Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La crisi de les vaques boges sacseja les exportacions de boví

Per Mar Mediavilla 21 de maig de 2001

Les exportacions de boví espanyol han experimentat una severa reculada des de l’aparició del primer cas d’EEB, registrat en una petita explotació ramadera de Galícia el mes de novembre passat. La crisi ha trencat la tendència alcista en les explotacions de carn característica de la dècada passada i ha incidit negativament en les exportacions, encara que les últimes dades mostren una certa recuperació.

Enxerxo, un bucòlic llogaret gallec, de verds prats, fina pluja i cases de pedra, es va veure fortament alterada el mes de novembre passat per la mort de Parrula . La notícia hauria passat sense més de no haver estat el primer cas d’Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) donat a conèixer oficialment a Espanya.

La notícia va sacsejar a l’opinió pública espanyola. Però també als mercats, acostumats en l’últim decenni a un comportament alcista en la productivitat ramadera destinada a consum de carn. Segons dades del sector agrari elaborats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, entre els efectius de boví, reestructurat clarament en benefici de l’anomenada aptitud càrnia en detriment de la lletera, Espanya ocupava en 2000 el sisè lloc en la classificació de la Unió Europea quant a nombre de caps de bestiar. Més de sis milions d’animals es traduïen en pràcticament 600.000 tones de carn i una mica més de sis milions i mig de tones de llet. Una part gens negligible d’aquestes xifres es destina a exportació.

Els successius casos de vaques boges van provocar no sols una crisi de confiança entre els consumidors locals. Els seus efectes van repercutir també en els mercats internacionals, que van restringir l’entrada de boví espanyol, tant d’animals vius com de carn destinada a un bon nombre de països. D’acord amb un estudi de la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG), des que va començar a Espanya la crisi de les vaques boges, les pèrdues per a aquest sector s’estimen en un valor superior als 83.000 milions de pessetes.

Canvi de tendència

En 1999, un treball publicat per ASOVAC (Associació Espanyola de Criadors de Boví de Carn), mostrava el bon ritme en les exportacions de carn de boví i d’animals per a sacrifici. Entre els resultats obtinguts en l’exercici del citat any, comparats amb els de l’anterior, les exportacions de carn de boví, fresca i congelada, augmentaven en un 20% mentre que l’exportacions d’animals destinats a sacrifici s’incrementaven fins a aconseguir un 15%. Al mateix temps, augmentaven també les importacions d’aquests productes, sobretot en l’apartat de carn fresca. Els principals receptors de carn, fresca o congelada, eren els nostres dos països veïns: França i Portugal.

En la balança final d’exportacions i importacions, les xifres de 1999 per a carn fresca no diferien substancialment de les de 1998, mentre que el balanç es mostrava clarament positiu per al comerç exterior de carn congelada degut principalment a la seva exportació a Rússia, com a resultat del fort increment generat per l’enviament d’ajuda alimentària.

L’arribada de la crisi va alterar, no obstant això, les dades esperançadores que es manejaven per als pronòstics de 2000. El comerç exterior durant aquest passat any va sofrir un important fre, amb un major impacte en els últims mesos. “És la primera vegada, des de l’any 1994, que es modifica la tendència de les exportacions de carn fresca”, resa un recent estudi d’ASOVAC. L’estudi revela un clar descens respecte a l’any anterior amb especial incidència en les exportacions a tots els països, que es reflecteix de forma més palpable durant el mes de desembre i amb destinació a França, però sobretot a Itàlia.

De gener de 1999 a desembre de 2000, amb els primers casos documentats d’EEB a Espanya, les exportacions a França van caure un lleuger 0,7%. Però per a Itàlia i Portugal, les caigudes es van situar entorn del 10,8% i al 3,3%, respectivament. La caiguda global per a totes les exportacions es va situar en un 2,3%, la qual cosa representa unes 2.500 tones menys de carn fresca.

En el que refereix a carn congelada, el descens és molt major, a pesar que en termes relatius l’exportació espanyola va créixer de manera clara al Regne Unit i a França. En el primer cas, l’increment es va xifrar en el 62%, mentre que a França va aconseguir un gens menyspreable 25,7%. Les dades revelen una clar recel dels consumidors per als productes d’origen local, al mateix temps que una major confiança en els procedents del mercat exterior. En aquest cas, Espanya s’ha vist beneficiada.

No obstant això, la comparació de l’evolució del mercat amb altres països revela una balança final clarament negativa, especialment marcada per les dràstiques caigudes en països com Grècia (les exportacions van disminuir un 24,5%), Dinamarca (caiguda del 75,3%), Itàlia (40,9%) i Rússia (55%). Com a conseqüència d’aquestes caigudes en vendes exteriors, el descens global per a la carn congelada va aconseguir al desembre de 2000 es va xifrar en un 26,8%.

Per contra, es va mantenir per a aquest mateix període un increment sostingut de carn congelada procedent del Brasil i l’Uruguai, aquest últim en menor mesura, mentre que es van reduir de manera clara les importacions procedents d’Irlanda.

Lleu recuperació

“Ara ens trobem un 15% per sota del nivell habitual de consum de carn de boví” explica Domingo Palos, gerent d’ASOVAC. I és que el caràcter llatí a Espanya s’ha deixat sentir fins i tot en aquesta època de crisi. “En altres països de la Unió Europea els canvis en el consum no s’han produït de forma tan brusca com ha ocorregut a Espanya”, agrega.

Malgrat la brusquedat dels canvis, alguns indicadors denoten una lleu recuperació del consum i fins i tot de les exportacions. Entre ells, encara que marcats per una anàlisi una miqueta subjectiva del comportament del consum, destaquen la tradicional inclinació al consum de boví i a la pèrdua de l’impacte mediàtic i sociològic ocorregut amb els últims casos detectats. Aquesta sensació de rutina sembla estar portant a una certa recuperació de la confiança perduda.

Sigui com sigui, el sector boví no figura entre els quals lideraran les exportacions espanyoles en el primer any del Segle XXI. Segons un informe del Comerç Exterior d’Espanya, elaborat per les Cambres de Comerç Espanyoles, els sectors que lideraran el creixement seran les institucions de crèdit i les empreses dedicades a productes químics, lactis i derivats del paper.