Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La batalla legal de la xocolata

Espanya perd la batalla judicial sobre la denominació de xocolates amb greixos vegetals diferents a la mantega de cacau
Per Juan Ramón Hidalgo Moya 8 de setembre de 2003

España ha perdut definitivament la guerra legal de la xocolata. La seva decidida posició, consistent a prohibir que els productes que incorporen entre els seus ingredients grasses vegetals diferents a la mantega de cacau poguessin denominar-se ‘xocolata’, ha quedat enrere per a disgust de les associacions de consumidors. La batalla legal li ha suposat a Espanya una condemna judicial i la necessitat de modificar la normativa que regula aquest aliment. Com a compensació, els productors han d’esmentar en l’etiqueta els ingredients de la seva composició.

Els consumidors espanyols hauran de posar major atenció a partir d’ara a les etiquetes que apareixen en els embolcalls dels diferents productes a base de xocolata. El passat 6 d’agost va entrar en vigor a Espanya la nova reglamentació tècnic-sanitària sobre els productes de cacau i xocolata destinats a l’alimentació humana. A partir d’aquesta data, alguns dels productes denominats «succedanis de xocolata» podran ser comercialitzats com a xocolata. La normativa espanyola s’adapta, fora de termini i a contracor, a la normativa comunitària sobre la matèria. I és que a principis d’enguany, el Govern espanyol va ser fins i tot condemnat pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en prohibir la comercialització de productes amb greixos vegetals amb la denominació de xocolata.

L’anterior normativa comunitària sobre cacau i xocolata va quedar derogada a partir del dia 3 d’agost de 2003 per l’actual Directiva, aprovada al juny de 2000, i Espanya s’ha hagut de donar presses per a emplenar-la i adaptar-la al dret espanyol. Entre els objectius principals de la norma comunitària destaca el seu afany per establir una regulació que permeti la lliure circulació de productes a base de greixos vegetals diferents a la mantega de cacau sota la denominació de xocolata “”, aixecant així les traves que, tant Espanya com Itàlia, imposaven a productes procedents de la resta d’Estats membre on el seu ús estava permès a l’empara d’aquella denominació.

La derrota judicial

Els productors estan obligats a informar de tots els ingredients de la xocolata en les etiquetes

Espanya i Itàlia van ser condemnats pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees el passat 16 de gener de 2003 pel cas de la denominació «Xocolata, assumptes C-12/00 i C-14/00». El Tribunal va acollir en la seva resolució la proposta de condemna de l’Advocat General per haver infringit tots dos Estats el Tractat CE, en prohibir la comercialització, sota la denominació de «xocolata», de productes que, a més de mantega de cacau, contenien altres greixos vegetals. Amb la seva actitud, tots dos països obligaven a tots els productors europeus a etiquetar aquests productes sota una altra denominació coneguda com a «succedani de xocolata».

L’obstaculització produïda per la normativa espanyola i italiana a l’entrada d’aquests altres productes va ser la base per a la condemna judicial, perquè va suposar l’incompliment del Tractat CE a la lliure circulació de mercaderies. Les al·legacions espanyoles i italianes que la mesura protegia de forma més adequada al consumidor del risc d’error, en advertir-li a través de la denominació del producte del seu diferent contingut quant als ingredients utilitzats, no van ser acollides. El Tribunal va entendre que prohibir la comercialització de determinats productes sota la denominació de xocolata -permesa en els restants Estats membre- era desproporcionada respecte a la protecció al consumidor. I apuntava altres mesures menys contundents i oneroses: informar el consumidor a través de l’etiquetatge del producte dels ingredients utilitzats.

La solució legal

La solució legal ara adoptada, avalada pel Tribunal de Justícia, part de la consideració d’un consumidor atent i perspicaç, de qui cap raonablement esperar, i fins i tot exigir, que s’informi per si mateix. En aquest sentit, la denominació tradicional o legal d’un producte sembla ser secundària, i pot estendre’s en aquells casos en els quals no s’hagi modificat un aspecte essencial de la seva composició, prèvia informació en l’etiquetatge del producte de la llista d’ingredients. I és que segons addueixen, el risc d’error del consumidor no és tal quan l’etiqueta l’informa de tals aspectes.

Per això, la premissa que ha tingut en compte, tant el legislador comunitari com el Tribunal de Justícia en aquest cas, és que l’adquisició d’un producte per part del consumidor ve determinada per la composició d’aquest. Una altra cosa és que el consumidor obviï les seves obligacions, i adquireixi el producte, despreocupadament, sense llegir l’etiqueta.

En el cas de la xocolata es va partir que l’addició de fins a un 5% d’altres greixos vegetals no alterava essencialment la composició del producte final, i que la seva consideració com a xocolata havia de romandre atès que la mantega de cacau continuava sent un ingredient essencial de la seva composició, els continguts mínims de la qual eren respectats.

A partir d’ara, i per efecte de la Directiva de la xocolata de 2002, aplicable a partir d’agost de 2003, la situació ha quedat totalment harmonitzada en tota la Unió Europea, estant permesa la denominació de xocolata per a aquells productes als quals se’ls ha afegit fins a un 5% del pes total d’altres greixos vegetals diferents a la mantega de cacau. Això sí, únicament podran comercialitzar-se si en el seu etiquetatge figura l’esment ben visible i clarament llegible: «conté greixos vegetals a més de mantega de cacau».

ACLARINT DENOMINACIONS

Img chocolate22La transposició de la normativa comunitària al dret espanyol deroga parcialment un Reial decret de 1990 que prohibia la venda amb la denominació de xocolata a aquells productes en el contingut dels quals estiguessin presents greixos vegetals i no mantega de cacau. D’altra banda, adapta a les noves denominacions la normativa reguladora dels succedanis de xocolata.

La nova normativa pretén definir i fixar les condicions i característiques que han de complir per a la seva presentació, comercialització i consum els productes de cacau i xocolata. Les novetats, fruit de l’evolució tecnològica (segons refereix el legislador) modifica determinades definicions, i dóna per finalitzada la croada legal i judicial de la xocolata protagonitzada en els últims anys pels Estats membre en contesa (Espanya i Itàlia contra els 13 restants) i la Comissió. En aquest sentit, es duu a terme l’adaptació d’aquests productes a la legislació comunitària general aplicable a tots els productes alimentosos, especialment en matèria d’etiquetatge, higiene, materials de contacte amb els aliments, edulcorants i altres additius autoritzats, agents aromàtics, dissolvents d’extracció i mètodes d’anàlisis.

La novetat més destacable de la nova regulació és que en els productes de xocolata es permet l’addició de fins a un màxim del cinc (5) % de greixos vegetals diferents a la mantega de cacau, sempre que aquestes grasses siguin equivalents a la mantega de cacau, compleixin amb els requisits legals establerts i vagin acompanyades d’un etiquetatge addicional complementari a l’exigit per la Norma General d’Etiquetatge.

Bibliografía
NORMATIVA

  • Reial decret 1055/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnic-sanitària sobre els productes de cacau i xocolata destinats a l’alimentació humana (BOE número 186, de 5 d’agost de 2003).
  • Reial decret 823/1990, de 22 de juny, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnic-sanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de productes derivats de cacau, derivats de xocolata i succedanis de xocolata.

SENTÈNCIES

  • Sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 16 de gener de 2003, assumptes C-12/00 i C-14/00.