Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Mosques en alimentació animal

Un projecte europeu avalua si les mosques poden ser font de proteïna per a l'alimentació d'animals destinats al consum humà
Per Marta Chavarrías 6 de novembre de 2013
Img pienso listado
Imagen: Tiffany Silva

El passat mes de maig, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) recolzava el consum d’insectes per incrementar la seguretat alimentària a tot el món. Aquest mateix mes, iniciava la seva marxa el projecte europeu PROteINSECT, que durant tres anys investigarà com poden contribuir les mosques a la creixent demanda de proteïnes en l’alimentació animal. Un dels principals objectius d’aquesta iniciativa és demostrar la viabilitat de les proteïnes procedents d’insectes en l’alimentació animal a través d’assajos amb peixos, aus i porcs. L’article explica com avança la recerca a la recerca de noves proteïnes en alimentació animal i com es controla l’alimentació dels animals.

La seguretat alimentària és un repte important dins de la creixent demanda d’aliments, i de forma especial en la producció de carn. El desafiament està a garantir l’oferta de proteïnes procedents de fonts sostenibles. El projecte PROteINSECT, de tres anys de durada, està liderat per experts de l’Agència de Recerca en Alimentació i Medi ambient (FERA) del Regne Unit, amb experiència tant en entomologia com en innocuïtat dels aliments, que ja han reconegut el potencial dels insectes com a font de proteïna en animals. A més d’analitzar la viabilitat d’aquesta nova font de proteïna, els experts tenen previst avaluar la qualitat i seguretat al llarg de la cadena alimentària, des de la pròpia proteïna de l’insecte, a la incorporació en l’alimentació i el consum humà com a última baula.

Noves proteïnes en alimentació animal

El projecte PROteINSECT posa l’accent en la qualitat i seguretat dels productes de proteïna procedent d’insectes i dels aspectes normatius sobre “la cria d’insectes” destinats a l’alimentació animal. Les mosques s’han proposat com una de les espècies més prometedores per a la producció industrial de pinsos, destinats sobretot a aus de corral o peixos. Segons la FAO, la proteïna com la farina de carn, de peix o de soia “representa el 60-70% del preu dels pinsos”. En una recerca realitzada per experts de la Universitat de Wageningen i el Centre de Recerca dels Països Baixos a l’abril de 2013, es van identificar tres insectes com els més prometedors per a la producció a gran escala: larves de la mosca Hermetica illucens, la mosca comuna (Musca domestica i el cuc Tenebrio molitor.

Les mosques es converteixen en una prometedora font de proteïna per a alimentació animal

Malgrat les recerques realitzades, els experts reconeixien llavors que eren necessaris més estudis per avaluar la digestibilidad dels nutrients dels insectes com a ingredients en alimentació animal. Per als investigadors, han de superar-se alguns obstacles com la legislació, l’automatització dels processos i l’acceptació del consumidor. De moment, la Unió Europea no permet l’ús de proteïnes d’insectes per alimentar porcs i aus de corral. Perquè la nova font de proteïna pugui entrar en la cadena alimentària, ha de complir amb quatre criteris: seguretat, qualitat, competitivitat i acceptació del sector i processadors, asseguren els experts. Segons la FAO, un 10% de la producció mundial de peix es destina a la farina de peix i s’usa en aqüicultura.

La Unió Europea compta amb un Catàleg de matèries primeres per a pinsos. No fa cap esment als insectes, però sí inclou, en l’apartat Productes d’animals terrestres i els seus productes derivats, una subcategoria en la qual fa referència als Invertebrats terrestres, “enters o les seves parts, en totes les etapes de la seva vida, excepte els de espècies patògenes per als éssers humans o els animals; poden estar tractats o no, en estat fresc, congelat o sec”. Això significa que podria considerar-se la possibilitat d’incloure l’ús de proteïnes d’insectes en alimentació animal, sempre que aquests compleixin amb les especificacions normatives.

El control de l’alimentació animal

El creixement del sector ramader ha portat aconsegueixo un increment també en la demanda d’aliments per als animals. Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient (MAGRAMA), la producció espanyola de pinsos se situa en uns 30 milions de tones cada any. L’alimentació dels animals és la primera baula de la cadena alimentària, d’aquí la importància d’assegurar una matèria primera segura que cobreixi les necessitats nutricionals dels animals. La relació entre la seguretat dels pinsos i els aliments és molt estreta.

Prova d’això va ser la prohibició de les farines cárnicas per a l’alimentació de bestiar boví en 2001, quan es van relacionar amb la propagació de l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB). Els sistemes de control que s’apliquen en alimentació animal identifiquen amb precisió tots els ingredients usats en la fabricació de pinsos i els processos de producció que s’apliquen. Els objectius són el control dels riscos per a la salut pública, facilitar els processos de control de malalties, identificar l’origen d’una possible contaminació i facilitar la retirada de productes.

INSECTES I RISCOS

En l’àmbit de la seguretat alimentària, ha de tenir-se en compte que existeixen certs riscos derivats dels insectes ja que poden albergar patògens capaços de causar malalties transmeses pels aliments. Per exemple, s’han aïllat microorganismes de la superfície del cos i de la paret intestinal de la mosca comuna. A més, ha de tenir-se en compte que els insectes també produeixen de forma natural substàncies tòxiques per protegir-se dels seus depredadors. També pot ocórrer que els insectes acumulin metalls pesats procedents del medi ambient o de l’absorció dels plaguicides. Una altra consideració és que, en alguns casos, poden provocar reaccions al·lèrgiques, similars a les quals procedeixen de crustacis.