Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Noves avaluacions del risc de bisfenol A

L'EFSA inicia una nova avaluació de l'exposició alimentària al bisfenol A, un compost químic que s'usa en materials en contacte amb aliments
Per Marta Chavarrías 30 de maig de 2012
Img botellin agua

La seguretat del bisfenol A torna a analitzar-se mitjançant una nova avaluació de riscos. Per a això, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) convida a tots els Estats membres, centres de recerca, empreses alimentàries i altres implicats, a enviar dades sobre el bisfenol A, amb la finalitat d’analitzar amb més detalli la migració de materials en contacte amb aliments. Des de fa anys, diversos productes químics que poden estar presents en els aliments han demostrat tenir efectes negatius en dosis baixes. Alguns d’aquests compostos són els plaguicides, les dioxines i el bisfenol A, una substància química que s’usa en la fabricació d’ampolles de policarbonat i revestiment de llaunes i que s’ha restringit en productes destinats a bebès, com a biberons.

No és la primera vegada que s’analitza la seguretat del bisfenol A. Després de nombrosos estudis, l’EFSA i altres organismes d’avaluació de riscos van establir en 2007 una ingesta diària tolerable (IDT) de 0,05 mil·ligrams per quilogram (mg/kg) de pes corporal. Des de llavors, les avaluacions sobre les propietats toxicológicas d’aquesta substància i els seus possibles efectes en la salut de les persones, especialment en els grups més vulnerables com els bebès, s’han succeït en el temps.

A la fi de 2011, l’EFSA va expressar la seva voluntat d’actualitzar els riscos cada vegada que es disposi de noves dades. Per a això, sol·licita ara la participació dels Estats membres, universitats, responsables d’envasos alimentaris i centres de recerca, perquè enviïn informació sobre la seva presència en aliments i begudes destinats al consum humà, sobre la migració de materials en contacte amb aliments i sobre el contacte entre aliments i materials.

Ús de bisfenol A

El bisfenol A se usa en la fabricació de materials que entren en contacte amb aliments

El bisfenol A és un producte químic que es combina amb altres productes químics per fabricar plàstics i resines, com el policarbonat. Aquest plàstic transparent i rígid s’usa sobretot per fer envasos d’aliments, com a ampolles de begudes, i utensilis de vaixella, com a plats i tasses. Els estudis realitzats sobre aquesta substància han demostrat que petites quantitats de bisfenol A poden migrar de materials que contenen la substància a aliments i begudes. Al febrer de 2012, l’EFSA va avaluar els estudis sobre aquesta substància i va decidir dur a terme una nova avaluació completa dels riscos humans associats a l’exposició a bisfenol A a través de la dieta.

Està previst que el nou dictamen revisi les dades disponibles i els estudis científics sobre l’exposició dietètica publicada des de l’any 2006. Per a això, s’han establert dos nous grups de treball destinats a caracteritzar els perills d’aquesta substància (avaluació dels possibles efectes adversos per a la salut) i de l’exposició (com i quina quantitat de bisfenol A absorbeix el cos humà). Els experts tindran en compte les troballes noves que es coneguin durant aquest any sobre els efectes en dosis baixes.

Bisfenol A, una substància en constant revisió

Des de 2006, les recerques sobre el bisfenol A se han succeït de manera gradual. Des de llavors, l’EFSA, en una primera avaluació, va establir una IDT de 0,05 mg/kg/dia per a aquesta substància. En 2008, un altre estudi va abordar les diferents capacitats dels nens i adults per eliminar-la del cos i es va confirmar que l’exposició humana era inferior a la IDT establerta dos anys abans. Es va demostrar que la substància es metaboliza de forma ràpida en l’organisme i s’elimina. En 2010, després d’una revisió detallada i exhaustiva de tota la recerca sobre la toxicitat de bisfenol A, l’EFSA va concloure que no hi havia proves noves que determinessin la necessitat de modificar la IDT establerta en 2006.

SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES EN ALIMENTS

Totes les substàncies químiques que s’utilitzen per a ús alimentari, com la fabricació d’envasos, han de sotmetre’s a una avaluació exhaustiva dels possibles riscos. Segons l’EFSA, l’efecte que tinguin aquestes substàncies en la salut depèn, sobretot, d’aspectes com el nivell d’exposició. Per aquest motiu, els organismes que s’encarreguen de controlar aquestes substàncies duen a terme avaluacions rigoroses de tots els productes químics per determinar quins es poden utilitzar i en quins nivells. L’objectiu és assegurar que l’ús de productes químics en els aliments o en els cultius no tingui efectes nocius ni en la salut humana ni animal.

Una de les vies d’exposició són els materials que entren en contacte amb els aliments, des d’envasos fins a utensilis de cuina. Altres substàncies, com a metalls i nitrats, estan presents en diversos nivells en el medi ambient i el sòl i, per tant, poden quedar residus en els aliments. Els metalls com l’arsènic , el cadmi, el plom i el mercuri poden estar presents en diferents nivells en el medi ambient. La seva acumulació en l’organisme pot tenir efectes nocius en el temps. En la UE, el Reglament 1881/2006 estableix els nivells màxims de certs contaminants en els aliments.