Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Seguretat alimentària > Normativa legal

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Principi de simplificació en higiene alimentària

El procés de simplificació en higiene alimentària pretén que la legislació resulti menys onerosa, més fàcil d'aplicar i garanteixi la seguretat dels aliments

Les normes d’higiene de tots els productes alimentosos han sofert en els últims anys un procés de consolidació, actualització i simplificació que ha afectat a un important nombre de reglaments i directives comunitàries sobre la matèria. També ha afectat als seus legítims destinataris, especialment a les empreses alimentàries, que són les que han de conèixer-les i aplicar-les.


La UE té en marxa des de l’any 2005 un programa comunitari per a la simplificació del marc regulador en higiene alimentària que ha passat a constituir una acció prioritària. El seu objectiu general és contribuir a establir un marc regulador europeu que satisfaci els més alts estàndards de l’activitat legislativa, respectant els principis de subsidiarietat i proporcionalitat. Seguint aquests principis, la UE ha de legislar únicament si una acció proposada pot aconseguir-se millor a nivell europeu. Aquesta acció ha de ser rendible i adoptar la forma reguladora més lleu possible. En aquest sentit, el procés de simplificació pretén que la legislació, tant comunitària com a nacional, resulti menys onerosa, sigui més fàcil d’aplicar i, en conseqüència, compleixi els seus objectius més eficaçment.

Del que es tracta és que les empreses disposin d’un marc jurídic més segur i unes condicions més justes per a les seves activitats. L’aplicació del principi de simplificació al desenvolupament de la legislació comunitària ha resultat fonamental per establir el mercat únic i per fixar nivells de protecció dels consumidors a escala europea. La qüestió fonamental és obtenir un equilibri adequat perquè, a més de necessari, el marc regulador comunitari sigui senzill i eficaç.

Simplificació normativa
A partir de 2004 es va començar a reestructurar i actualitzar les normes d’higiene de tots els productes alimentosos

La necessitat que el nou marc jurídic d’higiene alimentària fos conegut i aplicat correctament pels operadors alimentaris, una vegada afectat el cos normatiu que havia estat referència fins llavors, va determinar en 2004 l’adopció d’una Directiva comunitària que tingués com a finalitat aclarir la nova situació normativa.

Així, després del procés de simplificació legislativa escomès, amb la Directiva de referència quedaven derogades determinades normes comunitàries que establien les condicions sanitàries per a la producció i comercialització d’alguns productes d’origen animal destinats al consum humà i, més concretament, les 16 directives específiques sobre productes d’origen animal. Un nou Reglament de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentosos, va derogar la Directiva anterior que fins avui havia regulat aquesta matèria.

El procés de simplificació normativa també ha estat incorporat a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial decret 640/2006, aprovat el passat 26 de maig de 2006, pel qual es regulen determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentosos. D’aquesta forma, el legislador espanyol s’ha vist obligat a traslladar la Directiva de 2004 i a procedir a la derogació dels diferents Reials decrets que van ser aprovats com a conseqüència de la incorporació de les Directives comunitàries que han deixat d’estar en vigor.

Principis de la legislació alimentària
Tal com reconeix el propi legislador espanyol ha estat durant la dècada dels noranta quan la Unió Europea ha assegut, en un extens desenvolupament de la legislació alimentària, els principis que constitueixen la base comuna per a la producció i comercialització, segons normes higièniques, de tots els aliments. En aquest sentit, un nou marc jurídic en l’àmbit comunitari estableix les normes i procediments quant a les responsabilitats dels fabricants i de les autoritats competents, els requisits estructurals, operatius i higiènics per als establiments, els procediments per a l’autorització d’establiments, els requisits per a l’emmagatzematge i el transport i el marcat sanitari.

Però no va ser fins a 2004 quan el Consell i el Parlament Europeu es van decidir, en virtut de les bases i principis consolidats durant la dècada anterior, a adoptar tot un conjunt de reglaments i directives que van reestructurar i van actualitzar les normes d’higiene de tots productes alimentosos, inclosos els de origen animal. De forma simultània, es va procedir a la derogació de tota la legislació europea que regulava tota aquesta matèria amb anterioritat.

Higiene i seguretat alimentària
La revisió normativa que s’ha dut a terme s’estructura sota un marc comú, constituït pel Reglament (CE) número 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentosos, que estableix amb caràcter general un plantejament integrat per garantir la seguretat alimentària des del lloc de producció primària fins a la seva posada al mercat o exportació.

El nucli bàsic sobre els aspectes d’higiene i seguretat dels aliments, atenent al fet que s’han observat amb freqüència riscos microbiològics i químics, queda complementat, d’una banda, amb l’entrada en vigor del Reglament (CE) número 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal alimentària. D’altra banda està el Reglament (CE) número 854/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques per a l’organització de controls oficials dels productes d’origen animal destinats al consum humà. Aquest reglament s’ocupa dels aspectes específics associats a aquests productes a l’hora d’aplicar el Reglament (CE) número 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.

Per a la revisió de la legislació alimentària sobre el denominat «paquet d’higiene», aquest últim Reglament reorganitza els controls oficials de pinsos i aliments perquè el control estigui integrat en totes les etapes i en tots els sectors de la producció. Defineix les tasques que incumbeixen a la Unió Europea quant a l’organització d’aquests controls, així com les disposicions que han d’observar les autoritats nacionals encarregades d’efectuar-los, incloses les mesures d’execució que han de prendre’s si s’incompleix la legislació comunitària.

El conjunt normatiu sobre higiene i seguretat alimentària es completa amb el Reglament (CE) número 2073/2005 de la Comissió, de 15 de novembre de 2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentosos, i pel Reglament (CE) número 2074/2005 de la Comissió, de 5 de desembre de 2005, pel qual s’estableixen mesures d’aplicació per determinats productes conformement al que es disposa als Reglaments aprovats en el 2004.

SEGURETAT JURÍDICA

Img verdura1
El legislador espanyol ha estat conscient que el canvi legislatiu que s’ha produït en els últims anys pot presentar certs inconvenients respecte a la localització i a l’aplicació de la normativa en matèria d’higiene alimentària, atenent al fet que la nova situació ha produït una múltiple derogació de tots aquells reials decrets que van tenir com a missió traslladar la normativa comunitària al nostre ordenament jurídic.

Per solucionar la problemàtica que pogués sorgir pel que fa a l’aplicació d’aquelles normes de desenvolupament de les disposicions que es deroguen per mitjà del Reial decret 640/2006, el legislador espanyol ha optat, en principi, per la seva vigència, sempre que no resultin contràries a les normes del Dret comunitari europeu aplicables, i fins que s’aprovi normativa comunitària específica. De la mateixa forma es reprodueixen, per qüestions de seguretat jurídica i amb la finalitat d’evitar excepcions en les disposicions derogatòries, aquelles normes que establien desenvolupaments específics propis, centrats, fonamentalment, en el subministrament de determinats productes alimentosos en l’àmbit dels mercats locals.

D’altra banda, la norma espanyola regula condicions generals pel que fa a l’autorització del subministrament directe per part del productor de petites quantitats de productes primaris al consumidor final o a establiments locals de venda al detall que subministren directament al consumidor final; i sacrifici d’animals per a consum humà i comercialització de carns. També com a condicions específiques pel que fa a la llet i els productes làctics en l’àmbit territorial espanyol.

Bibliografía

NORMATIVA
Reial decret número 640/2006, de 26 de maig de 2006, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentosos. (BOE número 126, de 27 de maig de 2006).

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions