Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les principals novetats d’un etiquetatge més clar

Els canvis es refereixen sobretot als ingredients i al disseny de l'etiqueta dels aliments
Per mchavarrias 23 de desembre de 2014
Img hombre etiqueta hd
Imagen: CONSUMER EROSKI

La grandària de la lletra, la procedència de certs aliments, la informació nutricional o sobre els al·lergògens en restaurants i bars són alguns dels principals canvis que incorporen les etiquetes dels aliments des del passat 13 de desembre. D’acord amb el Reglament 1169/2011, les empreses del sector de la indústria han de començar a tenir en compte diversos aspectes amb la finalitat de millorar la informació que li arriba al consumidor i garantir-li un alt nivell de protecció quant a informació alimentària es refereix. La informació per al consumidor és obligatòria des del 13 de desembre d’aquest any. La informació nutricional i l’etiquetatge ho seran el 13 de desembre de 2016 -fins llavors, l’etiquetatge és voluntari-. Aquest article detalla quins són els canvis més significatius i com repercutiran en el consumidor.

Els canvis aprovats tenen en compte les diferents maneres en què els consumidors “interactuen” amb els aliments i entenen la informació de les etiquetes. Per això es refereixen, sobretot, als ingredients i al disseny de l’etiquetatge. L’objectiu és que els consumidors rebin una informació més clara, més completa i precisa sobre el contingut dels aliments, per ajudar-los a prendre decisions informades sobre el que mengen. Per aquest motiu els canvis s’apliquin a tots els productes alimentosos que adquireixen, inclosos els que produeixen empreses de catering, així com els comercialitzats a distància.

Els canvis són:

  • Grandària de la lletra, millor llegibilitat. Per aconseguir una major llegibilitat de l’etiquetatge, la grandària de lletra haurà de ser d’1,2 mm per a envasos de més de 80 cm2 i 0,9 mm, per a envasos menors de 80 cm2. Aquest criteri també s’aplicarà en les etiquetes dels productes envasats pels titulars del comerç minorista. Amb l’augment de la lletra, es podrà llegir amb major facilitat la informació perquè l’etiquetatge serà més clar i llegible.
  • Denominació de l’aliment. Aquestes dades informen al consumidor de què és exactament el que adquireix, de manera que han de ser clars, permetre conèixer la veritable naturalesa del producte i distingir-ho d’uns altres amb els quals podria confondre’s. El nom de l’aliment ha d’incloure una indicació de la condició física de l’aliment o del tractament específic al que s’ha sotmès (en pols, liofilizado, tornar a congelar…).
  • Informació nutricional obligatòria. La informació obligatòria és el valor energètic, els greixos, els greixos saturats, els hidrats de carboni, les proteïnes, els sucres i la sal (aquesta última substitueix el terme usat fins ara, sodi). Apareixerà agrupada, en el mateix camp visual, i expressada obligatòriament “per 100 ml o 100 g”, la qual cosa permet comparar productes. La informació nutricional obligatòria pot complementar-se, de forma voluntària, amb els valors d’altres nutrients com els àcids grassos monoinsaturados i poliinsaturados, polialcoholes, midó, fibra alimentària, vitamines o minerals. El reglament no estableix cap disposició per a l’etiquetatge de colesterol, però impedeix incloure el valor del colesterol dins de la taula nutricional. Tota aquesta informació ha de presentar-se, si l’espai de l’envàs ho permet, en format de taula amb les xifres en columna o en format lineal.
  • Llista d’ingredients . Han d’enunciar-se de manera clara i concreta perquè es transmeti una informació segura i fiable. Sempre han de figurar en ordre decreixent de pes, segons s’ha incorporat al producte quan s’elabora. Els olis o greixos d’origen vegetal es podran agrupar en la llista d’ingredients amb la designació “oliïs vegetals” o “greixos vegetals”, seguit de la indicació de l’origen vegetal específic. Una de les novetats és la disposició de la definició de nanomaterial artificial; els ingredients presents en forma de nanomateriales hauran d’indicar-se en la llista, seguit de la paraula “nano” entre parèntesi. Les begudes amb alt contingut de cafeïna hauran d’etiquetar-se, a més, com no recomanat per a nens ni dones embarassades i lactants, amb el contingut de cafeïna citat.
  • Al·lergògens Hauran d’indicar-se en els aliments envasats. Els ingredients al·lergògens es destacaran mitjançant una composició tipogràfica que els diferenciï clarament de la resta de la llista d’ingredients, com el tipus de lletra, l’estil o el color de fons. També han d’indicar si contenen al·lergògens els aliments no envasats, en el cas de restaurants o cafeteries, entre uns altres, on la indicació a Espanya pot fer-se de forma verbal.
  • El país d’origen o lloc de procedència de la carn usada i venuda com a tal. En aliments cárnicos de porc, oví, caprí i aus de corral de les seves formes: fresca, refrigerada o congelada. En aquests casos, es podrà conèixer amb detall el país d’origen o el lloc de procedència. En els productes cárnicos i carn i peix congelats, haurà d’especificar-se la data de congelació. Segons les noves condicions, ha d’indicar-se la data de congelació o la de primera congelació, en el cas que els productes s’hagin congelat en més d’una ocasió.
  • Identificació de l’empresa. És un element molt donat a complicar per l’extensa informació que es facilita al consumidor. Tan correcte és “Empresa, S. a. C/Domicili, 1, CP. 00000 Madrid”, com fabricat per “RGSEAA: 000000/M per a Empresa distribuïdora, S. a., C/Domicili, 1, CP. 00000 Madrid”. En aquest punt, el rellevant és que s’identifiqui a un responsable amb nom i cognoms i una adreça postal de la Unió Europea.
  • Venda a distància. La informació alimentària en aquests casos estarà disponible abans que es realitzi la compra i figurarà en el suport de la venda a distància o a través d’altres mitjans.
  • Esments addicionals obligatoris. Amb les noves condicions, també podrem conèixer si un producte s’ha envasat en atmosfera protectora, si porta edulcorants, cafeïna o àcid glicirrícico.