Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Panorama legislatiu per a les bosses de plàstic i aliments

La Unió Europea emprèn mesures legislatives perquè les bosses de plàstic, entre les quals es troben les destinades a aliments, vagin desapareixent
Per EROSKI Consumer 19 de maig de 2015
Img bolsa plastico hd

El passat 6 de maig es va fer un pas més en matèria legislativa perquè les bosses de plàstic vagin desapareixent de la circulació. Amb la nova legislació, els països de la Unió Europea hauran de reduir de forma dràstica l’ús d’aquest tipus de borses. Es tracta de pal·liar un gran problema mediambiental a través d’aquesta regulació, ja que milers de milions de borses acaben en la naturalesa convertides en escombraries, amb el consegüent perjudici per al medi ambient. L’article explica quins han estat les principals mesures adoptades i quins són els objectius per als diferents països.

La transcendència de l’ús de bosses de plàstic és tal que, segons ha estimat la Comissió Europea, és possible que amb les mesures legislatives preses es puguin estalviar fins a 740 milions d’euros a l’any. La UE ha valorat els actuals nivells de consum de bosses de plàstic i, davant la contaminació que provoquen i l’amenaça ambiental que suposen, ha proposat mesures concretes per a les denominades bosses de plàstic lleugeres (amb un espessor de menys de 50 micres). Aquestes representen la immensa majoria de les bosses de plàstic emprades en la UE i es converteixen en residus més ràpidament i tendeixen a dispersar-se com a escombraries amb major freqüència a causa del seu reduït pes.

Principals mesures adoptades

La informació al consumidor té un paper fonamental per reduir el consum de bosses de plàstic

En el desenvolupament de la Directiva 2015/720 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2015, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE pel que fa a la reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres, algunes de les principals idees manejades han estat:

  • Les taxes actuals de reciclatge de bosses de plàstic lleugeres són molt baixes.

  • Els nivells de consum de bosses de plàstic varien de forma notable entre unes parts i unes altres de la UE a causa dels diferents hàbits de consum.

  • Ha de desenvolupar-se una metodologia comuna per al càlcul del consum anual de bosses de plàstic lleugeres per persona, amb la finalitat de supervisar els avanços en la reducció de l’ús d’aquest tipus de borses.

  • La informació als consumidors ha demostrat exercir un paper decisiu en la consecució de qualsevol objectiu de reducció del consum de bosses de plàstic.

Objectius per als Estats membres

Els països de la UE tenen dues opcions per abordar aquesta qüestió: d’una banda, reduint el nombre de borses per persona o, per un altre, limitant el fet que aquest tipus de borses es lliurin sense cost en els punts de venda.

La primera opció passar per assegurar un nivell de consum anual que no superi les 90 bosses de plàstic lleugeres per capita abans del 31 de desembre de 2019, i 40 bosses de plàstic lleugeres per capita abans del 31 de desembre de 2015, o un objectiu equivalent expressat en pes.

La segona opció és que, d’aquí al 21 de desembre de 2018, aquestes borses deixin de ser gratuïtes per als consumidors, tret que s’apliquin instruments igualment eficaços.

Tots els Estats membres han d’incorporar la Directiva a tot tardar el 27 de novembre de 2016.

Conceptes clau

Bosses de plàstic: borses, amb o sense rosteix, fetes de plàstic, proporcionades als consumidors en els punts de venda de béns o productes.

Bosses de plàstic lleugeres: bosses de plàstic amb un espessor inferior a 50 micres.

Bosses de plàstic molt lleugeres: amb un espessor inferior a 15 micres que són necessàries per raons d’higiene o subministrades com a envàs primari per a aliments a orri quan el seu ús contribueix a prevenir el desaprofitament d’aliments.

Bosses de plàstic oxodegradables: fabricades amb materials plàstics que inclouen additius que catalizan la fragmentació del material plàstic en microfragmentos.