Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Recerca en la cadena alimentària

El projecte FOODSEG treballa en la difusió de coneixements i bones pràctiques per a garantir la seguretat en tota la cadena alimentària
Per Marta Chavarrías 13 de novembre de 2013
Img alimentos lesiones listp
Imagen: JanneM

Dins de la cadena alimentària estan implicats nombrosos agents. La tasca per a controlar tots els passos i processos és molt complexa i, a vegades, poden aparèixer punts febles que posen en risc la salut dels consumidors. Un dels mitjans per a garantir que això no succeeixi és la transferència de coneixements. El projecte FOODSEG, vigent des de 2011 i que té previst finalitzar en 2014, duu a terme accions no tant de recerca sinó de coordinació i creació de projectes i estudis. L’objectiu és actuar com una plataforma de transferència d’estudis sobre innocuïtat dels aliments a través de simposis, reunions i grups de treball d’experts. L’article explica la labor dels grups de treball i com s’aconsegueix la innocuïtat en la cadena alimentària.

 

La seguretat dels aliments és una de les màximes prioritats de la Unió Europea. Per a això, compta amb importants accions i plans que fomenten la recerca sobre aspectes de seguretat i qualitat alimentàries. Un consorci de 35 socis internacionals, reunits per al projecte FOODSEG, ja han compartit informació sobre temes com a Salmonel·la , Listeria, l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) o brots d’E. coli. Una de les prioritats és avançar en la qualitat de les recerques per a millorar la cadena alimentària, des de la matèria primera (alimentació dels animals) fins a la taula dels consumidors. El projecte, a més, col·labora amb diverses plataformes tecnològiques europees com Food for Life, Plantes per al futur o Salut Animal Global i té previst establir, en un futur, una plataforma amb exemples de bones pràctiques.

Grups de treball

FOODSEG treballa en diferents grups de treball per a identificar llacunes en recerca alimentària

El projecte europeu treballa amb diferents grups de treball per a aconseguir identificar les principals llacunes en recerca i determinar quines són les principals necessitats. En concret, té establerts 11 grups d’experts, que abasten 11 temes: gestió de crisis alimentàries; hàbits de consum i impacte sobre la seguretat alimentària; autenticitat; subproductes i gestió de recursos; estils de vida i patògens; interacció microbiana com a mesura preventiva; antibiòtics i medicaments veterinaris en la producció d’aliments; seguretat dels productes; novetats tecnològiques, normalització i harmonització; tecnologia de conservació d’aliments; micotoxines i pinsos.

Establir grups d’experts és una manera d’identificar futurs programes de recerques en l’àmbit de la seguretat i qualitat alimentàries al llarg de tota la cadena alimentària. El projecte pretén no sols ser una mesura present de control sinó també de futur amb l’establiment d’una plataforma que serveixi per a establir bones pràctiques i un pla per a la preparació d’activitats futures. Salut animal, innocuïtat dels pinsos, seguretat alimentària i indústria formen part de les principals àrees destinades a l’intercanvi de coneixements especialitzats.

Innocuïtat en la cadena alimentària

La seguretat és un factor clau en tota la cadena de producció d’aliments. Per a això, la Unió Europea compta amb normes que s’apliquen de manera estricta per a tots els productes. Dins de la cadena alimentària s’engloba el concepte “de la granja a la taula“, un terme que integra la vigilància dels aliments en tots i cadascun dels passos que se segueixen, des de la matèria primera fins al producte final. En ell estan implicats agricultors, ramaders i productors, entre altres.

La qualitat des de l’origen implica aplicar mètodes de preparació, producció, transport, distribució i venda. En el cas de la producció animal, els controls inclouen aspectes com a neteja de les instal·lacions, evitar malalties contagioses animals transmissibles a través dels aliments o realitzar anàlisis. En l’àmbit vegetal, els controls inclouen aspectes com quin és la forma més eficaç d’evitar riscos biològics, químics o físics, o la necessitat de conèixer l’origen dels productes fitosanitaris.

PLA DE CONTROL A ESPANYA

A Espanya, el Pla de Control Oficial de la Cadena Alimentària 2011-2015 descriu els controls que han de realitzar-se des de la producció primària fins al consumidor final. L’objectiu és detectar possibles riscos que puguin aparèixer en qualsevol dels punts de tota la cadena i eliminar-los, i garantir així major “protecció per a la salut animal, la sanitat animal i vegetal i la seguretat alimentària”. A més, el pla inclou la prevenció de malalties relacionades amb els aliments per a reduir la seva incidència i prevalença. S’inclouen en el pla tots els aspectes de control oficial al concepte “de la granja a la taula”, segons informació del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MARM).