Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nova tècnica per a la traçabilitat pesquera

Experts espanyols desenvolupen un sistema amb radiofreqüència destinat a controlar la seguretat dels productes marins
Per Maite Pelayo 28 de setembre de 2007

Un grup d’experts d’una empresa gallega especialitzada en la recerca i aplicació de tècniques de control industrial treballa en un pioner sistema que utilitza la radiofreqüència per garantir la vigilància de la seguretat alimentària dels recursos marins. El projecte, que es desenvolupa amb la col·laboració de la Conselleria d’Innovació i Indústria valenciana, encara està en fase de desenvolupament. La iniciativa pretén ser una eina eficaç de gestió de la traçabilitat i ha anat desplegant progressivament el seu gran potencial a través del control de qualitat del producte, la seva salubritat i l’autenticitat del seu origen.

L’estudi parteix de la integració de tots els passos implicats en la cadena de producció, des de la zona de pesca fins al consumidor final, passant per les etapes intermèdies: llotja, distribuïdor, transportista i peixateria, entre unes altres. Es tracta de garantir la seguretat del producte mitjançant l’obtenció tramo a tram d’informació fiable i la seva posterior transmissió a una plataforma que actuï com una gran base de dades centralitzada, segura i amb alta disponibilitat que la gestioni. Aquesta plataforma deu a més distribuir el producte des de la zona de pesca fins al consumidor passant per totes les etapes intermèdies.

El sistema utilitza equips robotitzats per a la identificació i pesaje de les peces que, una vegada estudiades, seran marcades a través d’una cèl·lula d’identificació, bé peça a peça o lot a lot, depenent de la seva grandària. Aquest marcatge no resulta incompatible amb el tradicional codi de barres utilitzat fins ara en les caixes, per la qual cosa el producte estaria així doblement controlat. A més de facilitar el treball de tot el personal, aquesta eina unifica criteris de qualitat i evita possibles errors. Totes aquestes dades són transmesos i emmagatzemats en la plataforma central, que podrà disposar d’ells a qualsevol moment podent a més imprimir etiquetes a través d’equips sense fils per a la identificació del producte en les futures etapes per les quals travessarà el producte fins al seu consum. Tot aquest procés permet obtenir el «carnet d’identitat» del peix que es pugui consumir en un restaurant.

La base del control

Mitjançant aquest sistema es controla fins i tot el manteniment de la cadena de fred a través d’un sensor que registra les possibles desviacions de la temperatura dels productes durant la seva vida útil. El control es fonamenta en quatre punts clau:

  • La traçabilitat: el sistema, a més de ser una útil eina de gestió del producte pas a pas, permetria, per exemple, localitzar un producte en cas de crisi alimentària.
  • El control de la qualitat: manteniment de la cadena de fred i frescor del producte.
  • La salubritat: mitjançant analítica de diferents paràmetres microbiològics.
  • L’autenticitat del seu origen mitjançant sistema GPS al moment de l’extracció.

A més d’introduir en aquest camp tecnologies avançades en comunicació per radiofreqüència adaptada a productes marins i processament de dades, aquest estudi incorpora un procediment ràpid de determinació d’ADN en peix, capaç de seqüenciar el material en menys de 24 hores, generant una important informació que posteriorment s’emmagatzemarà i gestionarà a través de la base de dades centralitzada.

Traçabilitat garantida

Aquest projecte neix de la necessitat d’oferir al consumidor aliments marins cada vegada més segurs i totalment identificats i controlats quant a la seva procedència, qualitat i condicions de conservació i transport, des de la seva extracció fins a la seva compra. L’aplicació d’aquest tipus de tecnologia en la cadena de producció del peix és totalment pionera, segons han manifestat els seus responsables.

Actualment el control d’aliments d’origen marí és reduït ja que es limita a un codi de barres en les caixes, informació que es perd al llarg del procés en els possibles desdobleguis de contenidors, per la qual cosa en ocasions no és estrany trobar en els comprats productes que o no corresponen a l’origen o a la qualitat que s’ofereixen.

Aquest nou sistema, a més de ser una precisa i fiable eina de control de qualitat alimentària de productes marins, permetrà agilitar les labors de pesaje i classificació del producte a més de proporcionar una major transparència a les transaccions comercials del sector. En una segona fase del projecte, aquest sistema pot utilitzar-se per a certificacions de qualitat. Les seves possibilitats, presents i futures, es presenten molt interessants.

DEL CODI DE BARRES Al XIP

Img etiquetaLa identificació per radiofreqüència (Radio Frequency IDentification- RFID) és un sistema d’emmagatzematge i recuperació de dades remotes que usa dispositius denominats etiquetes, transpondedores o tags RFID (similars a un adhesiu que poden ser adherides o incorporades a un producte, animal o fins i tot una persona). El propòsit fonamental és transmetre la identitat d’un objecte mitjançant ones de radi a un lector especial RFID o transceptor que quan capta el senyal d’identificació d’aquesta, extreu la informació enviant-la-hi a un sistema de processament de dades.

Actualment, la tecnologia més utilitzada per a la identificació d’objectes i aliments és el codi de barres. No obstant això, té alguns desavantatges, com l’escassa quantitat de dades que poden emmagatzemar així com la impossibilitat de ser modificats. La tecnologia RFID, l’origen de la qual va poder haver estat una eina d’espionatge, neix com a millora dels sistemes d’identificació mitjançant l’ús de xips capaços de transferir dades que prèviament han emmagatzemat, amb l’avantatge a més de no requerir visió directa entre emissor i receptor.