Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Novetats en l’etiquetatge i informació dels aliments

Es millora la informació al consumidor en productes presentats sense envasar i els envasaments en comerç minorista
Per mchavarrias 1 de abril de 2014
Img informacion etiqueta hd
Imagen: Javier Lastras

A través d’una nova proposta de reial decret s’ha desenvolupat el Reglament 1169/2011. Amb aquesta nova mesura es treballa sobre els aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final i les col·lectivitats, a més dels aliments envasats en els llocs de venda. En aquest article es detallen els aspectes més rellevants sobre el projecte de reial decret pel qual s’aprova la norma general sobre la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor i a les col·lectivitats, dels envasaments en els llocs de venda a petició del comprador i dels envasaments pels titulars del comerç al detall.

La futura legislació sobre l’etiquetatge dels aliments té com a finalitat millorar la informació que li arriba al consumidor i garantir un alt nivell de protecció pel que fa als productes alimentosos. En concret, en aquest camp s’han desenvolupat dos aspectes destinats a millorar la informació al consumidor, en particular:

  • Aliments que es presentin sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats.

  • Aliments envasats en els llocs de venda a petició del comprador o envasats per a la seva venda immediata.

Al·lergògens i venda a distància

Algunes de les novetats més rellevants de la proposta de reial decret per millorar la informació als consumidors es refereixen a sectors com:

  • Al·lergògens. En aquesta futura norma també es consideren els requisits de l’apartat c) de l’article 9 (1) del Reglament (UE) nº 1169/2011 en connexió amb l’annex II. Els al·lergògens també hauran de ser indicats en els aliments no envasats que s’embenen al consumidor final.

  • Grandàries del tipus de lletra. El criteri general s’aplicarà també en les etiquetes dels productes envasats pels titulars del comerç minorista d’una grandària de lletra 1,2 mm. L’objectiu és aconseguir una major llegibilitat de l’etiquetatge.

  • Venda a distància. Aquí es contempla aquest tipus de procés de venda en els aliments. Segons el Reglament 1169/2011, “la informació alimentària en aquests casos estarà disponible abans que es realitzi la compra i figurarà en el suport de la venda a distància o es facilitarà a través d’altres mitjans apropiats clarament determinats per l’operador d’empreses alimentàries”.

Novetats que faciliten la informació al consumidor

Les novetats legislatives sobre etiquetatge han de satisfer la demanda d’informació sobre potencials al·lergògens

Amb aquesta proposta prossegueix l’avaluació del Reglament 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i que modifica el reglament (CE) 1924/2006 i el (CE) 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell. La nova proposta, a més, derogala Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament (CE) nº 608/2004 de la Comissió.

Les novetats descrites també desenvolupen aspectes que els Estats membres han d’incorporar a l’ordenament jurídic nacional per satisfer la demanda dels consumidors d’informació sobre els potencials al·lergògens. En constant ebullició des de l’any 2011, i del que seguirem la seva evolució, aquest tema és crucial des del punt de vista de la salut de les persones i enllaça de forma clara amb el que estableix l’article 44 del Reglament (UE) nº 1169/2011 a l’hora d’establir mesures nacionals relatives als aliments no envasats.