Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Millores en el control de la carn

L'EFSA proposa noves mesures de millora en la inspecció de la carn per reduir riscos associats a patògens com Campylobacter o Salmonella
Per Marta Chavarrías 24 de juliol de 2013
Img carneroja
Imagen: sanja gjenerov

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha presentat un document en el qual proposa millores en la inspecció de la carn. L’objectiu és millorar la detecció i prevenció dels riscos per a la salut pública relacionats amb patògens transmesos per aliments o contaminants químics que puguin estar presents en la carn. Segons una exhaustiva anàlisi realitzada ara per l’EFSA, algunes de les mesures que s’apliquen poden haver quedat obsoletes o no ser del tot efectives per detectar ceps d’I. coli, Salmonella o Campylobacter o trobar residus de medicaments veterinaris. Per tot això, proposa millores en els mètodes d’inspecció. L’article explica quins són els problemes i les solucions que proposa l’EFSA en el control de la carn i com prevenir riscos durant la producció.

Imatge: sanja gjenerov

L’EFSA porta anys proporcionant assessorament científic als gestors de riscos per millorar els sistemes d’inspecció de la carn. En concret, s’ha centrat sobretot en els temes relacionats amb la salut biològica, incloses les zoonosis (malalties animals transmissibles als humans); els contaminants químics (residus de medicaments veterinaris, substàncies anabolizantes no autoritzades, i uns altres contaminants químics); aspectes relacionats amb la sanitat i benestar animal; i oferint metodologies d’avaluació de riscos i recopilació de dades. Després d’analitzar amb profunditat les pràctiques tradicionals d’inspecció de la carn, determina que no sempre “són adequats per detectar els principals riscos” o que no guarden proporció amb el risc que implica. Per això, l’EFSA afirma que algunes “haurien de modernitzar-se”. Però abans d’aportar solucions, han d’identificar-se els problemes.

Problemes i solucions en el control de la carn

Per realitzar millores en els mètodes d’inspecció de la carn, abans han d’identificar-se els principals riscos i problemes. Segons l’EFSA, aquests són:

 • Bestiar boví. Els principals riscos biològics són verocitotoxina productores d’I. coli (VTEC) i Salmonella; i els riscos químics són les dioxines i bifenilos policlorados similars (DL-PCB).

 • Oví i caprí. VTEC, toxoplasma; dioxines com bifenilos policlorados.

 • Solípedos. Trichinella; fenilbutazona i elements químics com a cadmi.

 • Cérvols. Toxoplasma.

 • Senglar. Salmonella i toxoplasma.

Una vegada detectats els principals problemes per a cadascuna de les espècies, l’EFSA aporta un conjunt de solucions dividides en els tres principals riscos:

Riscos biològics:

 • Aplicar un sistema global d’innocuïtat de la carn que inclogui aspectes concrets per a les carcasses.
 • Fer una classificació dels ramats, granges i escorxadors/escorxadors en funció de la magnitud del risc.

Benestar animal:

 • Inspecció de la carn abans i després del sacrifici.
 • Recollida d’informació al llarg de tota la cadena alimentària.

Contaminants:

 • Vigilància dels residus químics i contaminants.
 • Programes de control més flexibles basats en els resultats de les proves.
 • Aplicació de protocols de mostreig i proves per supervisar els productes químics en la cadena alimentària i els contaminants ambientals.

Prevenir riscos durant la producció

Existeix una relació directa entre l’estrès que sofreixen els animals i la posterior qualitat de la carn

Aconseguir un consum segur de la carn comença en els primers passos de la producció, en aquest cas en les granges i, de forma molt especial, en l’escorxador/escorxador al moment del sacrifici. En aquest moment, ha de comprovar-se que l’animal no ha sofert cap procés infecciós que pogués amagar microorganismes patògens en el teixit. El paper del ramader, la seva manipulació dels animals en la granja és essencial per començar el procés amb seguretat. És important controlar l’administració d’antibiòtics, garantint que l’animal expulsa qualsevol possible residu abans del sacrifici, i evitar l’ús de substàncies prohibides.

Igual d’important és el transport dels animals, que ha de dur-se a terme de la forma més respectuosa possible amb el seu benestar i evitar-li situacions d’estrès. Nombrosos estudis han demostrat que existeix una relació directa entre l’estrès que sofreixen els animals i la posterior qualitat de la carn. Després del sacrifici, la manipulació de les canals és un factor d’especial risc ja que poden produir-se contaminacions procedents d’altres animals, de les mateixes instal·lacions o del personal. La higiene es converteix en un dels punts forts en la prevenció de la disseminació de microorganismes que puguin suposar un risc per a la salut.

Les inspeccions en l’escorxador/escorxador han d’assegurar que les canals (l’animal després del seu sacrifici, sense les vísceres) no tenen lesions ni ferides, ni paràsits o qualsevol altre tipus d’anormalitat. Es tracta de garantir unes bones pràctiques ramaderes (BPG), un conjunt de normes i recomanacions aplicables a tot el procés productiu amb la finalitat de garantir la higiene i innocuïtat alimentària. Sota aquest codi s’inclouen com han d’estar les instal·lacions, el control sanitari, el transport i registro animal, el benestar animal i el maneig mediambiental de residus.