Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La normativa espanyola reconeix la denominació ”tonyina clara” en conserves

Per xavi 25 de novembre de 2002

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es modifica la reglamentació tècnic-sanitària dels establiments i productes de la pesca i aqüicultura amb destinació al consum humà.

Amb aquesta clàusula, es garanteix la lliure circulació de conserves sota la denominació “tonyina clara” en conserves elaborades en altres Estats comunitaris, sempre que estigui legalment reconeguda. Així, la nova normativa s’adapta a les disposicions de la UE quant a la comercialització de conserves de tonyina i bonic sota la denominació de tonyina “clara”.

Fins ara, la normatia espanyola només reconeixia la denominació “tonyina clara” per a les conserves esterilitzades tèrmicament de l’espècie de tonyina “Thunnus albaceras” (rabil o yellwfin). No obstant això, en virtut del Reglament comunitari sobre comercialització de conserves de tonyina i bonic, pot donar-se que en altres Estats membres o en els Estats que formen part de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu es troben reconegudes legalment sota la denominació “tonyina clara” espècies de tonyina diferents a la reconeguda a Espanya.

L’objectiu del nou Reial decret, aprovat el passat 22 de novembre, és evitar obstacles a la lliure circulació de mercaderies, establint mesures perquè aquest producte pugui comercialitzar-se a Espanya amb la denominació prevista per les disposicions legals, reglamentàries administratives al país del qual són originaris, sempre que aquesta es completi amb la indicació de l’espècie de què es tracti, de manera que el comprador conegui la seva naturalesa real.