Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Plagues en la cuina

Unes correctes mesures higièniques i l'adequació de les instal·lacions són factors fonamentals per evitar plagues en les cuines, tant domèstiques com a industrials
Per Maite Pelayo 5 de octubre de 2007

Les plagues són proliferacions que resulten perjudicials no només per a la salut sinó també des d’un punt de vista econòmic. Les cuines, tant domèstiques com a professionals, també poden sofrir l’assot de plagues, principalment d’insectes o rosegadors que, a més de pèrdues econòmiques, posen en greu perill la seguretat dels aliments. Per tot això és necessari establir unes mesures preventives per evitar-les, disposar d’eficaços sistemes de vigilància i, en cas necessari, d’erradicació.

En establiments d’hostaleria i restaurants, la llei estableix respecte a la lluita contra les plagues que «el responsable de l’establiment contractarà o elaborarà i aplicarà un programa de desinsectació i desratització basat en l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític». L’aplicació d’aquest programa es realitzarà d’acord a la legislació vigent. També s’esmenta que «la disposició dels locals pels quals circulin els productes alimentosos serà tal que, entre altres coses, previnguin les fonts externes de contaminació tals com a insectes i rosegadors així com s’aplicaran adequats procediments de lluita contra insectes i qualssevol altres animals indesitjables».

Les mesures preventives estan relacionades amb les mesures higièniques i adequació de les instal·lacions. Per a això és fonamental realitzar prèviament un detallat informe de la situació, identificant tant els punts febles (possibles llocs d’entrada o risc de proliferació d’insectes o rosegadors), tipus de plagues que poden afectar-nos així com tota aquella informació relacionada que pugui ser d’utilitat.

La importància de la prevenció

Les mesures preventives també cridades passives tenen com a objecte impedir, d’una banda, l’accés al local mitjançant un correcte disseny i manteniment de l’edifici i, d’altra banda, impedir que aquests animals disposin de qualsevol font d’aliment o beguda. És necessari a més mantenir en òptim estat de neteja i desinfecció totes les instal·lacions. En el cas de les cuines professionals han de tenir-se en compte les següents mesures preventives:

  • Protegir amb reixetes de malla totes les finestres de les zones de circulació d’aliments la grandària dels quals de xarxa eviti l’entrada d’insectes i per descomptat de qualsevol altre animal de major grandària. És convenient que aquestes reixetes puguin extreure’s per netejar-les.
  • Les portes han de mantenir-se tancades i tenir el mínim espai possible entre la seva part posterior i el sòl. És recomanable que la part inferior sigui metàl·lica per evitar que sigui rosegada i traspassada.
  • Les galledes d’escombraries hauran d’estar sempre tapats i una vegada buidats hauran de netejar-se i desinfectar-se convenientment. És necessari mantenir a més l’àrea d’escombraries en bones condicions de neteja i impedir l’acumulació d’escombraries i residus.
  • Tant l’estructura com el sistema de desguàs dels embornals, a més de facilitar la neteja i desinfecció, hauran d’evitar tant el seu desbordament com l’estancament de líquids i a cap moment ser una possible via d’accés de plagues. Per a això han de disposar de reixetes de metall.
  • Tapar tots aquells forats, esquerdes o possibles accessos amb materials sòlids com a ciment o metall.
  • Evitar les zones d’humitat o embassada d’aigua o líquids.
  • Evitar l’emmagatzematge de tot allò que no sigui necessari per impedir crear zones de refugi i anidamiento.
  • Evitar també la proliferació de zones de mala herba o brutícia als voltants del nostre establiment que puguin suposar llocs de desenvolupament de plagues properes.
  • La minuciosa observació periòdica de qualsevol signe de presència d’animals indesitjats en les nostres instal·lacions tals com a petjades o femta haurà de ser la base del sistema de vigilància en el control de plagues. També han de vigilar-se possibles evidències de la seva presència en les matèries primeres (per exemple per envasos danyats) tant emmagatzemades com al moment de la recepció. La recepció de matèries primeres és una important via d’entrada d’insectes i/o rosegadors des de l’exterior.
MESURES ACTIVES

Img cocinaSi malgrat les mesures preventives s’observen indicis de la presència d’animals indesitjats s’hauran d’aplicar mesures actives, bé de desratització o de desinsectació. Com a norma general, en primer lloc s’aplicarà un tractament a partir de diferents mètodes físics, mecànics o biològics. En el cas d’haver d’usar productes químics s’usaran els de menor perillositat. Els productes utilitzats hauran d’estar autoritzats per la Direcció general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum, seleccionant-se aquells que, aconseguint l’objectiu desitjat, suposin el menor impacte ambiental i toxicológico per a les persones. El responsable del tractament haurà d’estar en possessió del carnet d’aplicador de tractaments DDD (Desratització, Desinsectació, Desinfecció) en nivell qualificat i els auxiliars en nivell bàsic.

L’establiment haurà de comptar amb el certificat dels tractaments: fitxa tècnica dels productes utilitzats i forma d’aplicació, responsable de l’aplicació, informe de l’últim tractament, plànol d’esquers, sistema de vigilància i de control d’incidències. Abans de contractar un servei de control de plagues hem de comprovar que aquesta empresa estigui inscrita en el Registre d’establiments i serveis plaguicides per fer tractaments ambientals i en la indústria alimentària. Una empresa d’aquestes característiques haurà de fer un informe preliminar sobre les espècies d’infestación i els problemes sanitaris implicats, valorant la magnitud de la plaga i delimitant els llocs d’alt risc. Una vegada seleccionat i aplicat el tractament, sempre segons les pautes anteriors, s’informarà als responsables de l’establiment sobre les normes a seguir abans de la reutilització dels llocs tractats.