Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Política europea sobre agricultura ecològica, a revisió

La UE obre una consulta per revisar la política ecològica i millorar l'eficàcia del sistema de control
Per EROSKI Consumer 26 de febrer de 2013
Img logoecoeu

La Unió Europea ha obert una consulta a través de la DG AGRI, des del passat 15 de gener fins al 10 d’abril de 2013, amb l’objectiu de millorar l’eficiència del sistema de control per als productes ecològics. Aquesta consulta té com a finalitat revisar la situació actual, de manera que es pugui oferir una alternativa orientada al mercat als productors agrícoles que desitgen respondre a la creixent demanda de productes d’alta qualitat respectuosos amb el medi ambient.

Els aliments ecològics s’obtenen a través del sistema de producció ecològica regulat en la Va unir Europea. Aquest subsector agroalimentari té cada vegada major importància. El mercat ecològic s’ha desenvolupat amb rapidesa i ha experimentat taxes anuals de creixement de més del 10% en les dues últimes dècades. El mercat europeu d’aliments ecològics representa uns 20.000 milions d’euros anuals, és a dir, una quota benvolguda de l’1,5% del mercat global d’aliments.

Els elements fonamentals per al futur de l’agricultura ecològica són, entre uns altres, la simplificació del marc legal (sense que això suposi desvirtuar les normes), la coexistència de cultius modificats genèticament amb altres cultius, especialment els ecològics, i la millora del sistema de control i del règim d’equivalència per al comerç de productes ecològics.

Marco jurídic de la producció ecològica

Les empreses han de respectar el mateix conjunt de normes sobre producció, transformació o etiquetatge ecològiques

El marc jurídic de la UE s’ha establert per regular la producció ecològica mitjançant un sistema de control que abasta totes les fases de la cadena de subministrament ecològic, tals com la producció en les indústries, les activitats de transformació, distribució, importació i venda al detall d’aliments. Cada empresa d’aquesta cadena ha de respectar el mateix conjunt de normes sobre producció, transformació, distribució, etiquetatge i controls ecològics.

D’acord amb la política agrícola comuna, la producció ecològica rep ajuda financera de la UE i està recolzada per les seves polítiques i lleis. Amb això es pretén reforçar la confiança dels consumidors i crear unes condicions de competència lleial entre els productors d’agricultura ecològica dels 27 països de la UE. Les normes per a la producció ecològica s’estableixen en el Reglament (CE) n° 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007 , sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) n° 2092/91.

Claus de la consulta

La consulta es planteja per donar cobertura a aspectes clau com:

  • Simplificació del marc legal, sense suavitzar les normes de qualitat.

  • Coexistència dels cultius modificats genèticament amb l’agricultura ecològica.

  • Millors sistemes de control i acords comercials per als productes ecològics.

  • Repercussió de les noves normes d’etiquetatge, per exemple, si la utilització obligatòria del logotip europeu en tots els productes ecològics de la UE ha donat major visibilitat a aquests productes.

  • Controls. Garantir la integritat del sector és fonamental per al seu desenvolupament. Alguns casos recents de frau aconsellen augmentar els controls i aplicar les normes de manera més estricta.

  • Importacions. S’ha establert un règim d’importacions per regular el creixent comerç internacional de productes ecològics. La ràpida velocitat a la qual es desenvolupa aquest mercat exigeix que se solucionin les seves deficiències per garantir en el futur un funcionament fluït del mercat dels productes ecològics.

Millora de l’eficiència del sistema de control per als productes ecològics

La consulta per revisar la política ecològica de la UE se centra a millorar l’eficàcia del sistema de control. La Comissió Europea realitza aquest tipus de consultes per assegurar-se que el sistema de control dels productes ecològics dona suficients garanties per al compliment dels requisits quant a la producció, transformació, distribució i importació ecològiques.

La consulta és molt procedent i, a més, coincideix amb algunes de les conclusions expressades en el “Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre l’aplicació del Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics”, publicat l’any passat.En aquest informe hi ha tres elements per destacar:

  1. És preferible aprofundir en els aspectes reglamentaris i de control dels productes ecològics que ampliar l’àmbit d’aplicació a més productes i sectors.

  2. Encara que la prohibició d’utilitzar OMG en la producció ecològica s’aplica de forma correcta, és necessari tornar a examinar la declaració del venedor i fer un seguiment de la disponibilitat d’alguns productes en versió no modificada genèticament. És preferible aplicar mesures preventives i dur a terme actuacions harmonitzades que fixar un llindar específic d’OMG en els productes ecològics que, en les circumstàncies actuals, no sembla justificable.

  3. El sistema de control s’emmotlla en la majoria dels casos al funcionament del mercat interior, si ben la seva aplicació emmalalteix encara d’algunes insuficiències. És necessari fer-ho més eficient. D’altra banda, encara que l’aplicació del nou règim d’importació basat en l’equivalència ha millorat, és convenient racionalitzar-ho i existeixen dubtes sobre la utilitat d’activar el règim de conformitat.