Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Navarra dicta mesures per al control de la malaltia d’Aujezsky en porcs

Per xavi 25 de març de 2004

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació de Navarra ha complementat les mesures zoosanitàries en el bestiar porcí per a aconseguir uns nivells de prevalença adequats per a la posterior implantació d’un programa d’erradicació de la malaltia d’Aujeszky en l’espècie porcina.

Segons aquestes noves mesures, les exposició de guies d’origen i sanitat per a la sortida d’animals estarà condicionada al compliment rigorós de la declaració els moviments de bestiar. Quan es detecti l’entrada de bestiar porcí no declarat, tots els animals de l’explotació romandran immobilitzats i l’explotació perdrà l’estatus sanitari. Aquesta situació persistirà fins que es realitzin les anàlisis oportunes per a la detecció de malalties porcines i s’obtingui el nou estatus sanitari de l’explotació després de l’entrada dels animals que han motivat la irregularitat.

D’altra banda, l’esmentada Ordre Foral estableix que tots els animals de recria procediran d’explotacions qualificades com a indemnes o oficialment indemnes de malaltia d’Aujeszky i que seran objecte d’una quarantena amb aïllament efectiu de la resta de reproductores. A les tres setmanes d’iniciada la quarantena de realitzarà l’extracció de sang per a les anàlisis d’anticossos i la identificació de la futura reproductora amb doble crotal oficial. Si l’estatus sanitari de l’explotació és indemne, es procedirà a aplicar enfront d’aquesta malaltia la vacuna recomanada per la Comissió de Seguiment dels Programes d’Erradicació de Malalties del Bestiar Porcí a Navarra.

Els animals amb anticossos hauran de ser eliminats en el termini de set dies naturals comptats a partir de la notificació oficial dels resultats si es desitja optar a la qualificació sanitària de l’explotació. El sacrifici serà sufragat pel titular o responsable de l’explotació. En aquests casos el període de quarantena es prolongarà fins que no es realitzi una nova extracció de sang al cent per cent del lot de reposició amb resultat favorable. En els casos d’autorreposición, es procedirà de manera similar.

Vacunació

La vacunació enfront de la malaltia d’Aujeszky es realitzarà de manera simultània en les dues primeres setmanes de cada trimestre, en totes les explotacions porcines de reproductores que pertanyin a oficines pecuàries on la prevalença col·lectiva de malaltia superi el deu per cent. La vacunació enfront de la malaltia en animals d’esquer es realitzarà seguint la pauta establerta en el Reial decret 427/2003, d’11 d’abril. Tota nova entrada d’animals en esquer serà vacunada en el termini d’una setmana i revacunada tres setmanes més tard.