Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pla harmonitzat per al control de substàncies tòxiques

Una iniciativa europea prohibeix comercialitzar compostos la seguretat dels quals no estigui demostrada
Per Marta Chavarrías 17 de novembre de 2005
Img agriculturap
Imagen: GRUMM-Universidad de Barcelona

El risc associat amb la presència de substàncies químiques en productes de consum ha cobrat aquests dies especial rellevància. La problemàtica sobre l’exposició a productes químics porta avui, 17 de novembre, al Parlament Europeu a votar el paquet legislatiu REACH sobre el registre, avaluació i autorització d’aquests productes, un paquet de mesures que ve discutint-se i debatent-se des de fa diversos anys i que persegueix una major protecció de la salut i del medi ambient.

Segons un informe científic realitzat per l’organització ecologista WWF/Adena, la producció global de productes químics ha augmentat, en les últimes set dècades, des d’1 milió a 400 milions de tones a l’any. Per aquest motiu els advertiments dels experts cobrin sentit, i que la iniciativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), que avui vota el Parlament Europeu, constitueixi una de les principals vies per controlar aquestes substàncies.

Aquesta iniciativa se situa enmig de dos fronts. D’una banda, el de la indústria, que estarà obligada a demostrar que les substàncies que comercialitza són segures i que promou la substitució de les més perilloses. D’altra banda, el dels grups ecologistes, que demanen que unes 30.000 substàncies se sotmetin a estrictes controls perquè puguin continuar al mercat.

Actualment, es calcula que unes 100.000 substàncies circulen per la Unió Europea sense que es coneguin els riscos que tenen sobre la salut humana. Segons un estudi realitzat en 2003 per la Real Comissió sobre Contaminació Ambiental del Regne Unit, productes com el DDT i altres pesticides organoclorados, les dioxines o els furanos, són alguns dels productes químics que vulneren la protecció de la salut humana i el medi ambient. Basat l’estudi en més de 30.000 productes utilitzats en àmbits com el de l’agricultura, la ramaderia, la fabricació de productes de drogueria, perfumeria, pintura i veterinària, els experts exposaven llavors que el major problema està no tant en el contacte directe o ingestió directa a aquestes substàncies sinó en la seva resistència a la descomposició en el medi ambient i a la seva capacitat d’acumular-se en els organismes dels éssers vius a través de la dieta.

Segons l’informe presentat per WWF/Adena, aquests compostos tòxics poden provocar malalties com el càncer, danyar el sistema immune, ocasionar problemes de conducta, alteracions hormonals o fins i tot feminització, com és el cas del compost bisfenol A, que ha provocat el canvi de sexe en yacarés overos, un parent del caiman sud-americà.

Un altre estudi, elaborat a instàncies del Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (UNEP) sobre evolució de substàncies tòxiques persistents (PTS) advertia també en 2003 la presència, en diverses mostres de carn, peix, verdures, làctics i altres productes, de restes de bifenilos policlorados (PCB), hexaclorobenceno, lindano i altres compostos. En aquest sentit, i segons dades de l’Oficina Alimentària i Veterinària de la Comissió Europea, el 40% de la fruita i verdura que es comercialitza a Europa conté restes de pesticides.

Pla d’acció

El projecte REACH preveu aportar major protecció a la salut i al medi ambient sense perjudicar la competitivitat de la indústria química europea
REACH té com a objectiu aportar una major protecció de la salut i del mitjà sense perjudicar la competitivitat de la indústria química europea.La falta d’estudis que avaluïn la capacitat contaminant de tots aquests productes ha motivat la creació del pla d’acció REACH, que compta amb més de mil esmenes dirigides a aclarir punts ambigus.

El Parlament Europeu emet avui la seva opinió sobre aquesta proposta que busca acabar amb l’alliberament al medi ambient de compostos químics. Un dels punts més conflictius de la proposta és el que obliga a la indústria química a analitzar i avaluar els riscos de les substàncies químiques que fabrica o importa i a ser responsable dels seus riscos.

A pesar que el Consell Europeu de la Indústria Química (CEFIC) no considera que la situació actual amb les substàncies químiques en l’organisme sigui alarmant, ja que es troben en quantitats petites, alguns experts asseguren que és necessari estudiar l’efecte nociu de l’exposició no només a un agent químic sinó a l’exposició a centenars o milers de substàncies químiques i l’exposició durant dècades.

De ser aprovat, REACH podria acabar substituint unes 40 lleis existents en la UE, i es convertiria en legislació harmonitzada i comuna per a tots els estats membres europeus. La necessitat d’harmonitzar aquestes lleis respon a diversos motius, com la cada vegada més demostrada dispersió d’alguns dels contaminants, com el cas dels ossos/ossos polars, en els quals s’ha detectat la presència de restes de DDT en el seu teixit adipós.

L’informe The tip of the iceberg: Chemical contamination in the Artic, elaborat per WWF/Adena, corroborava aquesta necessitat afirmant que l’Àrtic s’està convertint en el pou negre del planeta a causa que els corrents atmósfericas i marines i les rutes de les espècies migradoras transporten els productes químics industrials i agrícoles des de llocs molt distants. «Estan apareixent nous contaminants al costat d’altres antics que porten més de 20 anys prohibits. Aquesta tendència continuarà tret que es millori la regulació de productes químics vigent», advertia llavors l’organització.

Segons dades de la Comissió Europea, les substàncies existents representen més del 99% de la quantitat total de substàncies comercialitzades i no estan subjectes als mateixos requisits d’assaig. En 1981, les substàncies declarades existents ascendien a 100.106 i es calcula que el nombre de substàncies existents que es comercialitzen en volums a partir d’una tona ascendeix actualment a les 30.000.

REACH es converteix així per a molts en una nova oportunitat per instaurar un marc de nous límits generals. Els aspectes tècnics, científics i administratius d’aquest sistema els gestionarà l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, que a més tindrà capacitat per emetre dictàmens i recomanacions en l’àmbit dels procediments d’autorització i restricció.

AVALUACIÓ DE RISCOS

Malgrat l’avanç de les tècniques d’anàlisis químiques, actualment no existeix cap consens científic internacional sobre quin és l’enfocament més idoni per avaluar els riscos de les substàncies genotóxicas i cancerígenas en la salut humana a través de l’exposició als productes alimentosos.

En la majoria dels països s’utilitza el mètode ALARA (as low as reasonable achievable, tan baix com sigui possible), que consisteix a reduir l’exposició a aquest tipus de substàncies fins a nivells mínims. La majoria dels experts adverteix, no obstant això, que aquest enfocament no permet fer una distinció entre els diferents nivells de riscos.

Per aquest motiu, el Comitè Científic de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, en les seves sigles angleses) acaba de presentar una proposta per harmonitzar la metodologia de l’avaluació dels riscos, resultat d’un examen exhaustiu profund de les metodologies utilitzades actualment. Els experts recomanen ara aplicar el mètode denominat «marge d’exposició» (EM), amb capacitat per distingir els diferents nivells de risc.

El Comitè recomana que l’enfocament EM es utilitzi per avaluar els riscos possibles associats a les substàncies genotóxicas i cancerígenas presents en l’alimentació tant humana com a animal, independentment del seu origen. Pot aplicar-se per tant a les substàncies presents en els aliments, com els contaminants mediambientals, o a les resultants de preparacions alimentàries o mètodes de fabricació.