Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’evolució de la seguretat alimentària

En els últims anys s'han desenvolupat millors tècniques destinades a garantir la seguretat dels aliments
Per Natàlia Gimferrer Morató 11 de març de 2013
Img dietas
Imagen: Rodrigo Huerta

La ciència i la tecnologia dels aliments és una de les disciplines que més ha evolucionat en les últimes dècades. Les expectatives del consumidor, l’exigència del mercat, la legislació europea, la higiene alimentària o la seguretat dels productes han fet que el camp de l’alimentació experimenti un dels majors avanços tecnològics. Els projectes de recerca alimentària suposen a tot el món una important línia de desenvolupament; es duen a terme estudis a les diferents àrees de producció i conservació d’aliments, així com de prevenció de contaminació patògena. L’article explica quins són els avanços més destacats i com s’apliquen en l’actualitat, sobretot quant a pesticides, additius, benestar animal i organismes modificats genèticament.

La seguretat dels aliments és una prioritat per als països desenvolupats. Els principals factors d’enfocament per a la tecnologia dels aliments és la salut del consumidor mitjançant l’elaboració d’aliments segurs i una dieta saludable, en definitiva, aliments segurs, nutritius i econòmicament assequibles. La política de la Unió Europea quant a la seguretat alimentària ha evolucionat, sobretot, en aquests últims deu anys. S’han destinat més mitjans per a la recerca i la innovació, s’han desenvolupat millors tècniques que asseguren la seguretat dels aliments, s’han dissenyat nous processaments i s’ha economitzat energia, aigua i diners. En 2012, quan l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va celebrar el seu desè aniversari, es van avaluar tots els canvis realitzats, així com els avanços en gestió del risc i la seva avaluació. Europa gaudeix d’unes excel·lents xarxes d’intercanvi d’informació que fan possible una bona i ràpida coordinació enfront de qualsevol classe d’emergència.

Pesticides

En la UE no es poden utilitzar pesticides sense abans verificar que no existeixen riscos per al consumidor

En els últims anys, les quantitats de rentar-les sota l’aigua abans del seu consum redueix de forma significativa les restes de possibles plaguicides.

Additius alimentaris

La funció dels additius alimentaris és molt variada. Alguns s’usen per a la conservació dels aliments i evitar la proliferació de patògens, però els cal s’utilitzen per millorar l’aspecte final dels aliments. Existeixen els additius naturals i els artificials. Aquests últims són els més polèmics. L’EFSA ha dictat unes exigents normes per als additius químics quant a la seva puresa i composició. Els additius han de respondre a uns paràmetres de seguretat que garanteixin la seva innocuïtat. A més, per a l’admissió a la llista d’additius admesos de la UE, els investigadors han de verificar que les substàncies químiques responen a les exigències de la UE, que són innocus en si mateixos i amb els aliments que acompanyen.

Benestar animal

Aquest aspecte de manera progressiva. Les normes dictades per la UE sobre el benestar dels animals no s’apliquen de forma completa en alguns Estats ja que impliquen costos addicionals per al productor. La UE ha engegat noves mesures de caràcter obligatori alhora que facilita instruments als productors per compensar els elevats costos de producció i permet períodes transitoris para a l’implantació de la normativa amb la finalitat de facilitar els canvis estructurals que en ocasions suposa. Segons la Directiva 98/57/CE, “tots els animals hauran de tenir accés als aliments a intervals adequats a les seves necessitats fisiològiques”. En el transcurs d’aquest any 2013 es preveu aplicar normatives que regulin el sacrifici animal, la càrrega i el transport d’animals, el seu espai en les granges i la prevenció de la superproducció.

Organismes modificats genèticament

Els OMG són un dels principals avanços en seguretat alimentària. Els més comercialitzats són les espècies vegetals de cultiu com el blat de moro i la soia. Per poder comercialitzar aquest tipus d’aliments, la UE ha engegat una sèrie de requisits, com la realització d’un procés d’avaluació de la seva seguretat que duu a terme la mateixa Autoritat Europea de Seguretat Alimentària Aquest tipus d’aliments pretenen ser una bona eina per al futur ja que es pot modificar la seva genètica i millorar el seu creixement, la seva resistència al mitjà, evitar plagues i, per tant, evitar l’ús de plaguicides o substàncies químiques.

MIRANT Al FUTUR

El sistema alimentari ha experimentat canvis i evolucionarà d’acord com ho fa la societat. La millora de les innovacions tecnològiques, el canvi d’actitud dels consumidors, l’exigència d’estar informats del que mengen, la menor durada de la vida útil dels aliments, la globalització dels mercats, han de ser aspectes en els quals fixar-se. En alguns casos, no obstant això, i segons la mirada científica, podria produir-se una massiva informació al consumidor que comporti a confusió: cada vegada més s’exigeix un control demostrable dels aliments, que el consumidor pugui llegir o escanejar o veure l’evolució del que menja, quins passos ha donat el producte fins a arribar a les seves mans, en definitiva, la seva traçabilitat. La seguretat alimentària pretén en un futur oferir una gran varietat de productes i serveis al consumidor amb els riscos i els beneficis que això comporta.