediments basats en els principis APPCC. Els criteris microbiològics poden usar-se en la validació i verificació dels procediments APPCC i altres mesures de control de la higiene.

Les empreses alimentàries han d’efectuar proves per comparar amb els valors establerts per als criteris, mitjançant la presa de mostres o anàlisis

En conseqüència, és convenient fixar criteris microbiològics que defineixin l’acceptabilitat dels processos, així com criteris microbiològics per a la seguretat dels aliments que estableixin un límit per sobre del com un producte alimentós hagi de considerar-se contaminat de forma inacceptable amb els microorganismes pels quals s’han fixat els criteris. Les empreses alimentàries han de complir els criteris microbiològics. Això implica efectuar proves per comparar amb els valors establerts per als criteris, mitjançant la presa de mostres, la realització d’anàlisi i l’aplicació d’accions correctores.

Salmonella, Listeria monocytogenes o I. coli són els principals microorganismes que la legislació alimentària contempla en el Reglament 2073/2005 i que ha de controlar-se per evitar les intoxicacions alimentàries.

Com s’aborden els criteris microbiològics

Des de les autoritats competents es planteja un enfocament global i coordinat pel que fa a la higiene alimentària, combinat amb la fixació de criteris microbiològics, aplicables bé als processos per a la producció d’aliments o bé als productes finals. La revisió permanent dels criteris microbiològics és una garantia de seguretat per als consumidors.

Aquests criteris es revisen, modifiquen o complementen les vegades que sigui necessari. L’objectiu és tenir en compte l’evolució en l’àmbit de la seguretat alimentària i la microbiologia dels aliments, la qual cosa inclou els progressos científics, tecnològics i metodològics, els canvis en els nivells de prevalença i de contaminació, els canvis en la població de consumidors vulnerables, així com els possibles resultats d’avaluacions del risc.