Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nous aliments de qualitat diferenciada

En el primer semestre de 2016 s'han aprovat noves Denominacions d'Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides
Per Laura Caorsi 23 de agost de 2016
Img alimentos calidad dif 2016 hd
Imagen: andreasnikolas

Els aliments de qualitat diferenciada han incrementat la seva importància en el sector. En el primer semestre de 2016 s’han aprovat o modificat fins a 11 Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP). Segons les últimes dades del Ministeri d’Agricultura, Espanya compta amb 340 d’aquestes figures de qualitat. Som el tercer país de la Unió Europea en quantitat de DOP i IGP, uns aliments de qualitat diferenciada que estan generant un negoci superior als 4.000 milions d’euros. En el següent article es donen a conèixer algunes novetats sobre ells.

7 nous aliments de qualitat diferenciada

El Dret Alimentari es desenvolupa en línies molt diverses. Algunes d’elles se centren en la protecció d’aliments amb característiques especials. Les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides són de vital importància perquè els consumidors puguem gaudir d’aquests aliments plenament. En aquest article es comenten algunes de les principals aprovacions en matèria de qualitat diferenciada al llarg de 2016.

  • 1. Granada Mollar d’Elx. 19 de gener de 2016. S’inscriu mitjançant el Reglament d’Execució (UE) 2016/83 de la Comissió. Des de llavors, gaudeix d’una denominació en el Registre de Denominacions d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides: Granada Mollar d’Elx / Granada d’Elx (DOP). Aquest tipus de magrana es pot trobar al mercat identificada com “Granada Mollar d’Elx” / “Granada d’Elx”. En la mateixa han de figurar, obligatòriament, les esmentis “Denominació d’Origen Protegida” i “Granada Mollar d’Elx” o “Granada d’Elx”, d’acord amb el plec de condicions aprovat.
  • 2. Vedella d’Allisti. 20 de gener de 2016. S’inscriu en el Reglament d’Execució (UE) 2016/84 de la Comissió. Des d’aquesta data, aquesta carn posseeix la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Vedella d’Allisti. Aquest tipus de carn es pot trobar identificat per l’etiquetatge que contindrà, almenys, els esments associats “Indicació Geogràfica Protegida” i “Vedella d’Allisti” i el logotip de la Indicació Geogràfica Protegida, a més del logotip europeu de la Indicació Geogràfica Protegida, tal com figura en el plec de condicions.
  • 3. Cochinilla de Canàries. 3 de febrer de 2016. S’inscriu en el Reglament d’Execució (UE) 2016/197 de la Comissió, com a Denominació d’Origen Protegida.
  • 4. Mojama d’Illa Cristina. 9 de febrer de 2016. Aquesta IGP s’inscriu mitjançant el Reglament d’Execució (UE) 2016/199 de la Comissió.
  • 5. Polvorons d’Estepa. 25 de febrer de 2016. Aquesta IGP s’inscriu en el Reglament d’Execució (UE) 2016/327 de la Comissió.
  • 6. Mel de Liébana. 30 de març de 2016. S’incribe com a Denominació d’Origen Protegida en el Reglament d’Execució (UE) 2016/524 de la Comissió.
  • 7. Gall del Penedès. 1 de juny de 2016. S’inscriu mitjançant el Reglament d’Execució (UE) 2016/929 de la Comissió. El Gall del Penedès és un tipus d’au que es pot identificar per l’etiquetatge amb l’esment de la IGP “Gall del Penedès”, un logotip propi i el logotip de la Unió Europea, tal com s’ha descrit en el plec de condicions.

La primera part de l’any ha generat abundant legislació alimentària en matèria de qualitat diferenciada, la qual cosa reforça la importància d’aquest tipus d’aliments a Espanya. La regulació d’aquestes DOP i IGP és de gran rellevància, no solament per protegir aquests productes, sinó també per encoratjar aquestes iniciatives que tenen un important impacte econòmic en el sector alimentari espanyol i de la UE.