Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Novetats legals sobre materials en contacte amb aliments

Les últimes mesures legals donen entrada a nous materials plàstics que poden utilitzar-se per entrar en contacte amb aliments
Per mchavarrias 6 de maig de 2014
Img material alimento hd
Imagen: Rodolfo Clix

La legislació per a materials en contacte amb els aliments està en constant ebullició. Bona mostra d’això és que, d’acord amb el Reglament 1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell i l’annex I del Reglament 10/2011 de la Comissió que estableix una llista de substàncies de la Unió Europea que poden utilitzar-se en la fabricació de materials i objectes plàstics (“la llista de substàncies autoritzades de la Unió”), s’amplia aquest últim amb noves possibilitats per a alguns monòmers. L’article detalla quins són les modificacions i quan s’apliquen els canvis.

D’acord amb la política d’evolució contínua dels materials en contacte amb els aliments, s’ha modificat el Reglament 10/2011 per donar entrada a nous materials plàstics a través del Reglament (UE) nº 202/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014. En tots els casos s’han tingut en compte les avaluacions científiques favorables de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

Modificacions en els monòmers 340, 421, 872 i 988

Les modificacions aprovades es refereixen a les substàncies:

  • 2-fenil-3,3-bis (hidroxifenil)ftalimidina
  • 1,3- bis (isocianatometil)benzè

Ambdues s’han incorporat a la llista de substàncies autoritzades de la UE com a substàncies per a materials en contacte amb els aliments (MCA) amb els nombres 872 i 988. En el cas de la substància 988, l’avaluació científica destaca que és necessari que es controli la migració del seu producte d’hidròlisi, la 1,3-bencenodimetanamina, que ja compta amb l’autorització 421.

L’aprovació de noves substàncies en contacte amb aliments controla sobretot la migració de substàncies

Atès que la migració de les substàncies per a materials en contacte amb aliments 421 i 988 és objecte de control sobre la base de la migració de la substància per 421, ha d’introduir-se una restricció de grup que inclogui ambdues substàncies. Per tant, ha de modificar-se l’autorització de la substància 421 i introduir la restricció de grup en el quadre 2 de l’annex I del Reglament (UE) nº 10/2011.

En el cas de la substància 340 (diciandiamida), ja estava contemplada en el Reglament (UE) nº 10/2011 sense un límit de migració específica. Després de l’últim dictamen del Comitè Científic de l’Alimentació Humana, es conclou que té com resultat un límit de migració específica (LME) de 60 mg/kg d’aliment i ha d’esmentar-se de forma específica en l’annex I del Reglament (UE) nº 10/2011.

Aplicació dels canvis

Ha d’aconseguir-se una legislació que sigui de fàcil aplicació, eviti càrregues administratives a les empreses alimentàries i que els materials i objectes plàstics que hagin estat legalment comercialitzats prenent com a base els requisits establerts en el Reglament (UE) nº 10/2011 i que no compleixin amb el 202/2014 tinguin un període de transició fins al 24 de març de 2015.

Tots aquells materials i objectes plàstics legalment comercialitzats abans del 24 de març de 2014 podran comercialitzar-se fins a l’any següent. Aquests materials i objectes plàstics podran romandre al mercat després d’aquesta data fins que s’esgotin les existències.