Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

PET reciclat, autoritzat per a begudes refrescants

S'amplia la llista de materials a força de PET reciclat a objectes de plàstic que entrin en contacte amb begudes refrescants
Per mchavarrias 30 de juliol de 2013
Img botellas plastico
Imagen: The Magical Adventures of SJ & Brett...

El 23 de juliol va veure la llum el Projecte de Reial decret pel qual s’estableixen les condicions que han de complir els materials polímers reciclats perquè puguin utilitzar-se en la indústria alimentària com a materials destinats a entrar en contacte amb aliments. Aquesta norma compta amb el beneplàcit del sector. L’avaluació legislativa ha conjugat diversos aspectes d’importància per tots els implicats: es permet l’ús de material reciclat, i s’equipara amb el qual ja s’havia permès per a les aigües envasades, i s’aconsegueix que es fomenti més l’ús de material reciclat, amb el consegüent impacte positiu ambiental i fins i tot social. L’article explica quins són els nous usos dels materials PET i quines condicions han de complir.

L’Associació Nacional de Fabricants de Begudes Refrescants Analcohólicas va presentar una sol·licitud per ampliar l’àmbit d’aplicació del citat Reial decret a les begudes refrescants, alguna cosa que s’ha reflectit en el Reial decret 517/2013. Fins a la setmana passada, i segons el Reial decret 846/2011, estava autoritzada la comercialització i ús de matèries primeres a força de polietilentereftalato (PET) reciclat obtingut a Espanya en materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb aigües de beguda envasades.

Nous usos de materials PET

La combinació de les demandes del sector, el reciclat dels materials plàstics i l’avanç legislatiu, donen com resultat l’aprovació del Reial decret 517/2013, de 5 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 846/2011, de 17 de juny, que estableix les condicions que han de complir les matèries primeres a força de materials polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

Després de l’entrada en vigor del nou reial decret, s’ha ampliat la llista de materials amb l’autorització de comercialització i ús de matèries primeres a força de polietilentereftalato (PET) reciclat obtingut a Espanya a materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb “begudes refrescants, tal com es defineixen en el Reial decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació tècnic-sanitària en matèria de begudes refrescants”.

50% PET verge

Els envasos finals han de comptar amb un 50% de PET verge

A més de comptar amb les autoritzacions pertinents, és de gran importància tenir en compte que els envasos finals continguin, almenys, un 50% de PET verge i que els fabricants dels envasos que utilitzin com a matèria primera PET reciclat hagin notificat, a les autoritats sanitàries competents de la comunitat autònoma on estigui situada la indústria, l’ús d’aquest material, per facilitar el seu control oficial.Cal considerar les bones pràctiques que han de complir-se d’acord amb el Reglament (CE) nº 2023/2006, de la Comissió, de 22 de desembre de 2006, sobre bones pràctiques de fabricació de materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.