Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Índexs de toxicitat, què són i para què serveixen?

Els índexs de toxicitat s'utilitzen per a l'avaluació de riscos en aliments i s'obtenen dels estudis dosis-resposta
Per Marta Chavarrías 27 de novembre de 2013
Img indice toxicidad hd
Imagen: chispita_666

Ingesta Diària Admissible (ANADA), Ingesta Diària Tolerable (IDT), Límit Màxim de Residus (LMR) o Nivell sense Efecte Advers Observat (NOAEL) són alguns dels índexs de toxicitat que s’utilitzen per a l’avaluació de riscos en aliments. Aquests paràmetres s’obtenen dels estudis de dosis-resposta per minimitzar l’exposició a contaminants químics a través dels aliments. L’article cita els principals índexs de toxicitat i com es treballa en el control de contaminants en aliments.

L’avaluació de riscos, una eina per garantir la seguretat dels aliments, es basa a estimar quin és la probabilitat que una persona estigui exposada a un risc a través d’un mitjà com poden ser els aliments. En la cadena alimentària poden estar presents substàncies químiques procedents de diferents fonts, com a residus de productes sanitaris (pesticides i residus de medicaments); residus ambientals (metalls pesats o dioxines); toxines naturals, com micotoxinas; i substàncies que procedeixen del processament dels aliments (acrilamida). També s’avalua la seguretat de substàncies que s’afegeixen de forma intencionada en els aliments per aportar alguna característica particular, com els additius (conservants o colorants). El control per tot això passa per establir índexs de toxicitat.

Principals índexs de toxicitat

Els productes químics en aliments que més es consideren són additius alimentaris, plaguicides, medicaments veterinaris i contaminants. En la majoria dels casos estan presents a baixa concentració (segons la FAO, “una part per milió o menys”. Perquè els nivells que es determinen siguin segurs, els estudis toxicológicos en animals han de realitzar-se a altes concentracions perquè l’extrapolació a les persones sigui el més baixa possible.

ANADA, Ingesta Diària Admissible: també denominada Dosi Diària Admissible (DDA), l’Organització Mundial de la Salut i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació la utilitzen per als plaguicides i els additius. Aquest índex s’utilitza per definir “la dosi d’un producte que pot ser ingerida cada dia per un individu durant tota la seva vida sense risc per a la salut”. Aquesta quantitat s’expressa en mg/kg peso corporal al dia, i sol fixar-se a partir d’assajos experimentals amb animals sobre la toxicitat aguda i crònica a partir d’efectes mutagens, teratógenos i cancerígenos. El principal missatge de l’ANADA és que no existeix un risc important quan el producte químic s’ingereix a nivells similars o inferiors a aquesta ANADA.

RfC o RfD, Dosi de Referència: fa referència a la concentració o dosi per unitat de pes corporal i dia que és probable que no present un risc apreciable per a la població, inclosos els sectors més sensibles. Establert per l’Agència de Protecció Ambiental nord-americana (EPA).

LMR, Límit Màxim de Residus: fa referència als nivells més alts de residus de plaguicides que estan legalment tolerats en aliments i pinsos. Es basen en bones pràctiques agrícoles, que és la quantitat mínima de plaguicides necessària per protegir els cultius. S’estableixen per a una àmplia gamma de tipus d’aliments, com a fruites i verdures, així com productes d’origen animal com la llet, i s’apliquen una vegada que el producte està llest per consumir. Aquests nivells es revisen de forma constant i, en el cas de les noves dades indiquin un possible risc, es poden baixar per reduir l’exposició dels operadors, consumidors i medi ambient.

NOAEL, Nivell sense Efecte Advers Observat: fa referència al nivell sense efecte advers a la dosi més alta que no produeix efecte tòxic. Per establir aquest nivell es necessiten múltiples dosis, una població àmplia i informació complementària per garantir que l’absència de resposta no és un mer fenomen estadístic. Aquesta quantitat es realitza amb animals i, com aquestes proves no són extrapolables de forma exacta a les persones, s’aplica un factor de correcció (de seguretat) d’acord amb l’OMS i la FAO. Aquest factor se sol establir en la centèsima part de la “dosi sense efecte”, després de considerar que una persona pot ser100 vegades més susceptible a una substància potencialment tòxica.

ALARA, as low as reasonable achievable, tan baix com sigui possible: s’aplica per a substàncies genotóxicas i cancerígenas en aliments. Aquest principi, no obstant això, té diversos desavantatges, la qual cosa ha fet que s’apliquin altres sistemes com el MOE, Marge d’Exposició, que compara riscos de diverses substàncies d’aquest tipus, com l’acrilamida, aplicant les diferències en la potència de la substància i els patrons de consum. Quant menor és aquest marge, major risc per a la salut.

Contaminants i aliments

Factors mediambientals, certes pràctiques de cultiu i determinats processos de producció d’aliments estan relacionats amb la presència de contaminants en certs aliments. El seu control és primordial ja que algunes, a determinats nivells, poden convertir-se en una amenaça per a la salut de les persones. Per evitar-ho, la Unió Europea fixa llindars destinats a garantir que els aliments que arriben al consumidor són segurs.