Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La genètica és un dels factors més importants en la qualitat dels productes porcins ecològics

Una recerca ha analitzat la canal i el nivell de greix intramuscular en 174 porcs
Per mediatrader 25 de novembre de 2010

La genètica resulta un dels factors determinants per a la producció de productes porcins ecològics de qualitat, segons els resultats d’un projecte emmarcat al Programa de Qualitat del Producte de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La producció de mascles castrats a partir d’un encreuament Duroc x Landrace per a la línia materna i d’un mascle finalizador Duroc sembla així ser l’opció més idònia a tenor dels resultats de qualitat de la canal i del nivell de greix intramuscular obtinguts.

Finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri de Ciència i Innovació, el treball “Definició d’un model de qualitat sensorial i nutricional diferenciada de productes cárnicos derivats d’un sistema de producció porcina alternativa i sostenible basat en la producció ecològica al Parc Natural del Montseny” ha tingut com a objectiu estudiar l’efecte, tant de dos tipus de dieta com de dos tipus de mascle finalizador, sobre l’eficiència productiva, la qualitat de la canal i de la carn en un sistema de producció porcina ecològica.

Per a la realització del projecte s’han avaluat 174 porcs, distribuïts entre vuit tractaments en funció de la seva genètica, la dieta i el sexe dels animals. Per a això es van considerar dues creus genètics de caràcter rústic a causa de la seva millor adaptació a les peculiaritats del sistema de producció ecològica i segons les pautes que marca la legislació en aquest àmbit de producció. Els animals creuats es van obtenir a partir d’un mascle finalizador de raça Duroc i d’un altre amb un component genètic al 50% de la raça Porc Negre Mallorquí, mentre que el tipus genètic de les mares va ser el mateix per a tots dos creus estudiats (Duroc x Landrace). L’elecció d’aquestes races porcines va permetre produir una carn d’alta qualitat tecnològica i organoléptica. Quant a les dietes proposades, ambdues es van constituir a partir de matèries primeres de certificació ecològica.

La recerca va posar de manifest un millor creixement dels mascles castrats en comparació a les femelles. A més, els primers van mostrar valors d’espessor de greix dorsal més elevats. Al seu torn, els porcs nascuts a partir de l’encreuament amb Porc Negre Mallorquí van presentar un millor creixement que els de l’encreuament amb Duroc, encara que van mostrar un major dipòsit de greix dorsal. L’anàlisi de la qualitat del canal i de la carn va mostrar interaccions entre els efectes de genètica, dieta i sexe en moltes de les variables estudiades.

Encara que els tractaments realitzats van proporcionar una qualitat de la carn similar, l’encreuament obtingut a partir de mascle Duroc va presentar valors superiors de greix intramuscular. Aquest resultat constitueix un dels criteris més decisius per obtenir una matèria primera de qualitat diferenciada i, per aquesta raó, va ser valorat molt bé valorat. Finalment, l’anàlisi sensorial de la carn obtinguda a partir de mascles castrats va permetre determinar que el consumidor no percep diferències en relació a la terneza ni a l’acceptabilitat general entre els dos tipus de dieta o els dos tipus d’encreuament genètic.