Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La Comunitat Valenciana estableix les bases per a la producció de nespres mitjançant tècniques d’agricultura integrada

La norma recull obligacions, recomanacions i prohibicions per a la plantació, el reg, la fertilització, la poda i la recol·lecció
Per mchavarrias 15 de desembre de 2009

La producció de nespres mitjançant tècniques d’agricultura integrada a la Comunitat Valenciana ha quedat regulada mitjançant unes bases establertes per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquestes bases recullen totes aquelles obligacions, recomanacions i prohibicions a tenir en compte a l’hora de la preparació del terreny per a la plantació, el reg, la fertilització, la poda i la recol·lecció, entre altres processos del cultiu de la nespra sota aquesta forma de rendiment.

La producció integrada és una tècnica de cultiu que aprofita al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals i que racionalitza l’ús de productes químics. Tot això repercuteix en un impacte positiu sobre el medi ambient i assegura a llarg termini una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals, a més de permetre obtenir produccions agrícoles d’alta qualitat. En aquests moments, aquest tipus de cultiu es desenvolupa a la Comunitat Valenciana en productes com els cítrics, la vinya, l’olivar i l’arròs. A més, s’aplicarà d’aquí a una mica al tomàquet, el pebrot i la coliflor.

La Conselleria d’Agricultura ha establert per a la producció integrada de la nespra, entre altres normes, la prohibició de realitzar una desinfecció química del sòl, així com l’obligatorietat que el patró emprat i les varietats escollides s’adaptin a les característiques del sòl i clima de la zona. D’igual manera, s’estableix que tant el material vegetal de plantació com les varetas d’empelt han de procedir d’un proveïdor autoritzat. Pel que fa a les normes relatives al reg, es fixa de forma clara que l’aigua ha d’utilitzar-se amb criteris d’estalvi i eficiència.

Quant a les labors de fertilització, la norma indica que el programa d’abonat d’aquest tipus de cultiu haurà d’efectuar-se en funció de les característiques de la plantació i dels nivells d’elements nutritius continguts en el sòl i en l’aigua de reg. Quant al control de plagues i malalties, la norma estipula que s’anteposaran els mètodes biològics, biotécnicos, culturals, físics i genètics als mètodes químics. L’última opció només s’utilitzarà en aquells casos en què sigui l’única alternativa per al control del problema fitosanitari. També queda fixada l’obligatorietat d’adoptar mesures de conservació del sòl que evitin o minimitzin la seva erosió.

Durant el procés de recol·lecció s’estableix l’obligació d’efectuar anàlisi per mostreig, per analitzar la possible presència de residus de productes fitosanitaris, així com la prohibició de realitzar cap tipus de tractament de post-recol·lecció als fruits. A més, els agricultors que s’incorporin a la producció integrada d’aquest cultiu hauran de proveir-se del llibre d’explotació aprovat per la Conselleria d’Agricultura, en el qual hauran d’anotar totes les labors i incidències del cultiu.