Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nous controls en productes de tercers països

S'actualitzen els criteris que regulen els controls oficials en productes procedents de tercers països
Per EROSKI Consumer 1 de juliol de 2014

El Reglament 669/2009 regula els controls i la seva intensitat en productes alimentosos procedents de tercers països per donar cobertura al que ja regula el Reglament 882/2004 en matèria de control oficial d’aliments. Durant el primer semestre de 2014, s’ha aprovat el Reglament 323/2014, que modifica alguns dels criteris. L’article nomena la llista d’alguns dels principals elements que han de tenir-se en compte i quins controls realitzen les autoritats europees.

Més productes per controlar

Tal com estableix la legislació, cal actualitzar la informació sobre la base de les dades recollides en el Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF). En l’última actualització destaca la incorporació de nous productes a la llista de controls:

  • Fulles de betel originàries d’Índia i Tailàndia.

  • Enzims d’Índia.

  • Cacauets (maníes) i productes derivats originaris de Sudan.

  • Fulles de vinya de Turquia.

A més d’aquests productes, també han de considerar-se les modificacions sobre les importacions d’herbes del Marroc, Tailàndia i Vietnam, de quingombó de Vietnam i les importacions de taronges i maduixes d’Egipte i de pèsols i mongetes de Kenya. D’acord amb les informacions disponibles, emergeixen nous riscos que fan necessària una major intensitat en els controls oficials i s’afegeixen a la llista del Reglament 669/2009.

En l’altre costat de la balança s’ha de citar que la situació per als fideus secs originaris de Xina ha millorat de manera sensible i es considera que existeix un compliment global satisfactori dels requisits de seguretat aplicables de la legislació de la UE i, per tant, ja no s’entén la major intensitat dels controls oficials. Així, se suprimeix la seva presència en la llista del 669/2009.

A més del reglament aprovat al març d’aquest any, després de l’última modificació publicada dissabte passat 28 de juny “Reglamento d’execució (UE) 718/2014 de la Comissió de 27 de juny de 2014,que modifica el Reglament (CE) nº 669/2009, pel qual s’aplica el Reglament (CE) nº 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la intensificació dels controls oficials de les importacions de determinats pinsos i aliments d’origen no animal, cal parar esment a:

  • Més control en els raïms de taula originàries del Perú i d’albercocs secs originaris de Turquia.

  • S’exclou de la llista el curri de l’Índia ja que la seva situació ha millorat.

  • S’incorpora a la llista la Brassica oleracea procedent de Xina.

Quins controls realitzen les autoritats europees?

Gràcies als controls que es realitzen, en els últims anys han disminuït el nombre d’alertes i notificacions del RASFF

Els controls oficials que es realitzen en els punts d’entrada designats (PED) tenen, d’una banda, caràcter documental per verificar tota la documentació relativa a les partides de productes que van a entrar en la UE. D’altra banda, es desenvolupen controls identificatius i físics, entre els quals s’inclouen les anàlisis de laboratori, amb les freqüències que estableix el Reglament 669/2009. Els qui són objecte d’aquests controls no poden preveer o predir què partida en concret serà sotmesa a aquests controls. Aquests resultats estan disponibles en el menor termini d’acord amb les tècniques analítiques empleades.

D’acord amb aquestes pautes, la UE assegura en un elevat percentatge la seguretat alimentària de tots els productes agroalimentaris que entren al seu territori. A més, ha de tenir-se en compte que en els últims anys, gràcies a aquests controls, disminueixen el nombre d’alertes i notificacions del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos.

La UE ves-la per la seguretat alimentària

Les autoritats de la UE no actuen de forma aleatòria. Per intensificar o no els controls, es presta especial atenció al Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF), tant en la freqüència com en la importància dels incidents alimentaris notificats a través d’aquest sistema. Les constatacions de les inspeccions realitzades en tercers països per l’Oficina Alimentària i Veterinària (FVO), així com els informes trimestrals sobre les partides de pinsos i aliments d’origen no animal que han de presentar els Estats membres a la Comissió segons l’article 15 del Reglament (CE) nº 669/2009, indiquen que és necessari revisar aquesta llista.

Totes les mesures que es plantegen compten amb l’assessorament del Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i de Sanitat Animal. D’aquesta forma, podem estar segurs que les decisions preses s’ajusten als més alts estàndards en matèria de seguretat alimentària i, com a consumidors de la UE, comptem amb els millors controls oficials per a productes procedents de tercers països. És important que tots coneguem com es duen a terme per tenir la certesa que la Unió Europea ves-la per la seguretat dels consumidors. Aquests controls i exigències també contribueixen al fet que els aliments, de llarg a llarg de tothom, siguin molt més segurs.