Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pla comunitari sobre benestar animal

Les mesures previstes en el pla repercuteixen positivament en la qualitat del producte final i la seguretat alimentària
Per Marta Chavarrías 26 de gener de 2006

La Comissió Europea acaba de concretar, per als propers cinc anys, les mesures que s’inscriuen dins del Pla d’Acció per a la protecció i benestar animal. A través d’aquesta iniciativa està previst desenvolupar un Centre Europeu per a la protecció animal i un Laboratori Europeu de Referència que validi els mètodes d’experimentació, així com un etiquetatge per promocionar els aliments elaborats a partir de determinats estàndards. Les noves mesures parteixen de la base que un correcte tractament dels animals destinats al consum humà està relacionat amb una major qualitat del producte final.

La Comissió Europea acaba d’adoptar un pla d’acció destinat a millorar la protecció i el benestar dels animals durant els propers cinc anys. La iniciativa comunitària part de la idea que «qualitat alimentària» implica «qualitat ètica» en els sistemes de producció. Aquest nou enfocament es materialitza amb cinc àrees específiques d’acció, com són millorar les normes mínimes de benestar dels animals i estendre-les a noves espècies que actualment no tenen cap regulació.

La recerca ocupa també un lloc destacat dins d’aquest pla, ja que una de les àrees inclou impulsar la recerca en el camp del benestar animal, proposar alternatives a les anàlisis en animals i crear un Centre Europeu de benestar animal que sigui punt de referència per a l’intercanvi d’informació en les recerques.

Dins del sector cárnico, existeixen actualment nombrosos estudis que han relacionat el tracte que se’ls dona als animals abans de sacrificar-los (inclou el transport i la fase prèvia al sacrifici) amb la qualitat de la carn que s’obté. La majoria d’aquestes recerques constaten que millorar el benestar animal permet obtenir un producte de major qualitat. Sembla justificat doncs que ara la Comissió Europea hagi donat un tracte específic als indicadors d’estàndards de benestar amb els quals poder diferenciar estàndards mínims i estàndards més elevats. Finalment, i mitjançant la creació d’una Plataforma d’Informació per al Benestar Animal, els encarregats de manejar els animals podran intercanviar informació sobre les qüestions relacionades amb el benestar animal.

Els canvis previstos per al període 2006-2010 aniran de la mà dels nous progressos científics que vagin sorgint i de les exigències dels consumidors. Es parteix de la base que la qualitat dels aliments no ha de desatendre unes correctes pràctiques en les granges, així com un respecte al medi ambient. Per Markos Kyprianou, comissari de Salut i Protecció del Consumidor, «la protecció i benestar dels animals és crucial, no només per raons ètiques i morals, sinó també per garantir una major qualitat dels aliments».

Més informació

El pla comunitari proposa un etiquetatge que aporti al consumidor informació sobre la manera de producció

Una de les mesures plantejades en el nou Pla inclou millorar l’etiquetatge dels productes elaborats que respecten el benestar animal, els segells de qualitat i la comunicació. Aquesta eina ha d’ajudar al consumidor a conèixer la manera com s’ha criat al bestiar, els seus costos i els avantatges de respectar la nova normativa. Aquest etiquetatge dona a més la possibilitat de promoure productes obtinguts en la línia de criteris de benestar.

Segons els resultats d’una enquesta realitzada recentment en el si de la Unió Europea, el 74% dels consumidors creuen que poden millorar el benestar animal amb les seves opcions de compra. De tots els enquestats, la meitat reconeix que estarien disposats a pagar més pels productes alimentaris si això significa que s’ha complert amb un correcte benestar animal. Però, malgrat tot, l’enquesta ha revelat que la majoria dels consumidors admet tenir dificultats a l’hora d’identificar els productes obtinguts a partir d’unes correctes pràctiques de producció. El nou etiquetatge hauria d’anar encaminat a suplantar aquesta deficiència.

BENESTAR ANIMAL I QUALITAT ALIMENTÀRIA

Img cerdos 1Diversos estudis han confirmat en els últims anys que millores en el benestar animal solen traduir-se generalment en una major qualitat del producte final. En aquest sentit, invertir en benestar animal pot ajudar als productors no només a respondre a les inquietuds ètiques dels consumidors, que cada vegada es preocupen més per aquest tipus de temes, sinó a augmentar la qualitat dels productes que estan al mercat.

Aquesta sensibilització, no només cap al benestar animal, sinó també cap a la qualitat alimentària i la producció sostenible, aniria de la mà del que l’Organització Internacional d’Epizootias (OIE) ve admetent des de fa temps sobre la relació entre la sanitat i el benestar animal. Aspectes com l’espai, la gestió, el maneig i el transport dels animals repercuteix necessàriament en la qualitat del producte final, segons l’organització.

Entre les causes més comunes d’estrès en els animals està el transport des de la granja fins a l’escorxador/escorxador. Un grup d’experts d’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) admetia en un estudi que el porc és una de les espècies més sensibles als problemes d’estrès, i que durant el transport apareixen factors, com la temperatura, la humitat, el nombre d’animals en un mateix habitacle, el moviment o la durada del transport, que afecten no només al benestar de l’animal sinó al grau de qualitat de la carn.