Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Què significa la Lletra Q en els aliments?

La Lletra Q és una certificació voluntària que garanteix el control de la llet des de l'explotació ramadera fins al seu processament
Per Natàlia Gimferrer Morató 28 de maig de 2012
Img botellas leche
Imagen: Lee Maguire

La Lletra Q és una certificació que garanteix el control de la llet des de l’explotació ramadera fins al seu processament en la indústria. És un logotip que les indústries decideixen posar de manera voluntària en els seus productes. La Lletra Q és sinònim de transparència, seguretat i traçabilitat al llarg de la cadena alimentària dels productes làctics i, per tant, la seva presència en els envasos és símbol de qualitat. Obtenir-la implica una sèrie de controls i suposa certs avantatges, que s’expliquen a continuació.

La Lletra Q neix a partir de la directiva Europea CE 178/2002, que obliga a complir amb un sistema de traçabilitat en els diferents sectors alimentaris. A Espanya, es va crear en 2004, de la mà del llavors Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), avui Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí (MARM). Aquest any es dicta el Reial decret 217/2004 en el sector làctic, que té com a objectiu la identificació i registre de tots els agents que produeixin, transportin, recullin, mantinguin, transformin o tinguin llet crua de vaca.Amb tota aquesta informació, procedent de les indústries i les explotacions ramaderes, es crea una base de dades anomenada “Registro Q”, una aplicació informàtica amb tots els registres i identificacions implicats en la manipulació de la llet des de la granja a la taula.

En aquest moment neix la certificació “Lletra Q” (Llet crua de vaca, Traçabilitat i Qualitat), un document diferenciador i amb un valor afegit a totes les produccions làctiques. Proporciona informació sobre el recorregut de la llet, des de la granja fins a la indústria on s’envasa. D’aquesta manera, es garanteix la retirada de la llet considerada no apta per consumir i, en conseqüència, una major seguretat alimentària.

Q de Qualitat

La Lletra Q és un pas per reafirmar la confiança dels consumidors en els productes que consumeixen

Aquesta certificació pretén tapar els possibles buits que poden quedar al descobert durant tot el tractament de la llet. Amb aquesta norma, es registra i identifica als laboratoris oficials, els que són d’anàlisis i a tots els responsables implicats. Té un abast que abasta des de l’explotació ramadera fins a la indústria transformadora. Estableix els controls mínims d’obligat compliment, així com els controls oficials, i pretén harmonitzar la presa de mostres, la seva anàlisi i la comunicació dels resultats, a més d’agilitar la resposta davant alertes alimentàries.

És un nou pas per reafirmar la confiança dels consumidors en els productes que consumeixen. Aquesta certificació es recull en un Reial decret, el 405/2010, que regula l’ús del logotip en l’etiquetatge. El sistema Lletra Q s’emmarca en el denominat “Horitzó 2015”, una estratègia en l’àmbit espanyol que abasta tot el sistema làctic. Amb aquesta iniciativa, es pretén reforçar la competitivitat del sector i millorar tant la qualitat global com l’orientació de les produccions d’acord amb la demanda del mercat extern i intern.

Controls de la llet

Per certificar-se amb la Lletra Q, com tot producte làctic, la llet se sotmet a uns controls oficials i a altres específics mínims, que consisteixen en la presa de mostres. Per norma, les preses es realitzen en les explotacions i en les indústries transformadores. La Lletra Q afegeix a més la recollida de mostres en les cisternes que transporten la llet. Això no evita que, fins i tot sense la certificació, algunes indústries també ho facin. Les mostres preses en les explotacions han de tenir unes característiques de qualitat mínimes, amb el que serien motiu de rebot els següents aspectes: temperatura inadequada, contaminació visible, acidesa superior a 18ºC, inestabilitat a l’alcohol i una neteja inadequada de l’explotació.

Qualsevol d’aquests punts suposa l’obertura d’un registre de rebot. De les mostres preses en l’explotació, s’analitza la qualitat comercial, que seria el greix, proteïna i l’extracte magre, i la qualitat sanitària i higiènica, referida a la bacteriologia, les cèl·lules somàtiques o el punt crioscópico, entre uns altres. Quant a la presa de mostres en cisterna, sota aquesta certificació, és d’obligat compliment i ha de realitzar-la un tècnic de qualitat del centre làctic amb la formació adequada i registrat en Lletra Q. Ha de prendre mostres i determinar rebutjos de cisterna si així es precisa. Els motius de rebot són els mateixos que en les anàlisis de les explotacions, mentre que les anàlisis en laboratori de qualitat i d’higiene segueixen també els mateixos patrons que en les explotacions.

AVANTATGES DE LA CERTIFICACIÓ Q

Encara que és una certificació voluntària, els avantatges de la Lletra Q són nombroses:

  • És una eina que garanteix la seguretat alimentària de la llet i, per tant, dels aliments que es derivin de la mateixa.

  • S’assegura que els productors de llet compleixin un mateix estàndard de qualitat.

  • Augmenta i millora la confiança del consumidor.

  • Garanteix la transparència durant tot el processament de la llet, els resultats de totes les mostres són accessibles tant per al producte com per a la indústria.

  • Una base de dades permet consultar de manera ràpida els resultats de totes les mostres necessàries per al control de la llet.

  • Les mostres les prenen professionals capacitats per a això, amb el que els resultats seran molt més fiables.

  • En ser un sistema informàtic, suposa una eina segura i de fàcil seguiment pel productor, que pot consultar les seves dades i l’evolució de la llet.

  • El productor coneix quantes mostres es prenen a l’any per analitzar la seva explotació.