Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Navarra adopta noves mesures de control de la malaltia d’Aujesky

Per xavi 30 de maig de 2003

El Govern de Navarra ha adoptat noves mesures de lluita contra la malaltia d’Aujesky en el porcí de la comunitat. El Pla d’actuacions aprova la lluita, el control i l’erradicació de la malaltia en l’espècie porcina, finançat amb 458.000 euros.

El Pla d’actuacions que es va dur a terme entre 2003 i 2004 fixa a més quatre objectius: detectar les explotacions en les quals està present la malaltia, evitar l’ingrés d’animals infectats, qualificar les explotacions com a indemnes abans del 2005 i facilitar el comerç cap a zones i regions lliures de la malaltia. Per a això, el Pla proposa 19 mesures concretes, referides a aspectes tan diversos com la difusió del propi pla entre els agents interessats, la identificació dels animals, la realització de vacunacions, la presa de mostres a totes les explotacions de reproductors i la seva anàlisi en els laboratoris.

A més, es proposa el control de les entrades i sortides del bestiar cap a i des de Navarra, la desinfecció de locals i bestiar, el control de quarantenes, el sacrifici d’animals positius i l’eliminació de cadàvers, així com de les mesures de bioseguretat en les explotacions. La major part d’aquestes mesures ja s’estan aplicant d’acord amb la normativa precedent, cosa que ha permès que l’any 2002 qualificar com a indemnes el 86% de les explotacions analitzades.

Malaltia d’Aujesky

La malaltia d’Aujesky, també coneguda com pseudorrabia, és provocada per un virus contagiós que afecta bàsicament l’espècie porcina i que provoca la mort dels animals de menor edat. La malaltia no es transmet a les persones, però constitueix un dels grans problemes sanitaris que afecten el sector porcí a escala mundial i es converteix en barrera parell el comerç internacional de bestiar porcí.

Alguns països europeus ja han impulsat diferents programes de control i erradicació de la malaltia, controls que es realitzen a través del diagnòstic mitjançant proves serològiques i la vacunació sistemàtica. A Navarra, les mesures adoptades van dirigides a identificar els animals objecte de sanejament mitjançant un crotal en l’orella, a fixar les vacunacions obligatòries per als garrins i reproductors i a garantir la correcta destrucció dels cadàvers.