Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Perills químics en els aliments: nova base de dades

L'EFSA crea OpenFoodTox, una nova base de dades amb informació de més de 4.000 substàncies químiques presents en la cadena alimentària humana i animal
Per Marta Chavarrías 2 de març de 2017
Img sustancias quimicas alimentos hd
Imagen: primagefactory

Des de fa temps l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) duu a terme una sèrie d’iniciatives destinades a garantir la transparència informativa sobre les substàncies químiques en els aliments. Una de les últimes ha estat la creació de la base de dades OpenFoodTox, que recull informació clara i senzilla de més de 4.000 substàncies químiques en més d’1.600 estudis realitzats per l’agència, sobre la seva toxicitat i presència en la cadena humana. L’article detalla què és OpenFoodTox i com funciona aquesta nova base de dades, a més de quins són les substàncies químiques que més preocupen.

La identificació i caracterització de les substàncies químiques persegueix, en seguretat alimentària, determinar els nivells d’exposició per a la salut humana, animal i per al medi ambient. Per a això s’utilitzen valors de referència com el nivell d’efecte advers observat (NOAEL), el límit de dosi de referència (BMDL), la dosi letal o la concentració sense efecte observat (NOEC). Els valors de referència estableixen nivells segurs d’exposició en humans a través de la ingesta diària admissible (ANADA) per als additius, pesticides i materials en contacte amb aliments; els nivells de consum tolerable (UL) per a les vitamines i minerals; i la ingesta diària tolerable (IDT) para contaminants. La nova base de dades OpenFoodTox proporciona accés a aquests valors de referència de totes les substàncies que ha avaluat l’EFSA fins al moment. Però, què més es pot trobar en aquesta nova eina?

Com funciona OpenFoodTox i quines substàncies recull

OpenFoodTox és una base de dades amb tota la informació química i toxicológica dels productes químics avaluats per l’EFSA des de l’any 2002. L’objectiu és que serveixi de font d’informació per als òrgans d’assessorament científic en l’avaluació del risc químic. Recull dades de més de 4.000 substàncies químiques, amb enllaços als dictàmens científics publicats, la legislació europea pertinent i un resum dels paràmetres toxicológicos i valors de referència crítics. Els experts han trigat cinc anys a recopilar aquesta informació perquè sigui accessible. L’objectiu és actualitzar les dades una vegada a l’any.

Additius alimentaris, contaminants com a dioxines, metalls pesats o micotoxinas són algunes de les substàncies que recull OpenFoodTox

Quines substàncies es troben en aquesta base de dades? OpenFoodTox abasta els productes químics de totes les àrees l’avaluació de les quals de riscos és responsable l’EFSA: des d’additius alimentaris, contaminants com a dioxines, metalls pesats, toxines naturals com micotoxinas i biotoxinas marines a plaguicides. Les opcions de cerca són vàries. Poden buscar-se les característiques químiques (nom o fórmula) per publicacions de l’EFSA (dictàmens científics, declaracions o conclusions) o reglaments, per estudis toxicológicos, per conclusions sobre la mutagenicidad/genotoxicidad de la substància o pels valors de referència.

En un futur, es preveu incloure informació addicional sobre les propietats de les substàncies químiques toxicocinètiques, és a dir, el conjunt de fenòmens que experimenta la substància química des que entra en l’organisme d’una persona o un animal fins que s’elimina. Amb totes aquestes dades serà possible, asseguren els experts, desenvolupar models informàtics que puguin preveure la toxicitat química, evitant així l’experimentació amb animals.

Les substàncies químiques que més preocupen

Segons l’EFSA, les substàncies químiques són components essencials per a tothom. Els aliments es componen de substàncies químiques inofensives, com a hidrats de carboni, proteïnes o greix. Però també hi ha algunes substàncies químiques amb propietats toxicológicas, l’exposició perllongada de les quals i a nivells alts és perjudicial per a persones i animals.Un dels principals objectius de l’EFSA és vigilar que aquestes substàncies, les que poden ser nocives, siguin tan inofensives com sigui possible. Algunes de les més utilitzades en la producció d’aliments, i també de les més estudiades i controlades, són els additius alimentaris, com a colorants, aromatizantes o conservants.

També s’inclouen dins de les substàncies químiques amb possibles efectes negatius certs productes que s’usen com a material d’envasament d’aliments, com el plàstic, o químiques que s’empren en la lluita contra les malalties d’animals en les granges.

En un altre grup estan les toxines que es troben en plantes i fongs, així com els compostos químics que estan presents de forma natural en el medi ambient, com a contaminants industrials com les dioxines i els PCB.

Un altre grup important és el dels metalls pesats com el cadmi, el mercuri o l’arsènic. Aquestes substàncies estan en el medi ambient i tenen formes de toxicitat molt concretes amb efectes que varien en funció de la seva concentració.

En els últims anys, i com demostra l’última de les accions de l’EFSA, els contaminants químics han adquirit molta importància en els plans de seguretat alimentària destinats a garantir un consum lliure de substàncies tòxiques. Això es deu al fet que, per a alguns d’aquests contaminants químics, la dieta és una de les principals fonts d’exposició. Una de les principals dificultats amb les quals es troben els experts en haver d’analitzar-les és la disparitat i diversitat de sistemes per investigar els riscos als diferents països, motiu pel qual s’estan duent a terme diferents projectes europeus destinats a harmonitzar l’anàlisi.