Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Principals alertes alimentàries en 2013

Els problemes més importants detectats l'any passat van ser malalties transmeses per aliments a causa del virus de l'hepatitis A en fruites o la presència d'I. coli en hamburgueses
Per Marta Chavarrías 9 de juliol de 2014
Img alerta alimento hd
Imagen: Tekke

Quan a Europa es denuncia un cas que suposa un risc per a la salut a través d’aliments o pinsos, les autoritats sanitàries informen sobre les mesures adoptades i els resultats de les recerques. Aquesta notificació original la recull el Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF), una eina que dona informació al consumidor sobre els avisos de retirada d’aliments. Segons l’últim informe, presentat al juny de 2014, alguns dels problemes més importants detectats durant 2013 van ser malalties transmeses per aliments a causa del virus de l’hepatitis A en bayas i maduixes o la presència d’I. coli. L’article explica quins van ser els principals riscos alimentaris de 2013.

Els esforços per reforçar la seguretat dels aliments en la Unió Europea (UE) compten amb el sistema RASFF, una eina que el seu objectiu és poder donar resposta als riscos de seguretat alimentària a través de l’intercanvi d’informació ràpida. A través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF), un consumidor de qualsevol país europeu pot obtenir informació sobre una alerta que pugui haver-hi amb algun aliment. Al moment en el qual es detecta un problema químic, físic o microbiològic en un aliment, les autoritats sanitàries es mobilitzen i engeguen totes les eines de les quals disposen per reduir els problemes. Les dades que recull el RASFF estan en constant avaluació. A la seva base, les notificacions poden buscar-se bé pel tipus de contaminants, matèria o país d’origen. També és possible conèixer els controls i mesures que s’han adoptat.

Rastreig i control de riscos alimentaris en 2013

L’informe anual del RASFF exposa les dades sobre les notificacions de problemes en productes alimentosos ocorreguts en la UE. Les dades del document de l’any 2013 indiquen que durant aquest temps es van registrar un total de 3.205 notificacions originals, de les quals van anar “alerta”; 442, “informació per a seguiment”; 705 com a “informació per a atenció”; i 1.426 com a “rebuig en frontera”. En comparació de les dades de 2012, es va produir un descens d’un 8,8% del total de notificacions. L’estudi indica a més que més del 84% de les notificacions de les alertes alimentàries es va deure a aliments, el 8% a pinsos i el 7% a materials en contacte amb els aliments.

Com detalla l’informe, els problemes més destacats en 2013 van ser:

  • Virus d’hepatitis A en barreges de fruites congelades des d’Itàlia.

  • Presència d’I. coli en hamburgueses congelades des de Suècia.

  • Residus de plaguicides en productes d’origen vegetal.

  • Reaccions adverses causades per complements alimentaris amb ingredients potencialment perillosos.

  • Detecció de frau alimentari sobre productes alimentosos adulterats amb carn equina.

Aquestes alertes les comparteixen els Estats membre de la UE, la Comissió, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Tots reben les notificacions de manera urgent per poder actuar i respondre en el menor temps possible. Al moment en què es detecta un risc per a la salut humana derivat d’un aliment o pinso, ha de notificar-se de manera immediata a la Comissió, que difon la informació a tots els membres de la xarxa.

RASFF, 35 anys per la seguretat alimentària

Amb el sistema RASFF s’evita que molts riscos arribin al consumidor

El Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF) es va crear en la Unió Europea en 1979. Un dels principals objectius de la seva labor durant tots aquests anys ha estat el de crear una sinergia entre els diferents països europeus i les seves autoritats sanitàries per facilitar l’intercanvi d’informació. Aquesta tasca ha permès que en alguns casos s’hagin evitat molts riscos de seguretat alimentària abans que hagin arribat al consumidor. Amb els anys, l’eina ha guanyat eficàcia i s’ha convertit en un potent sistema per garantir la seguretat alimentària en la UE.

El RASFF compta amb una base de dades, a la qual poden accedir consumidors, operadors d’empreses i autoritats de tot el món, per conèixer la informació més recent sobre la retirada d’aliments i advertiments de salut en tots els països de la UE.

En funció de la gravetat del risc, es diferencia entre notificacions d’alerta, d’informació i de rebot en frontera. La notificació d’alerta s’envia quan un material, aliment o pinso presenta un risc i està al mercat, per tant, precisa una acció ràpida. La notificació d’informació es refereix a un aliment, pinso o material amb un risc però que no precisa una acció ràpida, bé perquè el risc no és greu o perquè no està al mercat. I finalment, la notificació de rebot en frontera fa referència a un enviament d’aliments, materials en contacte o pinsos l’entrada dels quals ha estat negada en la UE.