Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Projecte de Llei de millora de la cadena alimentària

La futura llei contribuirà a beneficiar al consumidor en la llibertat d'elecció, qualitat i innovació en relació amb els aliments
Per mchavarrias 12 de març de 2013
Img mandarinas
Imagen: every one

El projecte de la present llei té com a finalitat millorar el funcionament i la vertebració de la cadena alimentària de manera que augmenti l’eficàcia i competitivitat del sector agroalimentari espanyol i es redueixi el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena de valor. Tot això en el marc d’una competència justa que redundi en benefici no solament del sector, sinó també dels consumidors. L’article detalla què aporta aquesta llei, el posicionament de la Comissió Europea, quina ha succeït a Espanya i com beneficia al consumidor.

El passat mes de febrer es va aprovar, en Consell de Ministres, el” Projecte de Llei de millora de la cadena alimentària“, promogut pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient (MAGRAMA). Les principals associacions del sector agroalimentari (ASAJA, UPA, COAG, COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES, PROMARCA i FIAB, entre altres) han manifestat la seva satisfacció amb el plantejament que ha posat sobre la taula el Ministeri amb aquest Projecte. S’han tingut en consideració els diferents interessos, tal com declarava el ministre Arias Cañete, en destacar que el projecte aprovat inclou “moltes millores i moltes novetats” després de rebre les recomanacions de la Comissió Nacional de la Competència, així com les observacions dels agricultors i de la indústria del sector.

Què aporta la Llei de millora de la cadena alimentària

A grans trets, les principals conseqüències que es poden esperar del Projecte són:

  • Increment de l’eficàcia i competitivitat del sector agroalimentari.

  • Engegada del model de regulació i autorregulació en les relacions comercials dels diferents agents de la cadena alimentària per evitar desequilibris entre els propis agents.

  • Creació de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris.

  • Una altra novetat serà l’Observatori de la Cadena Alimentària (absorbeix les funcions que realitzava l’Observatori de Preus).

Posicionament de la Comissió Europea

La Comissió Europea fa temps que analitza la problemàtica de la cadena alimentària, i una mostra d’aquest interès i preocupació la constitueix la publicació de la “Comunicació sobre la millora en el funcionament de la cadena agroalimentària”, en 2009. A més d’aquests treballs des de la Comissió, també altres institucions han valorat la situació; els Consells de Ministres de Competitivitat i Agricultura, el Parlament Europeu i el Comitè Econòmic i Social que, mitjançant declaracions, resolucions i informes han evidenciat la gravetat i extensió global d’aquest problema, subratllant la necessitat que els Estats adoptin mesurades per solucionar aquest problema social i econòmic.

L’últim pas en aquesta adreça des de la Unió Europea, i amb la finalitat d’identificar solucions que permetin garantir una major transparència dels preus, millorar la competència, evitar l’abús de poder en la negociació i contractació, prohibir l’especulació i fomentar l’autorregulació, és la constitució del Fòrum d’Alt Nivell sobre la Millora del Funcionament de la Cadena Alimentària, a la fi de 2011.

Què ha succeït a Espanya?

Aquests debats i anàlisis de la situació que afecta a la cadena alimentària s’han estès també a nivell intern en la majoria dels Estats membres, on es van implementat diverses mesures de variat abast però que comparteixen una mateixa finalitat. En el cas d’Espanya, la mostra d’això és el projecte de Llei citada.

En estudiar la fotografia actual de cadena de valor, són evidents clares asimetries en el poder de negociació que poden derivar, i de fet ha succeït en ocasions, en una falta de transparència en la formació de preus i en pràctiques comercials potencialment deslleials i contràries a la competència que distorsionen el mercat i tenen un efecte negatiu sobre la competitivitat de tot el sector agroalimentari.

Benefici per al consumidor

La futura llei contribuirà a beneficiar al consumidor en la llibertat d’elecció, qualitat i innovació en relació amb els aliments. A més, també millorarà el sector puix que ha de contribuir en una millora de la competitivitat, buscarà la construcció d’una veritable cadena de valor i unes relacions sostenibles i que fomentin la competitivitat entre els seus integrants. Promourà així un model agroalimentari eficient i transparent, construint un sistema econòmic capdavanter i albergant una producció variada, de qualitat i altament valorada pels consumidors. En una paraula, tindrem una cadena alimentària sostenible.

IMPORTÀNCIA DEL SECTOR AGROALIMENTARI

A Espanya, hi ha prop d’1 milió de productors, unes 30.000 indústries agroalimentàries i, dins de la distribució, un 40% del mercat està en mans de cinc operadors, per la qual cosa el ministre d’Agricultura ha considerat necessari impulsar regles per millorar la gestió de l’oferta i evitar “pràctiques abusives”. La importància estratègica del sector agroalimentari a Espanya per a l’economia nacional, tal com ho corroboren les magnituds econòmiques sobre la seva participació en el Producte Interior Brut (PIB), en la balança comercial, la seva dimensió, el nombre d’ocupacions que genera o les seves cotes de producció, dades que confirmen la transcendència de la regulació de la cadena alimentària.